infoplein        bel ons       
Waterschappen

Waterschappen

U hebt als taak om Nederland droog te houden en de kwaliteit van het oppervlaktewater te bewaken. En dat is een uitdaging. Nederland is altijd al een waterland geweest (we kunnen het weten met een halve eeuw ervaring in dijkaanleg en dijkverzwaring). Maar een veranderend klimaat vraagt om krachtige maatregelen.

Duurzaamheid en efficiency

Daarnaast zijn duurzaamheid en efficiency twee belangrijke thema’s voor u geworden. U wilt uit afvalwater zoveel mogelijk energie en grondstoffen halen. Meer en meer werkt u samen met gemeenten en mogelijk met drinkwaterbedrijven. Er ontstaan waterketenbedrijven. Maar wie is de partner die integraal uitvoering geeft aan uw plannen? Welke marktpartij ontwerpt, bouwt en onderhoudt oplossingen op het gebied van water, energie en grondstoffen?

Integraal en multidisciplinair

Steeds meer waterschappen werken samen met GMB. We bieden een totaaloplossing van engineering tot en met onderhoud. Multidisciplinair. Zuiveringsinstallaties en gemalen bouwen en onderhouden we. Uit het slib halen we energie en grondstoffen. We leggen persleidingen aan. Daarnaast werken we aan de versterking van dijken.

Daarbij zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om nóg duurzamer en efficiënter te werken. Innovaties die dat bewijzen zijn bijvoorbeeld de Dijkdeuvel, de BoxBarrier, SaNiPhos® en de ontwikkeling van technieken om met stromend water energie op te wekken.

Producten

Ontdek wat GMB voor u kan doen:
  • aanleg en verzwaring van dijken
  • bouw en onderhoud van rwzi’s
  • bouw en onderhoud van gemalen
  • aanleg en renovatie van persleidingen
  • inzameling en verwerking van slibben
  • energieopwekking en terugwinning van nutriënten


« Terug naar vorige pagina
Waterschappen
Nieuws
CO2-prestatieladder
Publicaties
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
        

© 2017 GMB