infoplein        bel ons       
MVO

MVO

Van veiligheid tot duurzaamheid

Als het om maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat, gaat het over de ziel van GMB. Al zolang we bestaan, houden maatschappelijke thema’s ons bezig. Waren dat voorheen thema’s als de waterveiligheid en de beschikbaarheid van drinkwater, nu dragen we ook bij aan een duurzame wereld. Het is onze diepste overtuiging dat afval niet bestaat en overal energie uit valt te halen. Wat dat betreft is onze focus op water, energie en grondstoffen vanzelfsprekend.

Meer energie uit grondstoffen

Bij tal van projecten dragen we bij aan maatschappelijke en duurzaamheidsthema’s. Maar ook projectoverstijgend. Zo weten we met GMB BioEnergie nuttige stoffen én veel energie uit slib te winnen. Om zover te komen, hebben we geïnvesteerd in technologische innovaties. Kostbare experimenten soms, gedreven door het vooruitzicht dat we nóg meer energie uit grondstoffen kunnen halen.

CO-2 prestatieladder

Het gaat bij de CO2-prestatieladder om energiebesparing, reductie in de keten en het gebruik van duurzame energie. GMB vindt dat de CO2-prestatieladder uitstekend past bij de eigen visie op duurzaamheid en gaat de uitdaging graag aan. Onze ervaringen hebben geleerd dat kansen voor duurzame oplossingen voortkomen uit het verbreden van de keten: door samenwerking met toeleveranciers, afnemers en overheid en met de betrokkenheid van de omgeving.
« Terug naar vorige pagina
MVO
Nieuws
CO2-prestatieladder
Publicaties
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB