infoplein        bel ons       
Gemeenten

Gemeenten

Zelf doen of uitbesteden? Die vraag is bij u als gemeente actueler dan ooit. Het is belangrijk dat u kennis in huis hebt, maar ook kostbaar. De financiële ontwikkelingen geven aanleiding tot een kritische afweging. Hoe kunt u de gemeentelijke organisatie nog efficiënter maken? En welke rol kunnen marktpartijen daarbij spelen?

Waardevolle kennis in de markt

Eén ding is zeker. Als u de kennis in de markt op de juiste manier benut, kunt u veel geld besparen. GMB heeft ervaring met vooruitstrevende contractvormen. Contractvormen waarbij we de ruimte krijgen om met innovatieve oplossingen te komen. In ons geval gaat het dan om oplossingen op het gebied van riolering, rioolgemalen, bodemsanering, baggerwerken, infrastructuur, kunstwerken en vooral: multidisciplinaire oplossingen.

Integraal en efficiënt

We voeren deze werken integraal uit, van engineering tot onderhoud. Daarbij combineren we de expertise van een engineeringsbureau met de praktische kennis van een aannemer. We ontwerpen alleen wat realiseerbaar en onderhoudsvriendelijk is! Dat maakt de vertaalslag naar een uitvoerbaar plan eenvoudig. En omdat u zich kunt beperken tot het sturen op cijfers en resultaten, wordt uw projectmanagement efficiënter en krachtiger.

Producten

Ontdek wat GMB voor u kan doen:
  • reiniging, inspectie en renovatie van rioleringen
  • bodemsaneringen en baggerwerken
  • leidingwerken
  • bouw en onderhoud van kunstwerken
  • bouw en onderhoud van rioolgemalen

« Terug naar vorige pagina
Gemeenten
Nieuws
CO2-prestatieladder
Publicaties
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB