GMB Services is een multitechnisch specialist op het gebied van afvalwater, drinkwater en milieu. Aan afvalwater-, drinkwater- en industriële installaties onderhouden en renoveren we zuiverings- en pompinstallaties, zandfilters en reinwaterkelders en voeren we betonreparaties en bodemsaneringen uit.

GMB Rioleringstechnieken is een toonaangevend rioolrenovatiebedrijf en marktleider op het gebied van rioolrenovatie met behulp van GVK. Naast renovatie en reparaties verrichten we ondersteunende diensten zoals reiniging en inspectie.

Energie uit grondstoffen halen. Dat is de missie van GMB BioEnergie. Al meer dan 25 jaar voegen we de daad bij het woord met onze composteringstunnels in Tiel en Zutphen. Nu is GMB BioEnergie het brandpunt van onze expertise en innovatie op het gebied van duurzaamheid.

GMB Waterkwaliteit & installaties is dé integrale waterkwaliteitaannemer van Nederland. We realiseren complete renovatie en nieuwbouw projecten, van ontwerp en engineering tot en met realisatie, beheer en onderhoud.

GMB Waterveiligheid & constructies heeft een belangrijke rol bij waterveiligheidsprojecten in heel Nederland. We realiseren integrale waterkeringen (dijken, kades en zeeweringen) inclusief de constructies in de dijklichamen en de bijbehorende kunstwerken.

De afgelopen jaren is GMB Haven & industrie een vertrouwd gezicht geworden in het Rotterdams havengebied - en ver daarbuiten. We begrijpen de dynamiek van de logistieke wereld en stemmen daar onze ontwerpen én onze uitvoeringsplanningen op af.

Meer informatie

GMB, Ervaar de zekerheid


GMB zet zich in voor meer veiligheid, een schonere wereld en een doelmatige omgang met grondstoffen en energie. Hiermee willen we van betekenis zijn voor onze klanten en voor de samenleving. Dit doen we door te excelleren in onze specialismen in waterkwaliteit en waterveiligheid, bio-energie en bouw & infra. In goede samenwerking met onze opdrachtgevers, combinanten en partners. Samen zorgen we voor resultaten die een verschil maken. Dat is zeker.

Actualiteiten

Referentie uitgelicht