Inzamelen
Ontwateren
Vergisten
Biologisch Drogen
Nutriëntenterugwinning
Energie uit reststromen

Energie uit reststromen

Dat biologische reststromen rijk aan energie zijn, is wel duidelijk. Ze leveren energie op die in alle opzichten duurzaam is. Zo wordt het gecomposteerde slib – het biogranulaat – onder meer toegepast als biobrandstof voor energiecentrales. Dat betekent een noemenswaardige reductie van de CO2-uitstoot. We produceren ook 100 procent communaal (zonder toevoegingen) biogranulaat, bestemd als meststof voor de landbouw. Organische stoffen gaan terug naar de bodem. CO2 wordt hiermee vastgelegd in de bodem.

Groene stroom

Bij het vergisten komt veel gas vrij. Dit groene gas is de brandstof voor motoren die elektriciteit opwekken. De groene stroom die onze vergistingsinstallatie in Lichtenvoorde oplevert, leveren we aan het openbare net.

Warmte

Als het gaat om energie uit reststromen, leggen we de lat hoog. We laten geen energie verloren gaan. Een voorbeeld? De proceslucht die vrijkomt bij het biologisch drogen moet worden gekoeld voordat deze wordt gereinigd in het biofilter. Maar waarom zouden we warmte laten verdwijnen? Dankzij een warmtewisselaar gebruiken we deze proceslucht voor de verwarming van verschillende ruimten in Zutphen.

Energie uit reststromen

Referentie uitgelicht