Logistieke dienstverlening
Ontwateren
Vergisten
Biologisch Drogen
Nutriëntenterugwinning

GMB BioEnergie

Smart Packaging Solutions

Aan het woord: Bart van Gerwen, procesmanager “Bij Smart Packaging Solutions in Loenen produceren en verkopen we massief kartonnen dozen. Deze dozen maken we deels van oud papier. Om oud papier te kunnen verwerken, mengen we het met water en hulpstoffen. Het afvalwater dat hierbij vrijkomt verwerken we op onze biologische zuivering. GMB BioEn...

Lees meer »
Samenwerking BIR

Aan het woord: Richard Haarhuis, projectleider Op de zuivering in Lichtenvoorde werken GMB BioEnergie en Waterstromen samen aan de Biologische Industriële Reststoffenverwerking, ofwel BIR. Biogas dat daarbij vrijkomt, wordt gebruikt om groene stroom op te wekken. Haarhuis[DV1]: “Deze samenwerking loopt al ruim tien jaar en het blijft bij...

Lees meer »
Waterschapsbedrijf Limburg

“In de afgelopen zes jaar hebben we GMB BioEnergie leren kennen als een echte partner. GMB exploiteert bij ons in Venlo een installatie voor thermische drukhydrolyse (TDH). De TDH ‘kraakt’ de moleculen in het slib, zodat we meer biogas terugwinnen uit het slib en de volumereductie toeneemt tot 35 procent.” Blijven innoveren ...

Lees meer »
Waterschap Rivierenland

Aan het woord: Rinie van de Anker, teamleider van het team Civiele Techniek en Bouwkunde. ‘Wij willen het slib van onze zuiveringen zo duurzaam mogelijk verwerken, liefst op een manier waarbij we zoveel mogelijk nuttige grondstoffen terugwinnen voor hergebruik. GMB snapt dat’ Volumereductie en meer Vroeger zagen we geen andere mogelijkh...

Lees meer »
Nieuwbouw composteringsinrichting en GFT-vergister

Afvalverwerker De Meerlanden zag in GFT een bron van energie. Daarom vroeg ze ons een complete composteringsinrichting te realiseren. Wij ontwierpen en bouwden de composteringstunnels en een vergister énzorgde voor de begeleiding vande opdrachtgever bij de procesbeheersing. Dat levert waardevolle energie op. De compostering van digestaat uit...

Lees meer »
DBFMO composteringsinrichtingen

GMB BioEnergie verwerkt het natte slib van zuiveringsinstallaties en organisch slib van bedrijven. Reststromen die bewijzen dat afval niet meer bestaat. Samen met GMB BioEnergie ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren we composteringsinrichtingen. Ruim 20 jaar ervaring met tunnelcompostering heeft een schat aan expertise opgeleverd w...

Lees meer »
Ontwikkeling mobiele proefvergister Check4Biogas

Veel industriële bedrijven verbranden hun organische restmaterialen. Grote kans dat vergisting een meer efficiënte en duurzame verwerkingsmethode is. Wij bouwden een mobiele proefvergister, de CHeck4Biogas. Met deze vergister op containerformaat kunnen we onderzoeken of organische reststromen vergistbaar zijn en onder welke voorwaarden. W...

Lees meer »
Energie uit waterkracht met vivace

Al van oudsher wordt water gezien als bron van energie. Met turbines of vijzels wordt waterkracht omgezet in energie. Maar het kan ook anders. Wij participeren in een pilot met het revolutionaire Vivace-systeem. Dit systeem is gebaseerd op wervelingen die worden opgewekt door haaks in de waterstroming geplaatste cilinders. Door de stroming in het w...

Lees meer »

Referentie uitgelicht