GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

Inploegen kabels Windpark Zeewolde gereed
24-02-2021

Dinsdag 23 februari 2021 is de volgende mijlpaal op Windpark Zeewolde bereikt; het inploegen van de kabels in de landbouwpercelen is gereed. Het winterweer zorgde voor ietwat vertraging, maar dit mocht de pret niet drukken. Dezelfde dinsdag is dit op gepaste wijze (en natuurlijk coronaproof) gevierd met een lokale variatie van een Brabantse specialiteit (Osse bol) van aannemingsbedrijf Van den Heuvel, die het inploegen van de kabels voor zijn rekening nam.

Lees meer »
De GMB-Damwandstamper; praktische vernieuwing op de bouwplaats
23-02-2021

In Vianen voert GMB een dijkversterking uit in opdracht van Waterschap Rivierenland. Over een lengte van ca. 1.200 meter wordt een verankerde damwand aangebracht. De damwand en de verankering wordt door de firma Sterk uitgevoerd. Het grondwerk en alle bijkomende werkzaamheden worden door GMB uitgevoerd.

Lees meer »
Praktisch samenwerken voor Waterbedrijf WMD bij bouw drinkwaterkelder in Zuidwolde
16-12-2020

Het Drentse Waterbedrijf WMD heeft 35 reinwaterkelders verspreid over twaalf locaties. Om het Waterbedrijf goed toe te rusten voor de toekomst bouwen GMB Services en GMB WK&I er op twee locaties een tweede reinwaterkelder bij. Op locatie Zuidwolde is WMD-projectleider Joop Suelman blij met de praktische manier van samenwerken.

Lees meer »
Eerste fundatiestort Windpark Zeewolde
15-12-2020

Maandag 7 december was de eerste betonstort van de windmolenfundaties van Windpark Zeewolde, een grote mijlpaal voor het project! Ondanks het regenachtige weer verliep de stort naar verwachting.

Lees meer »
‘In deze samenwerking wordt de kennis en ervaring van marktpartijen veel beter benut’
07-12-2020

GMB werkt in een bouwteamconstructie samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Hierbij komen de multidisciplinaire aanpak en de ontwerpervaring van GMB goed van pas. Arend-Jan van de Pol (werkvoorbereider GMB) en Jeroen Ensink op Reimer (Civiel Technisch Specialist bij WDOD) vertellen over de ervaringen. 

Lees meer »
“We hebben samen in korte tijd een heel mooi resultaat neergezet”
26-11-2020

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) en GMB werken al lang samen. Bij de werkzaamheden aan de RWZI in Dordrecht kwam de integrale aanpak van GMB goed van pas. Technisch Manager Joost Jongeneel vertelt hoe beide partijen samen de uitdagingen in het project hebben opgepakt.

Lees meer »
Europese subsidie voor biogas als brandstof voor de bouw
09-11-2020

GMB wil in 2030 Circulair werken. Een van de initiatieven waarbij GMB betrokken is, is ‘De duurzame Brandstofketen’: een pilot om het gebruik van biogas op (wisselende) bouwlocaties te testen. Hierdoor wordt zowel op de rioolwaterzuivering als op de bouwplaats de uitstoot van kooldioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof gereduceerd. Deze pilot is mede mogelijk door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. De bijdrage is deze week toegekend.

Lees meer »
Mobiele windmolen CirculAIR
28-10-2020

Fossielvrije bouwplaatsen zijn een belangrijke doelstelling binnen ons Circulair 2030 beleid. Met onze zelf ontwikkelde mobiele windmolen – de eerste van zijn soort in Nederland - kunnen wij onze bouwplaatsen voortaan snel en flexibel voorzien van een emissieloze stroomvoorziening. Van oudsheer worden bouwplaatsen bij civiele infraprojecten van stroom voorzien door middel van een vervuilend dieselaggregaat. Met de CirculAIR creëren we een volledig emissievrije energievoorziening, met een vermogen van 10kWatt. Het systeem is tevens ontworpen om gecombineerd te worden met onze hybride aggregaten.

Lees meer »
Trede 3 NEN Veiligheidsladder wederom behaald!
29-09-2020

Met trots kunnen wij melden dat GMB wederom met overtuiging is gecertificeerd voor trede 3 van de NEN Veiligheidsladder. 

Lees meer »
GMB Services neemt Van der Wiel Biogas over van moederbedrijf Van der Wiel Holding
23-09-2020

Met ingang van 18 september 2020 neemt GMB alle medewerkers, activa en activiteiten van Van der Wiel Biogas over van moederbedrijf Van der Wiel Holding te Drachten. Van der Wiel Biogas is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van biogasinstallaties.

