GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Nieuwbouw waterlijn RWZI Utrecht gegund aan Heijmans en GMB

20-04-2016

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de combinatie van Heijmans en GMB de opdracht gegund voor nieuwbouw van de waterlijn voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Utrecht. Het project omvat het ontwerpen, realiseren en 10 jaar onderhouden van de nieuwe rwzi. Bij het ontwerp en de realisatie van de waterlijn wordt gebruikgemaakt van bewezen Nereda® technologie.

GMB paste de Nereda® technologie toe bij de uitbreiding van rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde die eind 2014 is opgeleverd aan Waterschap Noorderzijlvest. Het DBM (Design Build Maintain) contract heeft een waarde van meer dan € 120 miljoen.

 

Het Hoogheemraadschap laat een nieuwe waterlijn/rwzi bouwen vanwege strengere normen die in de toekomst worden gesteld aan de kwaliteit van gezuiverd water en omdat de huidige installatie verouderd is. Wanneer de nieuwe rwzi in bedrijf gaat, zal de bestaande installatie worden stopgezet.

 

De combinatie heeft de opdracht onder meer gekregen, omdat ze een compacte installatie heeft ontworpen en daarbij gebruikmaakt van de Nereda® technologie. Heijmans en GMB starten dit jaar met voorbereidende werkzaamheden en in 2017 beginnen met de bouw van de nieuwe installatie. Vervolgens wordt de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie begin 2019 opgeleverd, waarna de onderhoudsperiode van 10 jaar ingaat.

 

De nieuwe installatie verwijdert straks twee maal zo veel stikstof en fosfaat en is daarbij maar liefst 30% zuiniger in het energieverbruik. Ook het ruimtebeslag van de installatie is een stuk kleiner. Geur- en geluidoverlast voor de omgeving wordt veel minder. De nieuwe installatie zal buiten het terrein nauwelijks te horen en te ruiken zijn. De groene zoom rond het terrein blijft gehandhaafd.

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht