GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

Langjarige samenwerking voor een gezonde bouwkolom
23-11-2022

Bij GMB werken we graag samen met vaste partners. Zo tekende GMB Services recent een achtjarige Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Vermeulen Metaal uit Nederweert.  

Op 9 november waren we te gast bij Vermeulen, waar onder het genot van een Limburgse vlaai de SOK werd getekend. Peter Vermeulen, eigenaar van Vermeulen Metaal: “Deze verbintenis is een bevestiging van de fijne samenwerking, maar ook het startschot voor meer.”

Lees meer »
‘Met digitalisering horen we op een aantal aspecten al echt bij de koplopers’
17-11-2022

Henk Jan Melis en Lars Hesselink houden zich, als BIM-coördinator en innovatie-engineer, vrijwel dagelijks bezig met Digitalisering bij GMB Civiel. In september namen zij deel aan de Autodesk University (AU): een driedaagse conferentie in New Orleans. Waarbij tot hun verrassing GMB op een onderdeel al wereldwijd koploper lijkt te zijn.

Lees meer »
Specialistisch betonwerk voor Boskalis Environmental
09-11-2022

Boskalis Environmental is een circulair bedrijf dat zich wereldwijd bezighoudt met bodemreiniging. Ons eerste project op hun locatie in Schiedam was in 2012. Toen bouwden wij een opslaghal voor verontreinigde grond. Deze samenwerking kreeg een vervolg. Nu zijn we als bouwteampartner betrokken bij het ontwerp en de bouw van een gebouw voor twee nieuwe slibpersen van ruim 100 ton elk.

Lees meer »
Succesvolle pilot Duurzame Brandstofketen: fors minder uitstoot en 80.000 liter diesel bespaard
14-10-2022

Een 2 jaar durende pilot toont aan dat de Duurzame Brandstofketen inderdaad kan zorgen voor veel minder CO2 (koolstofdioxide), stikstof en fijnstofuitstoot én dat overtollig biogas van waterzuiveringen kan worden omgezet tot schone brandstof voor lokale bouwplaatsen.

 

 

Lees meer »
GMB Services tekent raamcontract met Waterschapsbedrijf Limburg
28-09-2022

Afvalwaterzuiveraar Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is gestart met een achtjarige samenwerking met nieuwe contractpartners voor de vernieuwing en groot onderhoudswerk van Limburgse afvalwaterzuiveringsingsinstallaties, leidingennetwerk en rioolgemalen.

GMB Services is de komende jaren, samen met ADS Groep Water B.V., EQUANS en de combinatie Croonwolter&dros met RWB, verantwoordelijk voor de voorkomende multidisciplinaire werkzaamheden.

Lees meer »
Rioolrenovatie Kampen en IJsselmuiden: GMB uit Kampen werkt innovatief van binnenuit
26-09-2022

Vanaf 15 september renoveert GMB delen van het riool in Kampen en IJsselmuiden. “Voor ons is dit een thuiswedstrijd”, vertelt projectleider Bart Schoemaker: “We zitten met GMB gevestigd aan de Dieselstraat in Kampen, maar we werken door het hele land. Het mooie daarbij is dat geen dag hetzelfde is. Ook in Kampen en IJsselmuiden staan we voor unieke uitdagingen.” 

Lees meer »
Duurzame samenwerking met REKO
13-07-2022

REKO in de Rotterdamse haven, is het enige bedrijf ter wereld dat teerhoudend asfalt recyclet tot hoogwaardig zand en grind, in combinatie met de terugwinning van energie in de vorm van elektriciteit. De bijzondere samenwerking die we met hen hebben ontstond al in 2008. David Heijkoop, namens REKO, en Arjan de Graaf, werkvoorbereider bij GMB Haven & Industrie vertellen over korte lijnen, met elkaar meebewegen en vooral: een basis van vertrouwen.

Lees meer »
Aanpassing gaslijn RWZI Drachten. Hoe samenwerking binnen GMB leidt tot innovatie
31-05-2022

Binnen GMB Services hebben we zeven disciplines die elkaar aanvullen en versterken. Zo ook op RWZI Drachten. Voor het aanpassen van de gaslijn vormt GMB Gastechnieken een team met de discipline Elektrotechniek van GMB Services en zusterbedrijf GMB Waterkwaliteit & installaties (GMB WK&I). De samenwerking leidde tot een innovatie die we ook voor andere waterschappen kunnen gaan inzetten. Het lijkt een zeppelin, maar het is een mobiele gashouder van 100 m3.

Lees meer »
‘We scheppen binnen Team Altijd Zuiver de voorwaarden voor een succesvol bouwteam’
25-05-2022

Voor de grootschalige renovatie van de rioolwaterzuivering in Boxtel, koos Waterschap De Dommel voor een bouwteam-aanpak. Teun van Esch is projectmanager van Waterschap De Dommel: “Wij vinden het belangrijk om, ook conform de Marktvisie Waterschappen, de kennis van de marktpartijen zo vroeg mogelijk aan boord te brengen. Daarom zijn we nog voordat we een VO hadden, de markt opgegaan om een bouwteampartner te zoeken.”

Lees meer »
Nieuwe stap in duurzame bouwplaatsen: energievoorziening zonder diesel
12-05-2022

Op 12 mei tekenden start-up Gashouders, bouwbedrijf GMB en producent Genpower een contract voor de levering van drie nieuwe duurzame generatoren op biogas. Met deze gezamenlijk ontwikkelde oplossing zet GMB een belangrijke stap in het uitfaseren van diesel als energiebron op haar bouwplaatsen.

Lees meer »
Ecologische meerwaarde creëren bij windpark Zeewolde
11-04-2022

In Flevoland realiseert de bouwcombinatie GMB-Dura Vermeer het grootste Nederlandse windpark op land, voor opdrachtgevers Windpark Zeewolde BV, Eneco en Pure Energie. Bij de bouw van 91 windmolens in Zeewolde leidde structurele aandacht tot concrete ecologische meerwaarde. 

Lees meer »
Rioolrenovatie Utrechtsebaan
05-04-2022

Gemeente Den Haag liet tussen januari en mei van dit jaar door de BAM een grote onderhoudsbeurt uitvoeren aan de Utrechtsebaan. Omdat het ondergelegen riool ook al verouderde, liet de gemeente dit meteen ook renoveren. Voor GMB Rioleringstechnieken betekende dit een flinke operatie qua planning, logistiek en uitvoering

Lees meer »
Rioolrenovatie hoofdriool Harderwijk
09-03-2022

De Oranjelaan in Harderwijk is een belangrijke ontsluitingsweg voor de stad. In deze oude laan ligt een stamriool met een diameter van 1,5 meter. Dit riool voert het afvalwater van de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk naar de rioolwaterzuivering (RWZI) op het Harderwijkse industrieterrein Lorentz. Het eigendom van deze rioolbuis is verdeeld over de gemeenten Ermelo en Harderwijk en Waterschap Vallei & Veluwe.

Lees meer »
GMB ontvangt PSO-certificaat: Keurmerk bevestigt inclusieve aanpak
03-03-2022

Een van de speerpunten in het strategische beleid van GMB is dat wij een inclusieve werkgever willen zijn. Waarin mensen zichzelf kunnen zijn en per persoon wordt gekeken hoe iemand zich verder kan ontwikkelen. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat iedereen, ongeacht achtergrond of omstandigheden, mee kan doen in de maatschappij.

Lees meer »
Samenwerking zorgt voor optimalisatie van sliblijn rwzi Utrecht
03-03-2022

Op de rwzi Utrecht realiseerden RHDHV, GMB en Qsenz, na anderhalf jaar samenwerken en experimenteren, een doorbraak in de sliblijn: een betrouwbare droge stof sensor in het centraatwater. De sensor heeft zich inmiddels bewezen op de rwzi. “Dat dit gelukt is, is ontzettend gaaf”, zegt Melchior Schenk, business development director Aquasuite bij Royal HaskoningDHV (RHDHV). 

Lees meer »
‘Door de veelheid aan werkzaamheden en de verschillende disciplines kun je jezelf bij GMB snel ontwikkelen’
31-01-2022

Arnoud Kemp (23) is, na eerder stage te hebben gelopen, nu een jaar in dienst bij GMB Services. “Mijn functietitel is werkvoorbereider, maar ik werk ook als calculator en uitvoerder. Die breedte aan werkzaamheden, plus de goede onderlinge sfeer, maakten dat ik heel bewust voor GMB heb gekozen.”

Lees meer »
Gasfakkel vervangen op rioolwaterzuivering
27-01-2022

De collega’s van GMB Gastechnieken zijn dagelijks actief met het ontwerpen, leveren en onderhouden van complete biogasinstallaties en onderdelen daarvan voor de industrie, bedrijven en waterschappen. Op de rioolwaterzuivering Amsterdam West, waar zij al tien jaar het onderhoud verzorgen, vervingen zij recent de gasfakkel. Om de bedrijfsvoering te garanderen, is de vervanging binnen 36 uur gerealiseerd.

Lees meer »
Kringlopen sluiten met zand en kalk
26-01-2022

Vitens gebruikt kostbaar granaatzand in zijn drinkwaterproductie in Wierden. In een reactor wordt het zand gebruikt om kalk uit het water te halen. Tegelijkertijd wordt 15 kilometer verderop in Nijverdal kalk aan het water toegevoegd omdat het te zuur uit de grond komt. GMB zag een kringloop-kans en bedacht een procedé om zowel nieuw zand als extra kalk uit te sparen. Een innovatieve kringloop met welbekende technologieën. Circulariteit is toch vooral mensenwerk.

Lees meer »
Eerste elektrische kraan bij GMB
25-01-2022

GMB wil in 2030 volledig circulair ondernemen. Daarmee doelen wij op de energietransitie, materialenkringlopen en ecologische waarde. En daarom zijn we hard aan het werk om deze transitie te realiseren. Om de verbrandingsmotor te verwijderen uit onze materieelvloot is er nu nog veel pionierswerk nodig. Een mooie mijlpaal is daarom onze eerste elektrische 26-tons kraan, die sinds eind 2021 draait op de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg.

In deze video vertellen onze collega’s en partners over deze primeur.

(het bericht gaat verder onder de video)  

Lees meer »
Verbeteren biogasveiligheid, een intensief karwei
13-01-2022

De rioolwaterzuivering Nieuwegein zet slib om in biogas. Van het biogas wordt voor eigen gebruik groene stroom gemaakt om de installatie te laten draaien. GMB mocht afgelopen jaar de biogasveiligheid verbeteren, zodat de rwzi weer voldoet aan de ATEX-normen. We spraken hierover met Joost Vermeesch, projectleider bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Curt van Oss, projectleider bij GMB Gastechnieken.

Lees meer »
Succes door samenwerking
20-12-2021

De renovatie van drinkwaterleidingen door relining wordt nog maar beperkt toegepast, maar GMB Rioleringstechnieken (RT) en GMB Services zien veel kansen. Op dit moment bundelen beide clusters hun krachten om voor Waterbedrijf Groningen twee belangrijke zinkers te renoveren in de binnenstad van Groningen. Deze zinkers voorzien samen de gehele binnenstad van drinkwater.

Lees meer »
‘We verwerken ca. 20% van het Nederlandse rwzi-slib. Daaruit winnen we bijna 35% van de stikstof terug als meststof.’
13-12-2021

GMB wil in 2030 volledig circulair ondernemen. Een mooi voorbeeld van onze aanpak is de wijze waarop we zuiveringsslib omzetten naar meststof. Martin Wilschut, manager technologie en ontwikkeling bij GMB BioEnergie vertelt dat de productie op deze schaal, van 18.000 ton per jaar, of 600 vrachtwagens, uniek is in de wereld.   

Lees meer »
Digitalisering en circulariteit op rwzi Beemster
06-12-2021

Voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier renoveert GMB de Rioolwaterzuivering (rwzi) Beemster. Hierbij ligt veel nadruk op verduurzaming. Zo wordt het nieuwe MCC gebouw (Motor Control Center) van de sliblijn volledig circulair gerealiseerd, doordat een bestaande slibindikker omgebouwd wordt tot MCC ruimte. Enkele collega’s vertellen over dit project, waar GMB’s expertise op waterkwaliteit wordt gecombineerd met onze aanpak ten aanzien van digitalisering en circulariteit.  

Lees meer »
Circulair beton ingezet bij renovatie gemaal Vilsteren
29-11-2021

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) werkt in bouwteamverband samen met vier aannemers, vier jaar lang, aan het renoveren van gemalen en stuwen. Het toepassen van duurzaam materiaalgebruik en circulair en modulair bouwen krijgt daarin een belangrijke plek. Samen met bouwteampartner GMB en leverancier New Horizon, werd voor de renovatie van Gemaal Vilsteren daarom gekozen voor circulair beton. En dat is een primeur voor alle partijen.  