Bij GMB Services worden de activiteiten van Van der Wiel Biogas ondergebracht onder de naam GMB Gastechnieken. De medewerkers van Van der Wiel Biogas werken daarbij vanuit het GMB-kantoor in IJhorst. 

Lees meer »
GMB BioEnergie start met bouw nieuwe schoorsteen, luchtreiniging en composteringstunnels
21-09-2020

In Zutphen is GMB BioEnergie gestart met de bouw van de nieuwe schoorsteen en de drie nieuwe composteringstunnels. Projectleider Frank te Brake is blij dat de werkzaamheden zijn gestart: “Met deze uitbreiding zetten we weer een mooie stap met BioEnergie.”

Lees meer »
Pilot duurzame brandstofketen zorgt voor emissiereductie op de bouwplaats
31-08-2020

De komende drie jaar is GMB deelnemer in een pilot waarbij we samen met onder andere Waterschap Vallei en Veluwe en de startup Gashouders een nieuwe op lokaal biogas ingerichte brandstofketen ontwikkelen en testen. GMB test daarbij als eindgebruiker het lokale biogas als duurzame brandstof voor energievoorzieningen op de bouwplaats.

Lees meer »
Dijkmoment Lekdijk Vianen
26-08-2020

Op 25 augustus 2020 was het tijd om stil te staan bij het belang van project dijkversterking Lekdijk Vianen en de samenwerking tussen verschillende partijen. Bestuurders, directie en projectteamleden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, provincie Utrecht, gemeente Vijfheerenlanden, GMB Waterveiligheid & constructies en Waterschap Rivierenland waren aanwezig bij deze bijeenkomst. Voor Waterschap Rivierenland is dit het eerste project dat in uitvoering gaat onder het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Lees meer »
Aanbestedingen kunnen prima doorgaan, ondanks de beperkende coronamaatregelen
24-08-2020

Begin dit jaar leek het soms of Corona Nederland op slot had gezet. Maar belangrijke werkzaamheden zoals rioleringsonderhoud kunnen eigenlijk niet wachten. Zo bracht de gemeente Langedijk een nieuwe project op de markt. Wij vroegen Serge Broek hoe de gemeente Langedijk dit organiseerde.

Lees meer »
Samen werken aan veiligheid met Zó Veilig app
20-08-2020

Veilig werken heeft bij GMB topprioriteit. Daarom introduceerden we onlangs een vernieuwde en complete Zó Veilig app! Eerder was het alleen mogelijk om meldingen te doen van (on)veilige situaties en incidenten. Nu is een volwaardig communicatieplatform live gegaan. Naast de app is alle informatie ook beschikbaar op GMBzonderongevallen.eu.

Lees meer »
Gemeenten krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering
15-07-2020

Door Corona leek het of Nederland op veel plekken stilstond. Maar belangrijke werkzaamheden zoals rioleringsonderhoud konden in veel gemeenten gelukkig gewoon doorgaan. Zo bracht de gemeente West Betuwe een nieuwe opdracht voor rioleringsonderhoud op de markt. Wij spraken met Dian Versteeg, Projectleider Riolering en Water, over de uitdagingen voor de gemeente West Betuwe.  

Lees meer »
GMB Services opent nieuwe vestiging in Heemskerk
22-06-2020

Op 1 augustus opent multitechnisch dienstverlener GMB Services een nieuwe kantoorlocatie in Heemskerk.

Lees meer »
Eerste zeven kilometer kabels in de grond bij Windpark Zeewolde
08-05-2020

Windcombinatie Dura Vermeer-GMB heeft samen met haar partner Van den Heuvel met behulp van machinaal ploegen de eerste zeven kilometer kabeltracé aangelegd. Belangrijke voorbereidingen om de uiteindelijk 83 windturbines straks aan te kunnen sluiten, zodat zo’n 280.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien.

Lees meer »
GMB Services B.V. en Acquaint B.V. bundelen krachten
07-05-2020

Vandaag hebben GMB Services B.V. en Acquaint B.V. een partnerovereenkomst ondertekend. Een samenwerking die zorg draagt voor meer capaciteit in de markt voor het uitvoeren van specialistisch buisleidinginspectie-onderzoek. Deze partnerovereenkomst is het vervolg op jarenlange intensieve samenwerking tussen de bedrijven.

Lees meer »
GMB investeert in volledig elektrische graafmachine
01-05-2020

Medio april heeft GMB een nieuwe volledig elektrisch aangedreven kraan in gebruik genomen. Machinist Roy Stapelbroek voerde onlangs de eerste werkzaamheden met deze machine uit in Tiel. Deze machine brengt ons weer een stap dichterbij emissieloos materieel. Een aanschaf die past bij de ambitie van GMB om in 2030 volledig circulair te zijn.

Lees meer »
Renovatie persstation Roosendaal
28-04-2020

GMB Waterkwaliteit & installaties renoveert op dit moment het persstation Roosendaal. De werkzaamheden zijn onderdeel van de opdracht van Waterschap Brabantse Delta om de bestaande afvalwaterpersleiding (AWP 2.0) tussen Moerdijk en Bath te renoveren en te vernieuwen.

Lees meer »
Marktinitiatief voor emissieloze infra
20-04-2020

Emissieloos materieel in 2026

Drie marktpartijen, GMB, Heijmans en de Vries & van de Wiel hebben het Emissieloos Netwerk Infra opgericht om de energietransitie in de infrasector met vier jaar te versnellen. In de Green Deal ‘het nieuwe draaien’ spreken Rijkswaterstaat en de Waterschappen de ambitie uit om in 2030 klimaatneutraal en circulair te zijn. Doel van het ENI is om bouwen met emissieloos materieel al in 2026 mogelijk te maken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat het aanbod is aan emissieloos materieel, maar ook naar hoe de vraag ernaar versneld ontwikkeld kan worden. Dit door de vraag te bundelen, een netwerk met leveranciers te ontwikkelen, en de R&D vraagstukken die hier uit volgen sneller te laten verlopen.

Foto: Directeuren Jaap van der Weele, Gerrit-Jan van de Pol en Bart Müller van de drie initiatiefnemers achter het ENI. 

Lees meer »
Veel medewerkers werken thuis, kantoren blijven telefonisch bereikbaar
18-03-2020

Uiteraard volgen wij in verband met de uitbraak van het coronavirus ook bij GMB de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Dat betekent dat veel medewerkers vanuit huis werken. Zowel telefonisch als per e-mail blijven wij bereikbaar. Gelukkig kunnen diverse afspraken via videogesprekken doorgaan.  

Lees meer »
Heijmans & GMB en Arcadis aan de slag met dijkverbetering Lauwersmeerdijk
18-02-2020

Waterschap Noorderzijlvest gunt dijkverbetering Lauwersmeerdijk - Vierhuizergat aan aannemerscombinatie Waddenkwartier. Dit heeft het waterschap besloten na zorgvuldige beoordeling van de inschrijvingen van drie aannemerscombinaties. Waddenkwartier bestaat uit een combinatie van de bedrijven Heijmans en GMB. Het gaat om een samenwerking voor de planuitwerking van de dijkverbetering tot en met 2022. Naast Waddenkwartier heeft het waterschap advies- en ingenieursorganisatie Arcadis gecontracteerd voor ondersteuning en advisering bij de planuitwerking.

Lees meer »
Veiligheidsladder trede 3 behaald!
05-02-2020

GMB heeft op 24 januari het Veilig bewust certificaat ontvangen. Een resultaat waar we trots op zijn. Eind 2019 heeft KIWA onze organisatie geaudit. Op verschillende onderdelen scoren we ruim boven de norm.

Lees meer »
Waterschappen gaan samenwerking aan met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V. (combinatie GMB/EEW)
31-01-2020

Waterschappen Noorderzijlvest (WNZ), Hunze en Aa’s (WHA) en Drents Overijsselse Delta(WDOD) hebben voor de eindverwerking van hun zuiveringsslib per 2021 een overeenkomst gesloten met Slibverwerking Noord Oost Nederland b.v. voor een periode van twintig jaar. Het zoeken van een nieuwe partner werd noodzakelijk door aflopende contracten. De waterschappen hebben gekozen voor een zo duurzaam mogelijke oplossing door onder andere terugwinning van energie, hergebruik van grondstoffen en milieueisen ten aanzien van transport.

Lees meer »
GMB krijgt opdracht voor BoP Civiel WP Suyderlandt
30-01-2020

Windpark Suyderlandt BV ontwikkelt een windpark met drie turbines op het eiland Goeree-Overflakkee, nabij Oude-Tonge. GMB Haven & industrie heeft opdracht gekregen voor de bouw van de windturbinefundaties, de aanleg van wegen en kraanopstelplaatsen en de aanleg van de parkbekabeling.

Lees meer »
Eerste palen in de grond voor Windpark Zeewolde
14-01-2020

Op maandag 13 januari heeft Windcombinatie Dura Vermeer-GMB de eerste palen van de in totaal 83 windturbinefunderingen van Windpark Zeewolde in de grond geslagen. Hiermee is de start van de bouw van de eerste fundatie een feit. Windpark Zeewolde wordt één van de grootste windmolenparken op land in Nederland.  Het windpark wordt gebouwd in het buitengebied van de gemeente Zeewolde en heeft een oppervlakte van meer dan 300 vierkante kilometer.

Lees meer »
Rioolrenovatie Nijmegen: bouwteam biedt vliegende start
02-12-2019

Op 18 november brachten we met zo’n twintig medewerkers van de gemeente Nijmegen een bezoek aan ons rioolrenovatieproject in hartje Nijmegen. Dit project had een bijzondere aanloop. Het is ons namelijk gegund nadat we als bouwteam tot het uitvoeringsontwerp waren gekomen. Het is de eerste keer in Nederland dat een rioolrenovatieproject officieel volgens deze contractvorm is aanbesteed. Het grote voordeel? We vervangen de gebruikelijke discussie in de uitvoering door een dialoog aan de voorkant. Dat loont voor iedereen.

Lees meer »
We passen onze uitstraling aan!
29-10-2019

‘Uitdaging verbindt’, dat is de nieuwe slogan die we vanaf januari 2020 op al onze uitingen doorvoeren. Ook passen we ons logo hierop aan. Een nieuwe uitstraling die past bij wie we zijn. We realiseren graag uitdagende projecten, daarbij staan we open voor vernieuwing. We willen onze opdrachtgevers helpen, projecten succesvol uitvoeren. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar samenwerking en hechten waarde aan gedeelde verantwoordelijkheid. Dat is typisch GMB!

Lees meer »
GMB neemt Insituform® Nederland over
14-10-2019

Met ingang van 11 oktober 2019 neemt GMB alle medewerkers, materieel en activiteiten met betrekking tot het installeren van liners over van Insituform® Nederland. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf is onderdeel van de Amerikaanse multinational Aegion Corporation. Insituform® Nederland is gespecialiseerd in leidingrenovatie.

Lees meer »
Rioolwaterzuivering Utrecht officieel geopend
08-10-2019

De nieuwe rioolwaterzuivering in Utrecht is officieel geopend! Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur & Waterstaat, verrichtte maandag 7 oktober de openingshandeling. Hiervoor doopte zij met een fles effluent (gezuiverd afvalwater) één van de zes pas gebouwde zuiveringstanks. Aanstaande zaterdag 12 oktober is de feestelijke open dag voor alle inwoners van Utrecht en andere geïnteresseerden.

Lees meer »
Starthandeling rwzi Kralingseveer
27-06-2019

Op woensdag 26 juni 2019 was op rwzi Kralingseveer de officiële start van de realisatie van de eerste Themista installatie! Met deze innovatieve en duurzame technologie wordt nog meer energie uit het zuiveringsslib van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gehaald.

Lees meer »
De dijkversterking ervaren in Wolferen Sprok
14-05-2019

Van de dijkversterking tussen Wolferen en Sprok is buiten nog niets te zien, maar aan de ontwerptafel wordt al hard gewerkt. Toch stonden er afgelopen weekend al machines op de dijk bij de Dijk Xperience!

Lees meer »
Alle contracten gereed voor bouw Windpark Zeewolde
30-04-2019

Windpark Zeewolde heeft alle contracten gesloten die nodig zijn om het windpark in het buitengebied van Zeewolde te realiseren. Het gaat om alle grote inkoopcontracten met een totale waarde van ongeveer 400 miljoen euro. Ook is een contract voor 15-jaar stroomverkoop gesloten. Het is uniek dat 220 boeren, moleneigenaren en bewoners in het gebied dit zelf weten klaar te spelen. En het is ook uniek dat zij grote investeringen doen nog voordat de financiering met de banken rond is. De start van bouw staat gepland voor de herfst 2019.

Lees meer »
Pentair levert rioolwaterpompen voor grootschalige renovatie AWP
17-04-2019

Pentair heeft opdracht gekregen voor het leveren van tien Pentair Fairbanks Nijhuis rioolwaterpompen voor de renovatie en vernieuwing van de afvalwaterpersleiding (AWP) van waterschap Brabantse Delta. In opdracht van GMB Waterkwaliteit & Installaties gaat de Winterswijkse vestiging van Pentair de pompen van diverse rioolgemalen en een effluentgemaal vervangen en uitbreiden. Aanvullend is ook een meerjarig onderhoudscontract afgesloten met het waterschap.

