infoplein        bel ons       
Clusters

Clusters

De specialismen van GMB hebben we ondergebracht in zes clusters: GMB ServicesGMB Rioleringstechnieken, GMB BioEnergie, GMB Waterkwaliteit & installaties, GMB Waterveiligheid & constructies en GMB Haven & industrie. Omdat we goed zijn in multidisciplinaire projecten en onderhoud, komen verschillende specialismen samen binnen de clusters. Binnen GMB Waterkwaliteit & installaties, GMB Waterveiliheid & constructies en GMB Haven & industrie omdat we zo alle kennis in huis hebben van ontwerpen en bouwen. Binnen GMB Services, omdat we daarmee een complete oplossing voor het onderhoud kunnen bieden. GMB Rioleringstechnieken omdat we gespecialiseerd zijn in rioolrenovatie met eigen mensen en middelen. GMB BioEnergie heeft een duidelijk specialisme, met naast haar eigen exploitatie ook beheer en exploitatie voor opdrachtgevers. 

Lees meer over
Nieuws
CO2-prestatieladder
Publicaties
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB