infoplein        bel ons       
Ontwerp & bouw

Ontwerp & bouw

Denken en doen. Bij GMB zijn we er goed in. We ontwerpen en bouwen. Verenigen kennis en creativiteit met uitvoerende kracht. Ideaal. Zo gaat er weinig energie verloren aan de afstemming tussen ontwerp en uitvoering. We hebben al menig project ontworpen én gebouwd:


  • In de civiele infrastructuur ontwerpen en realiseren we grootschalige projecten. Een sprekend voorbeeld is de omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch.
  • In de havens hebben we al menige terminal ontworpen en compleet ingericht, van verharding en spoorbaan tot overdekte opslagruimte en overslagvoorzieningen.
  • Al decennialang ontwerpen en realiseren we oplossingen voor waterveiligheid. Of het nu gaat om tijdelijke bescherming tegen hoog water of permanente dijkverzwaring.
  • We ontwerpen en bouwen gemalen, sluizen en stuwen om het oppervlaktewater te reguleren. Daarbij nemen we alle technische disciplines voor onze rekening.
  • Op het gebied van drinkwater hebben we veel kennis en ervaring. We hebben genoeg in huis om te tekenen voor de realisatie van nieuwe drinkwaterpompstations en het leidingwerk.
  • Als het om het transport en de behandeling van afvalwater gaat, ontwerpen en bouwen we complete oplossingen. Van rioleringstelsels tot complexe zuiveringsinstallaties. We hebben op dit gebied specialistische kennis in huis.
  • Reststromen vergisten en biologisch drogen. Daar weten we alles van en we ontwikkelen dan ook klantspecifieke oplossingen. Van vergistingsinstallatie tot composteringstunnel.
  • Hoe haal je energie uit waterkracht? Wij ontwerpen en bouwen innovatieve waterkrachtcentrales, die zelfs bij geringe stroomsnelheden energie opleveren.


Bekijk onze projecten: ze vormen een goede illustratie van onze ontwerp- en bouwcompetentie!

De clusters in Ontwerp & Bouw:

« Terug naar vorige pagina
Ontwerp & bouw
Nieuws
CO2-prestatieladder
Publicaties
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB