Logistieke dienstverlening
Ontwateren
Vergisten
Biologisch Drogen
Nutriëntenterugwinning

GMB BioEnergie

Energie uit grondstoffen halen. Dat is de missie van GMB BioEnergie. Al meer dan 30 jaar voegen we de daad bij het woord met onze composteringsinstallaties in Zutphen en Tiel. Nu is GMB BioEnergie het brandpunt van onze expertise en innovatie op het gebied van duurzaamheid. Hier ontwikkelen we nieuwe technieken om energie en nutriënten terug te winnen uit reststoffen. 

Op onze verwerkingslocaties kunnen we vergisten, ontwateren, biologisch drogen en nutriënten terugwinnen. Onze ambitie: geen energie verloren laten gaan. We halen uit slib wat erin zit, of het nu gas, warmte, elektriciteit, water of nuttige meststoffen zijn. Energie voor de toekomst!

We delen onze kennis met uiteenlopende opdrachtgevers. Zo helpen we waterschappen bij het verwerken van communaal zuiveringsslib, bouwen en bedienen we composteringstunnels voor afvalverwerkende bedrijven en realiseren we vergistingsinstallaties voor de industrie. We dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling, maar tekenen ook voor het beheer en de exploitatie van installaties.

Informatie voor omwonenden

Cluster Bioenergie

Referentie uitgelicht