GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Gemeenten

Zelf doen of uitbesteden? Die vraag is bij u als gemeente actueler dan ooit. Ook als het gaat om de kwaliteitsbeheersing in de waterketen. We denken dan met name aan alle activiteiten met betrekking tot leidingrenovaties. Het is belangrijk dat u kennis in huis hebt, maar ook kostbaar. De financiële ontwikkelingen geven aanleiding tot een kritische afweging. Hoe kunt u de gemeentelijke organisatie nog efficiënter maken? En welke rol kunnen marktpartijen daarbij spelen? 

Waardevolle kennis in de markt

Eén ding is zeker. Als u de kennis in de markt op de juiste manier benut, kunt u veel geld besparen. GMB heeft ervaring met vooruitstrevende contractvormen. Contractvormen waarbij we de ruimte krijgen om met op maat gemaakte oplossingen te komen. Naast de integrale aanpak van leidingrenovaties gaat dat in ons geval ook om oplossingen op het gebied van rioolgemalen, bodemsanering, baggerwerken, infrastructuur en vooral: multidisciplinaire oplossingen.

Integraal en efficiënt

We voeren deze werken integraal uit, van engineering tot onderhoud. Daarbij combineren we de expertise van een engineeringsbureau met de praktische kennis van een aannemer. We ontwerpen alleen wat realiseerbaar en onderhoudsvriendelijk is. Dat maakt de vertaalslag naar een uitvoerbaar plan eenvoudig. En omdat u zich kunt beperken tot het sturen op cijfers en resultaten, wordt uw projectmanagement efficiënter en krachtiger.

Producten

Ontdek wat GMB voor u kan doen: 

  • renovatie van leidingen (inclusief reiniging en inspectie)
  • bodemsaneringen en baggerwerken
  • leidingwerken
  • bouw en onderhoud van rioolgemalen
gemeenten

Referentie uitgelicht