GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Eerlijk zaken doen

We kunnen veel, maar dat doen we niet alleen. Het is al zo vaak bewezen: samen als team bereiken we meer. Samen met onze opdrachtgevers en onze partners. Samen met de mensen binnen GMB. De basis voor samenwerking is vertrouwen. Dat krijg je niet, dat moet je verdienen. Door je te houden aan de afspraken. Door open te zijn. En door eerlijk en integer zaken te doen. 

Het bovenstaande klinkt glashelder door in de gedragsregels van GMB. We verwachten van onze medewerkers dat zij de integriteit en betrouwbaarheid van GMB  bekrachtigen. Die zitten immers niet in formele beleidsregels, maar in de grote en kleine afspraken en handelingen van elke dag. Onze mensen zíjn GMB.

GMB hanteert de gedragscode van de Stichting Bevordering Integriteit Bouwnijverheid, de SBIB. We onderschrijven de marktvisie van Rijkswaterstaat en de visie van de waterschappen op samenwerking. Hetzelfde geldt voor de ‘Leidende principes voor betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 2020’ zoals deze zijn overeengekomen tussen het Opdrachtgeversforum in de bouw en Bouwend Nederland.   

eerlijk zaken doen

Referentie uitgelicht