GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

GMB Clusters

De specialismen van GMB hebben we ondergebracht in zes clusters: GMB ServicesGMB LeidingtechniekenGMB BioEnergieGMB Waterkwaliteit & installatiesGMB Waterveiligheid & constructies en GMB Haven & industrie. Omdat we goed zijn in multidisciplinaire projecten en onderhoud, komen verschillende specialismen samen binnen de clusters. Binnen GMB Waterkwaliteit & installaties, GMB Waterveiligheid & constructies en GMB Haven & industrie omdat we zo alle kennis in huis hebben van ontwerpen en bouwen. Binnen GMB Services, omdat we daarmee een complete oplossing voor het onderhoud kunnen bieden. GMB Leidingtechnieken omdat we gespecialiseerd zijn in leidingrenovatie met eigen mensen en middelen. GMB BioEnergie heeft een duidelijk specialisme, met naast haar eigen exploitatie ook beheer en exploitatie voor opdrachtgevers.  

Bloem GMB clusters zonder producten

Referentie uitgelicht