infoplein        bel ons       
GMB Services

GMB Services

Bij GMB Services ervaart u de kracht van een multitechnische organisatie. Als we afvalwater-, drinkwater- of industriële installaties onderhouden, doen we dat compleet. We onderhouden en renoveren zandfilters, reinwaterkelders, zuiverings- en pompinstallaties en voeren betonreparaties en bodemsaneringen uit. Deze multitechnische serviceorganisatie is een uitkomst voor gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven ...
Milieutechniek | Asbestsanering Goor en Harderwijk, Goor en Harderwijk
Oppervlaktewater | Renovatie Houtribsluizen, Houtribdijk bij Lelystad
Afvalwaterzuivering | Nieuwbouw AWZI Dongen, Dongen
Oppervlaktewater | Renovatie rioolgemalen Erp en Heeswijk, Erp en Heeswijk
Oppervlaktewater | Restauratie Ir. D.F. Woudagemaal, Lemmer
Drinkwaterproductie | Aanbrengen betoncoatings in reinwaterkelders, Arnhem
Oppervlaktewater | Renovatie gemaal Buurmalsen, Buurmalsen
Rioolrenovatie & Onderhoud | Servicecontract 426 rioleringsgemalen, Gemeente Neder-Betuwe
Drinkwaterproductie | Renovatie en onderhoud zandfilters en reinwaterkelders, Zwolle
Afvalwaterzuivering | Uitbreiding RWZI Garmerwolde met Neredatechnologie, Garmerwolde
Nieuws
CO2-prestatieladder
Documentatie
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB