GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Industrie

Het specialisme van GMB – waterketen, bio-energie en bouw & infra – is veel industriële bedrijven uit het hart gegrepen. Het raakt de thema’s duurzaamheid en efficiency. Thema’s die een belangrijke rol spelen bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering. Ook herkent GMB de noodzaak van goede infrastructuur en opslagfaciliteiten op uw bedrijfsterrein. Het ontwerpen en realiseren hiervan is maatwerk en wij weten uit jarenlange ervaring wat daarbij komt kijken.

Foodbedrijven

Als foodbedrijf richt u uw aandacht niet alleen op het productieproces. Er valt nog veel winst te behalen met het verwerken van de reststromen. Afval bestaat niet. Maar welke installatie heeft u nodig om afvalwater te zuiveren en grondstoffen opnieuw te benutten? Wat zijn de mogelijkheden om energie uit afval te halen? Wij hebben op dit gebied alle kennis in huis. Kennis én ervaring met ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie van waterzuiverings- en vergistingsinstallaties.

Chemie- en petrochemiebedrijven

Als (petro)chemiebedrijf beseft u dat de ogen van de maatschappij op u gericht zijn. Naast betrouwbare en verantwoorde productieprocessen wordt reputatiemanagement steeds belangrijker. Hoe gaat u om met de zuivering van uw afvalwater? GMB heeft niet alleen de installatietechnische kennis en ervaring in huis om u hierin op alle niveaus bij te staan. Belangrijk is ook, dat we bij het bouwen en onderhouden veiligheidsprocedures hanteren die aansluiten bij uw bedrijfsvoering.

Afvalbedrijven

Als afvalbedrijf bent u verantwoordelijk voor de inzameling van afval. Of beter: van grondstoffen. Een duurzame verwerking is voor u een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen met GMB ontwerpt en bouwt u installaties waarmee u uit reststromen energie en grondstoffen haalt. Vergistingsinstallaties, tunnelcomposteringsinstallaties en waterzuiveringsinstallaties. En vooral: de integrale oplossing, van ontwerp en bouw tot en met onderhoud en exploitatie.

Industriële en overslagbedrijven

Als groot industrieel of overslagbedrijf in het havengebied wilt u logistieke stromen optimaliseren. Infrastructuur en opslagfaciliteiten, daar draait het om. Daarbij gaat het om relatief grote oppervlakten die u wilt verharden, overdekken of ontsluiten. We zijn al jarenlang dagelijks actief in de havengebieden. Hier realiseren we complete nieuwe terminals, inclusief terreinverharding, (spoor)infrastructuur, kraanbanen, betonwerken, loodsen en overkappingen. Ook onderhouden en renoveren we bestaande terminals – zonder dat de 24-uurs logistiek wordt belemmerd. In toenemende mate groeit de vraag naar afvalverwerkingsinstallaties. Ook dan schuiven we graag aan.

Energiebedrijven

Als energiebedrijf richt u zich in toenemende mate op de opwek en distributie van duurzame energie. Wanneer u nieuwe windturbines gaat plaatsen, kunnen wij de betonnen fundaties voor u realiseren. We onderzoeken de grondsoort en de bodemgesteldheid. Op basis van de uitkomsten hiervan en van uw specificaties voor de windturbine ontwerpen we de geschikte paalfundering. Hierop bouwen en verankeren we de betonnen voet voor de turbine. In de fundering brengen we de leidingen aan voor de kabelinfrastructuur.   

 

Producten

Ontdek wat GMB voor u kan doen. Naast het inzamelen van reststoffen verzorgt GMB het ontwerp, de aanleg en onderhoud van:

  • grootschalige terreinverhardingen
  • fundaties en infrawerken voor windmolenparken
  • loodsen en overkappingen
  • (afval)waterzuiveringsinstallaties
  • transportleidingen
  • vergistingsinstallaties
industrie

Referentie uitgelicht