Lees meer »
Waterschap en gemeente kiezen voor GMB voor renovatie Gemaal Brabant
18-11-2021

Met de ondertekening van het bouwteamcontract bevestigden Roland Vissers (directeur Waterschap Hollandse Delta), Remko Tanis (namens gemeente Nissewaard) en Wiljan Beekman (directeur GMB) de samenwerking voor de renovatie van Rioolgemaal Brabant.
 

Lees meer »
Unieke aanpak gashouders op AWZI Harnaschpolder
18-11-2021

Delfluent Services verzorgt voor Hoogheemraadschap Delfland het onderhoud en beheer van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder (AWZI). Voor het aanpassen en modificeren van de gashouders werd GMB Gastechnieken ingeschakeld. Met Ron van der Voort (Projectleider Delfluent) en Curt van Oss (projectleider GMB) kijken we terug op een intensief en uitdagend ontwerp-/voortraject.  

Lees meer »
Unieke pilot in de Waddenzee: grootschalige proef voor onderwaternatuur
10-11-2021

Op maandag 8 november startte een unieke proef in de Waddenzee, op de Groningse Lauwersmeerdijk, waar GMB en Heijmans, in de aannemerscombinatie Waddenkwartier, de dijk gaat versterken. De komende drie jaar wordt hier getest hoe de onderwaternatuur bij de voet van de dijk het best verrijkt kan worden. Daarvoor worden er tien verschillende rif-elementen en getijdepoelen geplaatst. Het is voor het eerst dat er zo’n grootschalige proef wordt gedaan op een dijk in de Waddenzee. Deze grootschalige proef voor onderwaternatuur geeft nieuwe inzichten om de waterkwaliteit en natuur in de Waddenzee te kunnen verbeteren. Zodat het ecosysteem zich kan herstellen en veerkrachtiger wordt om effecten van klimaatverandering op te vangen.

 

Lees meer »
Renovatie rioolwaterzuivering Beemster gegund aan GMB
27-09-2021

Op woensdag 8 september is de samenwerking bekrachtigd tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en GMB, voor de renovatie van Rioolwaterzuivering (rwzi) Beemster.

Lees meer »
Dijkversterking Wolferen Sprok: start van de werkzaamheden
23-09-2021

Op 22 september 2021 is het startsein gegeven voor de versterking van de noordelijke Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen). In opdracht van Waterschap Rivierenland versterkt bouwcombinatie De Betuwse Waard – bestaande uit Ploegam, GMB en Dura Vermeer – komende jaren het 15 kilometer lange traject.

Lees meer »
Duurzaam en circulair verwerken van zuiveringsslib
02-09-2021

Na de ondertekening op woensdag 1 september 2021, gaan Waterschap Vallei en Veluwe, GMB BioEnergie Zutphen en Royal HaskoningDHV samenwerken aan oplossingen om zuiveringsslib duurzamer te verwerken. Tot nu toe wordt het restproduct uit de rioolwaterzuiveringen, het slib, nog verbrand waarbij CO2 vrijkomt. Om invulling te geven aan de ambitieuze doelstellingen die er liggen op het vlak van klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie gaan de drie partijen onderzoek doen naar de inzet van nieuwe en duurzamere technieken. Zo wordt onderzocht hoe het slib duurzamer kan worden verwerkt en hoe waardevolle grondstoffen uit het slib kunnen worden teruggewonnen.

Lees meer »
Duurzame brandstofketen laat daadwerkelijk milieuwinst zien
21-07-2021

Uit de eerste metingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) blijkt dat er veel minder stikstofuitstoot is op de bouwplaats van de pilot ‘De Duurzame Brandstofketen’. In deze pilot wordt  overtollig biogas gebruikt als schone brandstof voor lokale bouwplaatsen.

Lees meer »
Laatste betonstort windmolens Zeewolde
20-07-2021

Maandag 19 juli vond de laatste betonstort van in totaal 91 windmolenfundaties voor Windpark Zeewolde, Eneco en Pure Energie in Zeewolde plaats. Dat is drie maanden eerder dan gepland, een mooie prestatie!

Lees meer »
Duurzame oplossing voor eindverwerking slib
19-07-2021

Een kerntaak van de Nederlandse waterschappen is het zuiveren van water. Daarbij blijft zuiveringsslib over als restproduct. Voor het transport en de eindverwerking van dit slib organiseerden de noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta in 2019 een gezamenlijke aanbesteding. Met deze aanbesteding werd een oplossing gezocht voor het gebrek aan verwerkingscapaciteit, waardoor er enkele jaren zelfs slib gestort moest worden.

Lees meer »
Bouwteamervaringen: Teamsamenstelling en communicatie als succesfactoren
12-07-2021

Voor Waterbedrijf Groningen heeft GMB op drinkwaterproductielocatie De Groeve een bestaand filtergebouw gerenoveerd en voorzien van nieuwe installaties. Door diverse omstandigheden was dit een omvangrijk en uitdagend project, waarin zowel de voordelen van een bouwteam, als de potentiële valkuilen aan het licht kwamen. Twee direct betrokkenen vertellen.

Lees meer »
‘Digitalisering concreet maken op onze projecten’
06-07-2021

Digitalisering wordt steeds belangrijker in de bouw en de civiele techniek en het is voor GMB dan ook een van de speerpunten in het strategisch beleid. Collega Lars Hesselink is afgestudeerd op de toepassing van VR (Virtual Reality) in een persstation. Hij vertelt over zijn onderzoek en hoe hij bij GMB van zijn passie zijn beroep kan maken.

Lees meer »
Bijzondere Hyundai HX260AL
25-05-2021

Vorig jaar stond het leven van onze rupskraanmachinist Hans op zijn kop. Door een motorongeluk moet Hans zijn been missen. Wennend aan zijn prothese vreesde hij dat hij behalve zijn been ook zijn baan kwijt zou zijn. Maar zo zitten we bij GMB niet in elkaar.

Lees meer »
Eerste Duurzame Brandstofketen gerealiseerd
18-05-2021

Minder CO₂, stikstof en fijnstof door lokaal gebruik biogas op bouwplaats

In de pilot ‘De Duurzame Brandstofketen,’ zorgen zes organisaties vanuit de eigen specifieke rol en deskundigheid samen voor directe levering  van gecomprimeerd biogas (bio-CNG) voor tijdelijk energiegebruik in bouwprojecten. De eerste lokale brandstofketen is gerealiseerd vanaf de rioolwaterzuivering Renkum naar een bouwplaats in de omgeving. Hierdoor wordt zowel op de rioolwaterzuivering als op de bouwplaats de uitstoot van CO₂, stikstofoxiden en fijnstof gereduceerd.

Lees meer »
Windcombinatie Dura Vermeer-GMB viert successen op windpark Zeewolde
11-05-2021

In opdracht van Windpark Zeewolde BV, Eneco en Pure Energie bouwen wij mee aan het grootste Nederlandse windpark op land.

Lees meer »
Subsidie voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg
26-04-2021

De Graaf Reinaldalliantie heeft 350 miljoen euro ontvangen om de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg de komende 5 jaar te kunnen uitvoeren. Waterschap Rivierenland, de opdrachtgever en partner in deze alliantie, kreeg hier subsidie voor via het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het gaat om een omvangrijke en ingrijpende operatie in het gebied.

De Graaf Reinaldalliantie is een samenwerkingsverband van Waterschap Rivierenland met de aannemers Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel en met Royal HaskoningDHV als adviserende partij.

Lees meer »
‘Als enige actief in de gehele waardeketen'
19-04-2021

GMB heeft haar specialismen ondergebracht in zes clusters. Tussen de clusters wordt nauw samengewerkt om opdrachtgevers optimaal van dienst te kunnen zijn. De clusters Services en Waterkwaliteit & installaties (WK&i) gaan een stap verder. Directeuren Niels de Kleijn (Services) en Wiljan Beekman (WK&i) vertellen over hun ambitie om opdrachtgevers volledig te ontzorgen: “De klant kan bij ons terecht met vraagstukken in alle fasen en op alle gebieden.”

Lees meer »
Royal HaskoningDHV en GMB Services tekenen samenwerking voor digitalisering watersector
14-04-2021

Royal HaskoningDHV en GMB Services slaan de handen ineen om waterschappen te helpen hun processen en bedrijfsvoering te optimaliseren. Daartoe ondertekenden Royal HaskoningDHV directeur Aquasuite Sander Zweers en GMB Services directeur Niels de Kleijn de formele samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst beschrijft een gezamenlijk pakket aan diensten, om waterschappen te helpen om diverse processen binnen de waterketen te optimaliseren. Hiermee is het startsein gegeven voor een meerjarige samenwerking.

Lees meer »
Eerste lijnstuk Windpark Zeewolde opgeleverd
07-04-2021

Op 12 maart heeft Windcombinatie Dura Vermeer – GMB het eerste lijnstuk opgeleverd. Dit eerste lijnstuk bestaat uit een parkweg met twee kraanopstelplaatsen en twee turbinefundaties.

Lees meer »
Baanbrekende samenwerking bij aanpak riool in Veldhoven
23-03-2021

In Veldhoven moest in de zomer van 2020 met spoed onderhoud worden uitgevoerd aan een rioolsysteem. Vanwege de locatie waren zowel de gemeente Veldhoven als het Waterschap De Dommel hierbij betrokken. Samen met GMB Rioleringstechnieken is in korte tijd intensief samengewerkt om het probleem op te lossen. Met succes, volgens de betrokkenen.

Lees meer »
Eerste biogasproject onder de vlag van GMB
22-03-2021

In september 2020 nam GMB alle medewerkers en activiteiten van Van der Wiel Biogas over. De activiteiten werden ondergebracht bij GMB Services als discipline gastechnieken. Afgelopen november ging het eerste biogasproject onder de vlag van GMB in uitvoering. We spraken met GMB-collega Guido Krol, ontwerpleider op het project fakkelinstallatie rwzi Roermond.

Lees meer »
De duurzame brandstofketen - De partners aan het woord
09-03-2021

In het project ‘de Duurzame Brandstofketen’ werken zes organisaties in Gelderland samen om in een pilot het gebruik van biogas op (wisselende) bouwlocaties te testen. Algemeen directeur Gerrit-Jan van de Pol vertelt over het belang van dit project voor GMB.

Lees meer »
Inploegen kabels Windpark Zeewolde gereed
24-02-2021

Dinsdag 23 februari 2021 is de volgende mijlpaal op Windpark Zeewolde bereikt; het inploegen van de kabels in de landbouwpercelen is gereed. Het winterweer zorgde voor ietwat vertraging, maar dit mocht de pret niet drukken. Dezelfde dinsdag is dit op gepaste wijze (en natuurlijk coronaproof) gevierd met een lokale variatie van een Brabantse specialiteit (Osse bol) van aannemingsbedrijf Van den Heuvel, die het inploegen van de kabels voor zijn rekening nam.

Lees meer »
De GMB-Damwandstamper; praktische vernieuwing op de bouwplaats
23-02-2021

In Vianen voert GMB een dijkversterking uit in opdracht van Waterschap Rivierenland. Over een lengte van ca. 1.200 meter wordt een verankerde damwand aangebracht. De damwand en de verankering wordt door de firma Sterk uitgevoerd. Het grondwerk en alle bijkomende werkzaamheden worden door GMB uitgevoerd.

Lees meer »
Praktisch samenwerken voor Waterbedrijf WMD bij bouw drinkwaterkelder in Zuidwolde
16-12-2020

Het Drentse Waterbedrijf WMD heeft 35 reinwaterkelders verspreid over twaalf locaties. Om het Waterbedrijf goed toe te rusten voor de toekomst bouwen GMB Services en GMB WK&I er op twee locaties een tweede reinwaterkelder bij. Op locatie Zuidwolde is WMD-projectleider Joop Suelman blij met de praktische manier van samenwerken.

Lees meer »
Eerste fundatiestort Windpark Zeewolde
15-12-2020

Maandag 7 december was de eerste betonstort van de windmolenfundaties van Windpark Zeewolde, een grote mijlpaal voor het project! Ondanks het regenachtige weer verliep de stort naar verwachting.

Lees meer »
‘In deze samenwerking wordt de kennis en ervaring van marktpartijen veel beter benut’
07-12-2020

GMB werkt in een bouwteamconstructie samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Hierbij komen de multidisciplinaire aanpak en de ontwerpervaring van GMB goed van pas. Arend-Jan van de Pol (werkvoorbereider GMB) en Jeroen Ensink op Reimer (Civiel Technisch Specialist bij WDOD) vertellen over de ervaringen. 

Lees meer »

Referentie uitgelicht