Inzamelen
Ontwateren
Vergisten
Biologisch Drogen
Nutriëntenterugwinning
Energie uit reststromen

GMB BioEnergie

Nieuwbouw composteringsinrichting en GFT-vergister

Afvalverwerker De Meerlanden zag in GFT een bron van energie. Daarom vroeg ze ons een complete composteringsinrichting te realiseren. Wij ontwierpen en bouwden de composteringstunnels en een vergister én zorgde voor de begeleiding van de opdrachtgever bij de procesbeheersing. Dat levert waardevolle energie op. De compostering van digestaat uit de v...

Lees meer »
DBFMO composteringsinrichtingen

GMB BioEnergie verwerkt het natte slib van zuiveringsinstallaties en organisch slib van bedrijven. Reststromen die bewijzen dat afval niet meer bestaat. Samen met GMB BioEnergie ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren we composteringsinrichtingen. Ruim 20 jaar ervaring met tunnelcompostering heeft een schat aan expertise opgeleverd w...

Lees meer »
Ontwikkeling mobiele proefvergister Check4Biogas

Veel industriële bedrijven verbranden hun organische restmaterialen. Grote kans dat vergisting een meer efficiënte en duurzame verwerkingsmethode is. Wij bouwden een mobiele proefvergister, de CHeck4Biogas. Met deze vergister op containerformaat kunnen we onderzoeken of organische reststromen vergistbaar zijn en onder welke voorwaarden. W...

Lees meer »

Referentie uitgelicht