Waterzuiveringen
Gemalen
Persleidingen
Drinkwaterpompstations
Energie- en grondstoffenfabrieken

GMB Waterkwaliteit & installaties

GMB Waterkwaliteit & installaties is dé integrale waterkwaliteitaannemer van Nederland. We realiseren complete renovatie en nieuwbouw projecten, van ontwerp en engineering tot en met realisatie, beheer en onderhoud. Denk hierbij aan drinkwater, afvalwaterzuiveringen (zowel water- als sliblijn), gemalen en pers- en transportleidingen. 

GMB Waterkwaliteit & installaties onderscheidt zich door zijn multidisciplinaire aanpak inclusief procestechnologische kennis. Opdrachtgevers benutten onze expertise en ons innoverend vermogen. Steeds vaker maken traditionele contractvormen plaats voor overeenkomsten die op maat zijn samengesteld rondom de vraag van de opdrachtgever. We combineren inventiviteit met voorspelbaarheid en zekerheid. De organisatie van GMB Waterkwaliteit & installaties staat voor volgroeide procesbeheersing, samenwerking en risicomanagement. U ervaart de zekerheid.

cluster waterkwaliteit en installaties

Referentie uitgelicht