infoplein        bel ons       
Exploitatie

Exploitatie

Slibverwerking. Dat is al meer dan 25 jaar een kerncompetentie van GMB. GMB BioEnergie zamelt slib in, ontwatert en vergist het (afhankelijk van de samenstelling). Bij onze dochteronderneming BIR in Lichtenvoorde worden de reststromen vergist. Dat levert groen gas op, waarmee we elektriciteit en warmte opwekken. Het digestaat wordt biologisch gedroogd, waarbij we de vrijkomende warmte én de proceslucht optimaal gebruiken. We houden biogranulaat en ammoniumsulfaat over. Nuttige stoffen! We verwerken het slib van rwzi’s, maar ook van industriële bedrijven. Organische reststromen zijn een bron van energie.

Ervaring met beheer en exploitatie

Het beheren en exploiteren van afval- en slibverwerkingsinstallaties is een vak apart. Bedrijfseconomische aspecten – de juiste business case als uitgangspunt – en technische aspecten komen samen. Alleen wie een installatie op de juiste manier bedient en onderhoudt, benut het volledige rendement. Wie ruim 25 jaar een innovatieve slibverwerkingsinstallatie exploiteert en vele jaren ervaring heeft met vergisten, kent de kneepjes van het vak.

Dichtbij u

Dat is de reden dat steeds meer opdrachtgevers ons betrekken bij het beheer en de exploitatie van hun installatie. Daarbij nemen we onze verantwoordelijkheden en tekenen voor de beloofde prestaties. We zetten onze eigen mensen in voor de bediening en het onderhoud. Dichter bij u kunnen we bijna niet staan; nauwer kunnen we niet samenwerken. Uw belang is ook ons belang: een installatie die optimaal rendeert en aan gestelde eisen voldoet. Een mooi voorbeeld hiervan is de slibvergistingsinstallatie met thermische drukhydrolyse die we bouwden in Venlo. Conform het DBMO-contract zorgt GMB zes jaar voor bediening en onderhoud.

De clusters in Exploitatie:

« Terug naar vorige pagina
Exploitatie
Nieuws
CO2-prestatieladder
Publicaties
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB