infoplein        bel ons       
Home

GMB, ervaar de zekerheid

GMB biedt duurzame oplossingen op het gebied van water, energie en grondstoffen. We hebben kennis in huis van allerlei vakdisciplines. U ervaart de zekerheid van een solide partner. Een partner die openstaat voor nieuwe ideeën en zich daarbij graag laat inspireren door ambitieuze opdrachtgevers. De praktijk bewijst dat het staaltjes van samenwerking zijn die resulteren in staaltjes van vakwerk. Dat is zeker.
Nieuws
CO2-prestatieladder
Documentatie
Vacatures
Contact
Adressen
GMB International
Contractverlenging met Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta
GMB blijft voor de waterschappen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta (slib van Zwolle en Deventer uit het Waterschap Groot Salland-contract) de verwerking van hun ontwaterde zuiveringsslib verzorgen ...
Lees meer »
Innovatie in dijkversterking: Van Oord – GMB installeren dijkdeuvels
Van Oord en GMB passen voor het eerst de innovatieve dijkdeuvels toe op een dijkvak tussen Hagestein en Opheusden. Deze dijkversterkingsmaatregel heeft als groot voordeel dat het kan worden toegepast ...
Lees meer »
        

© 2017 GMB