GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

MVO & Veiligheid

Verantwoordelijkheid. Dat ene woord vat de bedrijfscultuur van GMB het beste samen. Zo is er ons vanzelfsprekend alles aan gelegen om het vertrouwen van onze opdrachtgevers, combinanten en ketenpartners waar te maken. Maar verantwoordelijkheid gaat verder.

Ons huis van normen en waarden is gebouwd op betekenis voor de samenleving en het actief bijdragen aan de ontwikkeling daarvan. Door onder meer een mensgerichte organisatie, waarin de opleiding, ontwikkeling en gezondheid van onze medewerkers centraal staan. Door aandacht voor de toekomst, met een ambitieus beleid op grondstoffen, energie en ecologie: Ons doel is om in 2030 helemaal circulair te ondernemen. En door maatschappelijke betrokkenheid in de vorm van sponsoring en donaties, met daarnaast - binnen onze werkvelden - concrete projectondersteuning in ontwikkelingslanden.  

We nemen ook onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze medewerkers, ketenpartners, opdrachtgevers en andere stakeholders. We treffen daarom alle nodige maatregelen om de veiligheid voor, tijdens en na de uitvoering van onze werkzaamheden te kunnen waarborgen.

Veiligheid

Referentie uitgelicht