bel ons       

GMB, ervaar de zekerheid

GMB biedt duurzame oplossingen op het gebied van water, energie en grondstoffen. We hebben kennis in huis van allerlei vakdisciplines. U ervaart de zekerheid van een solide partner. Een partner die openstaat voor nieuwe ideeën en zich daarbij graag laat inspireren door ambitieuze opdrachtgevers. De praktijk bewijst dat het staaltjes van samenwerking zijn die resulteren in staaljes van vakwerk. Dat is zeker.

Rioolrenovatie & Onderhoud | Raamcontract bij rioolrenovatie Loon op Zand , Loon op Zand
Waterveiligheid | Dijkverbetering Waverdijk, Gemeente De Ronde Venen
Afvalwatertransport | Aanleg persleidingen Borculo, Borculo
Drinkwaterproductie | Strategische samenwerking met Reststoffenunie, Nieuwegein
Beheer & Exploitatie | Centrale Slibverwerking Rotterdam, Rotterdamse haven
Waterveiligheid | Realisatie extra waterbergingscapaciteit, Munnikenland
Rioolrenovatie & Onderhoud | Servicecontract 426 rioleringsgemalen, Gemeente Neder-Betuwe
Oppervlaktewater | Poldergemaal Houtkade, polder Oud Kamerik
Oppervlaktewater | Renovatie gemaal Buurmalsen, Buurmalsen
Afvalwaterzuivering | Effluent polishing met 1-STEP technologie, Horstermeerpolder in de gemeente Wijdemeren
Nieuws
Documentatie
Werken en leren
Contact
Adressen
GMB International
Pakhuis Noorderhaven wordt centrum voor innovatie, duurzaamheid en techniek
Het Pakhuis Noorderhaven in Zutphen is een initiatief voor het ontwikkelen en exploiteren van een centrum voor ontwikkeling, innovatie, delen van kennis, scholing, instructie en voorlichting binnen de doelstelling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ... Lees meer »
Feestelijke opening tunnel Noordhorn
Onder grote belangstelling werd op maandag 15 september ... Lees meer »
GMB handhaaft zich op het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder
In het kader van CO2 bewust handelen heeft GMB begin ... Lees meer »
      

© 2014 GMB