infoplein        bel ons       
GMB BioEnergie

SaNiPhos

Door brongerichte verwerking én terugwinning van fosfaat en stikstof uit urine wordt een bijdrage geleverd aan de inrichting van een duurzame waterketen. Verontreinigde stoffen als fosfaat en stikstof kunnen worden teruggewonnen voor nuttig en duurzaam hergebruik in plaats van de urine via het riool, sterk verdund, op de rioolwaterzuivering te lozen. Daarom nam GMB het initiatief om onder de naam SaNiPhos® een full-scale installatie te bouwen voor het verwerken en winnen van nuttige meststoffen uit humane urine in Nederland. 

Struviet en ammoniumsulfaat uit urine

GMB BioEnergie ontwikkelde Europa’s eerste urineverwerkingsfabriek: SaNiPhos®. We ontwikkelden de techniek om fosfaat en stikstof uit urine te winnen. Het fosfaat binden we met magnesium. Dit levert magnesiumammonium-fosfaat op. Ofwel: struviet. Een belangrijke meststof. De stikstof wordt verwerkt tot ammoniumsulfaat. Met deze innovatieve verwerkingstechnologie winnen we niet alleen schaarse stoffen terug. We hebben hiermee ook een nieuwe stap gezet in de optimalisatie van de waterketen. Door urine afzonderlijk in te zamelen en te verwerken, worden RWZI’s aanzienlijk minder belast.

SaNiPhos® en evenementen

Het is onze ambitie om evenementen(organisaties) op sanitair gebied duurzaam te ontzorgen en daarbij nutriënten als fosfaat en stikstof uit ingezamelde urine terug te winnen voor hergebruik. We werken bij de inzameling van urine tijdens evenementen in Nederland samen met een aantal gespecialiseerde partijen op sanitair terrein. Samen met deze partijen zijn wij in staat een duurzaam totaalconcept aan te bieden voor wat betreft de afname van urine.

Pinkpop en duurzaamheid

Zo komt bijvoorbeeld bij Pinkpop in drie dagen circa 100 m3 urine vrij. Voorheen werd deze urine afgevoerd naar een rioolwaterzuivering in de regio. GMB kreeg opdracht om het transport en de verwerking van deze urine te gaan verzorgen. Pinkpop kiest hiermee voor een duurzame oplossing voor de verwerking van haar urine.

GMB werkt samen met de volgende bedrijven:

  • Port-O-Let: levering sanitiare voorzieningen met in het bijzonder de Kros-urinoirs
  • MTD: aanleg en verzorging van tijdelijke (afval)water voorzieningen.
  • Van Overbeek: levering sanitaire voorzieningen.
  • Grontmij: advies bij aanleg geschieden sanitatie infrastructuur bij nieuwbouwprojecten.


Meer informatie over SaNiPhos®:


Bekijk hier een video over SaNiPhos (NOS Headlines, 2010)


Op 'de Plasroute' vindt u informatie over het project 'de Plasroute'. Plassen moeten we allemaal en daarom kunnen we daar maar beter iets nuttigs mee doen. SaNiPhos sluit zich hierbij aan door op praktische wijze bij te dragen aan het verduurzamen van evenementen. De duurzaamheidswinst groter en het proces efficiënter!

« Terug naar vorige pagina
Nieuws
CO2-prestatieladder
Publicaties
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB