GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Competenties

Onze focus: gerichte specialismen voor een aantal marktgroepen. Expertises die elkaar versterken en waarin we de beste willen zijn. Ontdek waar GMB goed in is. Verken onze competenties: ontwerp & bouw, beheer & onderhoud, exploitatie. Drie kerncompetenties die bepalen welke partnerrol we voor u aannemen. 

GMB gaat met de stroom mee

Als we de kraan opendraaien komt daar water uit vanaf de drinkwaterpompstations. Die zijn gebouwd door GMB. Het water stroomt weg door de riolering. De reiniging, inspectie en renovatie hiervan is in handen van GMB. Het afvalwater komt terecht in een gemaal dat is ontworpen en gebouwd door GMB. Vervolgens wordt het water met een persleiding weggepompt naar de rioolwaterzuivering. U ziet het al aankomen: de leiding en de zuivering zijn aangelegd en gebouwd door GMB. Ook het slib uit de rioolwaterzuivering komt terecht bij GMB; dit verwerken we tot biobrandstof en meststof. Het effluent van de rwzi wordt geloosd op het oppervlaktewater en uit de polder in een rivier gepompt. En kijk: het pompgemaal is gebouwd door GMB. Ook de dijken die de polder beschermen tegen hoog water zijn ontworpen en opgetrokken door GMB. De rivier stroomt in zee. In de haven zijn de terminals en loodsen gebouwd door GMB.

GMB met de stroom mee

 

Precies wat u nodig hebt

We kúnnen geïntegreerde en multidisciplinaire projecten aan. Dat is het bijzondere aan GMB: we hebben de vereiste competenties in eigen huis om invulling te geven aan alle fasen van een project. Van het prilste ontwerp tot en met langjarig beheer. En omdat we ook nog eens een scala aan vakdisciplines in huis hebben, kunnen we optimaal invulling geven aan uw behoefte. Lees meer over onze drie competenties!

Referentie uitgelicht