GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Waterschappen

U heeft als taak om Nederland droog te houden en de kwaliteit van het oppervlaktewater te bewaken. En dat is een uitdaging. Nederland is altijd al een waterland geweest. Maar een veranderend klimaat vraagt om krachtige maatregelen. 

Maatschappelijke waarde

Duurzaamheid, een gezonde bouwkolom en aandacht voor de mens zijn belangrijke thema’s voor u. Uit afvalwater wilt u zoveel mogelijk energie en grondstoffen halen. U werkt samen met gemeenten, drinkwaterbedrijven en mogelijk met de industrie. Maar welke marktpartner ontwerpt, bouwt én onderhoudt slimme oplossingen op het gebied van water, energie en grondstoffen? En wie begrijpt dat succesvol projectmanagement vooral mensenwerk is? Maar ook: samenwerking met uw mensen binnen de projecten. Uw zorg is onze zorg en dat willen we ook uitspreken vanaf het begin. Samen de (project)doelen stellen met de bijbehorende risico’s en hierop acteren.

Integraal en multidisciplinair

Veel waterschappen werken samen met GMB. Omdat we niet weglopen voor projecten, hoe complex of ambitieus die ook zijn. We bieden totaaloplossingen: van engineering tot en met onderhoud - en soms zelfs exploitatie. Daarbij zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om nóg duurzamer en efficiënter te werken. Innovaties die dat bewijzen zijn bijvoorbeeld de Dijkdeuvel en de BoxBarrier.

Producten

Ontdek wat GMB voor u kan doen:

  • bouw en onderhoud van RWZI’s
  • bouw en onderhoud van gemalen
  • aanleg en renovatie van persleidingen
  • inzameling en verwerking van slib
  • energieopwekking en terugwinning van grondstoffen
waterschappen

Referentie uitgelicht