infoplein        bel ons       
GMB Waterkwaliteit & installaties

GMB Waterkwaliteit & installaties

Multidisciplinaire, geïntegreerde projecten. Daar houden we ons bij GMB Waterkwaliteit & installaties mee bezig. We realiseren complete projecten, van ontwerp en engineering tot en met realisatie en onderhoud. Denk hierbij aan persleidingen, gemalen, waterzuiveringen, vergistings- en composteringsinstallaties, sluis- en stuwcomplexen. Zowel renovaties als de ombouw van zuiveringen tot een energie- en grondstoffenfabriek. ...
Composteringsinrichtingen | Nieuwbouw composteringsinrichting en GFT-vergister, Aalsmeer
Oppervlaktewater | GMB bouwt visvriendelijk gemaal Schore, nabij Schore
Afvalwaterzuivering | Uitbreiding RWZI Garmerwolde met Neredatechnologie, Garmerwolde
Drinkwaterproductie | Nieuwbouw drinkwaterproductiebedrijf Vlierden, Vlierden
Oppervlaktewater | Renovatie rioolgemalen Erp en Heeswijk, Erp en Heeswijk
Oppervlaktewater | Renovatie gemaal Buurmalsen, Buurmalsen
Duurzame energieprojecten | Energie uit waterkracht met Vivace, Diverse locaties
Duurzame energieprojecten | Energie uit waterkracht dankzij vijzelturbine, Apeldoorns kanaal
Afvalwaterzuivering | Effluent polishing met 1-STEP technologie Horstermeer, Horstermeerpolder in de gemeente Wijdemeren
Afvalwaterzuivering | Grotere zuiveringscapaciteit voor RWZI Beemster dankzij fijnzeef,
Nieuws
CO2-prestatieladder
Publicaties
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB