infoplein        bel ons       
CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Het gaat bij de CO2-prestatieladder om energiebesparing, CO2-reductie in de keten en het gebruik van duurzame energie. De CO2-prestatieladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem: het vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie (transparantie) en samenwerking (participatie) in de bedrijfsvoering; in het uitvoeren van projecten, maar ook in de keten.

Het systeem is opgestart in 2009 door ProRail voor aanbestedingen in de spoorsector en sinds 2011 is de CO2-prestatieladder eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De ladder is breder toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en andere sectoren. U vindt hier de bedrijfspagina van GMB op de SKAO-website.


De CO2-prestatieladder kent vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO2-prestatie van het bedrijf en haar projecten. De plaats van het bedrijf op de CO2-prestatieladder kan voordeel opleveren in aanbestedingen van opdrachtgevers; fictieve korting op de inschrijfprijs.


GMB vindt dat de CO2-prestatieladder uitstekend past bij de eigen visie op duurzaamheid en gaat de uitdaging graag aan. Onze ervaringen hebben geleerd dat kansen voor duurzame oplossingen voortkomen uit het verbreden van de keten: door samenwerking met toeleveranciers, afnemers en overheid en met de betrokkenheid van de omgeving.


GMB is als een van de eerste bedrijven (in haar sector) gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder. GMB bevindt zich momenteel op niveau 5 van de CO2-prestatieladder en wordt gecategoriseerd als middelgroot bedrijf. Op 7 februari 2017 heeft GMB zich weten te certificeren voor het handboek versie 3.0. Bekijk hier het behaalde CO2-bewust certificaat, niveau 5.


Samen met onze ketenpartners denken we na over ketenverbreding in het gehele bedrijf, waarbij we bewust inspelen op ontwikkelingen in de markt. Heeft u idee├źn, voorstellen of suggesties voor GMB om de CO2-uitstoot verder te reduceren? Laat het ons weten via duurzaamheid@gmb.eu.Lees meer over
Nieuws
CO2-prestatieladder
Publicaties
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB