GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

CO2-prestatieladder

Bij de CO2-Prestatieladder gaat het om energiebesparing, CO2-reductie in de keten en het gebruik van duurzame energie. De CO2-prestatieladder werkt niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. Het is een CO2-managementsysteem: het vereist continue verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie (transparantie) en samenwerking (participatie) in de bedrijfsvoering; in het uitvoeren van projecten, maar ook in de keten.

De CO2-Prestatieladder past uitstekend bij onze visie op duurzaamheid. Met de inkoop van windenergie, de productie van 1,5 MegaWatt zonne-energie voor eigen gebruik in Zutphen, de initiatie van het postcoderoosproject voor zonne-energie in Opheusden en onze CO2-bewuste leaseregeling en investeringen in materieel onderstrepen we onze ambitie om de CO2-uitstoot waar mogelijk terug te dringen.

GMB is gecertificeerd op het hoogste niveau (5) van de CO2-Prestatieladder, versie 3.0. Bekijk hier het behaalde CO2-bewust certificaat, niveau 5.

Samen met onze ketenpartners denken we na over ketenverbreding in het gehele bedrijf, waarbij we bewust inspelen op ontwikkelingen in de markt. Heeft u ideeën, voorstellen of suggesties voor GMB om de CO2-uitstoot verder te reduceren? Laat het ons weten via duurzaamheid@gmb.eu.

Co2 prestatieladder

Referentie uitgelicht