infoplein        bel ons       
Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Als beheerder van een infrastructureel netwerk, hebt u een belangrijke taak. Miljoenen Nederlanders rekenen er elke dag op dat zij gebruik kunnen maken van de weg, het spoor of het water. Daar waar de capaciteit ontoereikend is, vraagt de infrastructuur om vernieuwing. U stelt de randvoorwaarden. Maar welke partij geeft invulling aan het project van ontwerp tot en met onderhoud? GMB is uw partner.

Rijkswaterstaat

Als Rijkswaterstaat hebt u de nodige ervaring met innovatieve contractvormen. U benut graag de expertise die er in de markt is om uw rol als publieksgericht netwerkmanager zo goed mogelijk te vervullen. Maar u verwacht meer dan alleen technische expertise. U stelt ook hoge eisen aan projectmanagement, risicobeheersing en samenwerking. Dat sluit naadloos aan op onze bedrijfsfilosofie.


Producten

Ontdek wat GMB voor u kan doen:
  • aanleg van dijken 
  • inrichting van gebieden die als functie (onder meer) waterberging hebben
  • aanleg van kanalen
  • bouw, onderhoud en renovatie van kunstwerken zoals viaducten, bruggen, sluizen en gemalen

« Terug naar vorige pagina
Rijkswaterstaat
Nieuws
CO2-prestatieladder
Publicaties
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB