bel ons       

GMB, ervaar de zekerheid

GMB biedt duurzame oplossingen op het gebied van water, energie en grondstoffen. We hebben kennis in huis van allerlei vakdisciplines. U ervaart de zekerheid van een solide partner. Een partner die openstaat voor nieuwe ideeën en zich daarbij graag laat inspireren door ambitieuze opdrachtgevers. De praktijk bewijst dat het staaltjes van samenwerking zijn die resulteren in staaljes van vakwerk. Dat is zeker.

Beheer & Exploitatie | Centrale Slibverwerking Rotterdam, Rotterdamse haven
Reststromenverwerking | Nutriëntenterugwinning uit urine, Zutphen
Energie uit Waterkracht | Energie uit waterkracht met Vivace, Diverse locaties
Oppervlaktewater | Poldergemaal Houtkade, polder Oud Kamerik
Afvalwaterzuivering | Nieuwbouw AWZI , Dongen
Haveninrichting & Onderhoud | Ontwerp en bouw grootschalige bedrijfshal, Rotterdam
Waterveiligheid | Herstel ecosysteem in zoetwatergebieden, Zuid-Holland
Waterveiligheid | Herinrichting Overdiepse polder, Overdiepse polder bij Waalwijk
Waterveiligheid | Realisatie extra waterbergingscapaciteit, Munnikenland
Milieutechniek | Asbestsanering, Goor en Harderwijk
Nieuws
Documentatie
Werken en leren
Contact
Adressen
GMB International
Restwarmte BIR BV naar zwembad voor halvering energiekosten
Op woensdag 3 december vertelde Ton van der Giessen als inwoner van de gemeente Oost Gelre over een uniek burgerinitiatief waarvan de hele gemeenschap de vruchten kan plukken. Zwembad Meekenesch wordt in de toekomst verwarmd dankzij restwarmte van ... Lees meer »
Pakhuis Noorderhaven wordt centrum voor innovatie, duurzaamheid en techniek
Het Pakhuis Noorderhaven in Zutphen is een initiatief ... Lees meer »
Feestelijke opening tunnel Noordhorn
Onder grote belangstelling werd op maandag 15 september ... Lees meer »
      

© 2015 GMB