Primaire keringen
Regionale keringen
Kunstwerken

GMB Waterveiligheid & constructies

GMB Waterveiligheid & constructies heeft een belangrijke rol bij waterveiligheidsprojecten in heel Nederland. We realiseren integrale waterkeringen (dijken, kades en zeeweringen) inclusief de constructies in de dijklichamen en de bijbehorende kunstwerken. Mét aandacht voor de omgeving en de ontwerpopgaven. We onderscheiden ons door onze specialistische kennis en ervaring op dit terrein; verworvenheden waardoor we op alle niveaus een partner zijn voor u als opdrachtgever.  

Waterveiligheid

Referentie uitgelicht