GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

MVO & Veiligheid

Verantwoordelijkheid. Dat ene woord vat de bedrijfscultuur van GMB het beste samen. Zo is er ons vanzelfsprekend alles aan gelegen om het vertrouwen van onze opdrachtgevers, combinanten en ketenpartners waar te maken. Maar verantwoordelijkheid gaat verder. 

Ons huis van normen en waarden is gebouwd op betekenis voor de samenleving en het actief bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. Door onder meer een duurzaam personeelsbeleid, waarin de opleiding, ontwikkeling en gezondheid van onze medewerkers centraal staat. Door aandacht voor het milieu, met een inventief beleid op water, energie, grondstoffen en CO2-reductie. En door maatschappelijke betrokkenheid in de vorm van sponsoring en donaties, met daarnaast - binnen onze werkvelden - concrete projectondersteuning in ontwikkelingslanden.

We voelen ons ook verantwoordelijk voor de veiligheid van onze medewerkers, ketenpartners, opdrachtgevers en andere stakeholders. GMB treft daarom alle nodige maatregelen om de veiligheid voor, tijdens en na de uitvoering van onze werkzaamheden te kunnen waarborgen. 

Traintainer veiligheid

Referentie uitgelicht