GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Missie - visie

Missie

Familiebedrijf GMB kenmerkt zich door verbondenheid en samenwerking. Wij staan voor toonaangevende expertise en duurzame oplossingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, bio-energie en industriële bouw & infra. Wij ontwerpen, realiseren, beheren, onderhouden én exploiteren. Wij zetten ons in voor meer veiligheid, een schonere wereld en een doelmatige omgang met grondstoffen en energie.

Visie

GMB is voor klanten, werknemers en samenleving een teamspeler die gaat voor gezamenlijk resultaat. GMB is betrokken, inclusief, neemt verantwoordelijkheid, gaat confrontaties aan, en geeft en vraagt vertrouwen; belangrijke voorwaarden voor verbinding. Onze kracht ligt in de doorvertaling van mogelijkheden. Daarbij creëren wij langdurige klantwaarde en volume met passende goede marges. Wij hebben onze visie vertaald in onze slogan ‘Uitdaging verbindt’.    

Ambitie

Door te groeien vanuit kracht willen we in 2025 de toonaangevende speler zijn op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, bio-energie en industriële bouw & infra. Waar het water, duurzaamheid en energie raakt wil GMB in 2025 betrokken zijn. Zowel bij de overheid als in de industrie.

 

Referentie uitgelicht