GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Grondstoffen

GMB zet zich in voor een doelmatige omgang met grondstoffen. Dat staat letterlijk in onze missie. Wat betekent dit concreet?

GMB BioEnergie haalt energie uit grondstoffen. De fabrieken van GMB BioEnergie kunnen vergisten, ontwateren, biologisch drogen en nutriënten terugwinnen. We halen gas, warmte, elektriciteit, water en nuttige meststoffen uit industrieel slib en slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Ook zijn we zover dat door ons geproduceerd compost weer in de landbouw gebruikt kan worden. Hiermee maken we het hergebruik van fosfaat mogelijk.

Minimalisering van het gebruik van fossiele grondstoffen, optimalisering van het gebruik van duurzame energie en terugdringing van de CO2-uitstoot is beleid van GMB: zowel in de bedrijfsvoering, in de uitvoering van projecten als in de keten. 

GMB onderschrijft de uitgangspunten en doelen van het Ketenakkoord Fosfaatkringloop en van het Nutriënt Platform.

Grondstoffen

Referentie uitgelicht