infoplein        bel ons       
Industrie

Industrie

Het specialisme van GMB – water, energie en grondstoffen – is veel bedrijven uit het hart gegrepen. Het raakt de thema’s duurzaamheid en efficiency. Thema’s die een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering.

Foodbedrijven

Als foodbedrijf richt u uw aandacht niet alleen op het productieproces. Er valt nog veel winst te behalen met het verwerken van de reststromen. Afval bestaat niet. Maar welke installatie hebt u nodig om afvalwater te zuiveren en grondstoffen opnieuw te benutten? Wat zijn de mogelijkheden om energie uit afval te halen? Wij hebben op dit gebied alle kennis in huis. Kennis én ervaring met het ontwerp, de bouw, het onderhoud en exploitatie van waterzuiverings- en vergistingsinstallaties.

Afvalbedrijf

Als afvalbedrijf bent u verantwoordelijk voor de inzameling van afval. Of beter: van grondstoffen. Een duurzame verwerking is voor u een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen met GMB ontwerpt en bouwt u installaties waarmee u uit reststromen energie en grondstoffen haalt. Vergistingsinstallaties, tunnelcomposteringsinstallaties en waterzuiveringsinstallaties. En vooral: de integrale oplossing, van ontwerp en bouw tot en met onderhoud en exploitatie.

Industriële en overslagbedrijven

Als groot industrieel of overslagbedrijf in het havengebied wilt u logistieke stromen optimaliseren. Infrastructuur en opslagfaciliteiten, daar draait het om. Daarbij gaat het om relatief grote oppervlakten die u wilt verharden, overdekken of ontsluiten. Al jarenlang zijn wij dagelijks in de havengebieden actief. We realiseren complete nieuwe terminals, inclusief terreinverharding, (spoor)infrastructuur, kraanbanen, betonwerken en overkappingen. Ook onderhouden en renoveren we bestaande terminals – zonder dat de 24-uurs logistiek wordt belemmerd. In toenemende mate groeit de vraag naar afvalverwerkingsinstallaties. En ook dan schuiven we graag aan.

Producten

Ontdek wat GMB voor u kan doen. Naast het inzamelen van reststoffen verzorgt GMB het ontwerp, de aanleg en onderhoud van:
  • grootschalige terreinverhardingen
  • overkappingen
  • waterzuiveringsinstallaties
  • vergistingsinstallaties

« Terug naar vorige pagina
Industrie
Nieuws
CO2-prestatieladder
Publicaties
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB