GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Rijkswaterstaat

Als verantwoordelijke voor de waterveiligheid van Nederland heeft u een belangrijke taak. De primaire en regionale keringen moeten ons land beschermen tegen water, terwijl het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en waterwegen steeds vaker buiten hun oevers treden door hevige regenval. Dit vergt meer van de waterveiligheid en -berging. U stelt de randvoorwaarden. Maar op welke partij kunt u volledig bouwen als uw samenwerkingspartner? Wie geeft invulling aan het project van ontwerp tot en met onderhoud zoals u dat voor ogen heeft? Met wie komt u tot de beoogde excellente resultaten? Eén naam: GMB.

Samen optrekken

Als Rijkswaterstaat heeft u de nodige ervaring met innovatieve contractvormen. U wilt de expertise die er in de markt is optimaal benutten, om uw rol als publieksgericht netwerkmanager zo goed mogelijk te vervullen. Hierbij verwacht u meer dan alleen technische expertise. U stelt ook hoge eisen aan projectmanagement, risicobeheersing en samenwerking. U verwacht gezamenlijke ambities. Dat sluit naadloos aan op onze missie én bedrijfscultuur. ‘Samen’ is zo ongeveer het mantra van GMB. We bewijzen dagelijks dat we samen met onze opdrachtgevers meer en beter presteren.

Producten

Ontdek wat GMB voor u kan doen: 

  • aanleg en onderhoud van waterkeringen
  • inrichting van gebieden met een functie als (onder meer) waterberging
  • aanleg van kanalen
  • bouw, onderhoud en renovatie van kunstwerken zoals bruggen en gemalen
Rijkswaterstaat

Referentie uitgelicht