Lees meer »
WDODelta contracteert vier aannemers voor opknappen zestig stuwen en gemalen
14-03-2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat zestig gemalen en stuwen renoveren of zelfs vervangen. Dat gaat vier jaar duren. Het waterschap gaat in zee met aannemers Dubbink, GMB Civiel, Van Heteren Weg- en waterbouw en Dura Vermeer Infra Regionale Werken. Het is niet alleen groot onderhoud en renovatie, maar hier en daar ook vervanging. De gemalen en stuwen zitten in het hele werkgebied van het waterschap. Dat strekt zich uit van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen.

Lees meer »
Contract Dijkversterking Wolferen-Sprok getekend
14-03-2019

Voor de Dijkversterking Wolferen-Sprok heeft Waterschap Rivierenland op 12 maart 2019 ontwerpteamovereenkomsten gesloten met de aannemerscombinatie van Ploegam B.V., GMB Civiel B.V. en Dura Vermeer Infra Landelijke projecten B.V. en met ingenieursbureau Witteveen+Bos Raadgevend ingenieursbureau B.V.. Deze partijen vormen samen het ontwerpteam De Betuwse Waard. Met deze nieuwe samenwerkingsvorm worden uitvoeringskennis, innovatieve oplossingen en expertise in de planfase beter benut. Dit moet resulteren in een slim, efficiënt en veilig uitvoerbaar ontwerp voor de dijkversterking.

Lees meer »
Vernieuwend partnerschap in slibverwerking
04-12-2018

Slib nóg efficiënter en duurzamer verwerken. Dat is de doelstelling van waterschap Rijn en IJssel en GMB BioEnergie Zutphen. Het nieuwe contract dat partijen in augustus sloten omtrent het transport en de verwerking van zuiveringsslib, gaat straks verder dan alleen het operationele deel. Partnerschap, meer openheid en meer afstemming leidt tot een betere verwerkingsketen, meer duurzaamheid en lagere kosten voor beide partijen.

 

Lees meer »
Renoveren afvalwaterpersleiding kan starten
30-10-2018

Waterschap Brabantse Delta verniewt en renoveert de afvalwaterpersleiding (AWP). Hiermee wordt een onmisbare stap gezet in het toekomstbestendig maken van het afvalwatertransport in West-Brabant. 

Lees meer »
KOMO-procescertificaat voor afdeling Betontechniek - GMB Services
26-09-2018

Onlangs heeft de afdeling Betontechniek van GMB Services een nieuw KOMO-procescertificaat behaald. Het betreft de certificatie voor de werkzaamheden vallend onder CUR 118 en 119, beoordeeld volgens BRL 3201, voor het ‘Constructief repareren en versterken van beton’, de uitvoeringsklasse RS.

Lees meer »
Timelapse bouw rioolwaterzuivering Utrecht
04-09-2018

In mei 2017 is het consortium De Stichtse Kraan (Heijmans en GMB) begonnen met de nieuwbouw van de rioolwaterzuivering te Utrecht. De Stichtse Kraan is verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en de opstart voor de exploitatie voor tien jaar. De biologische zuiveringstechnologie is schoner, efficiënter en energiezuiniger dan een standaard zuiveringsmethode. Daarnaast is het een compact systeem dat gebouwd kan worden op het kleine terrein naast de bestaande zuivering. De nieuwe zuivering moet op 1 januari 2019 schoon water leveren. In onderstaande timelapse wordt de bouw van begin tot eind weergegeven.

Lees meer »
GMB BioEnergie gaat over op zonne-energie
04-09-2018

Bij GMB BioEnergie verbruiken we veel energie omdat onze installaties dag en nacht draaien. Jaarlijks verbruiken we zo’n 9 miljoen kilowatt (vergelijkbaar met 2600 huishoudens). Aangezien fossiele brandstoffen ooit een keer opraken en er bij de verbranding van kolen ook nog eens schadelijke stoffen vrijkomen gaan wij zoveel mogelijk over op zonne-energie.

Lees meer »
GMB investeert in groene aggregaten
22-08-2018

Sinds februari van dit jaar werkt GMB uit Opheusden met een groene en stille aggregaat. De primaire energiebron wordt gevormd door een grote lithiumbatterij, die wordt opgeladen middels zonne-energie. Is de batterij leeg, dan slaat het aggregaat alsnog aan. De machine draait dan echter niet op diesel, maar op BTL, ofwel Biogas to Liquid.

Lees meer »
GMB BioEnergie opent nieuw ontwateringsggebouw
20-06-2018

Op dinsdag 19 juni werd bij GMB BioEnergie in Zutphen het nieuwe ontwateringsgebouw voor zuiveringsslib officieel geopend. Ruim honderd mensen waren aanwezig bij korte presentaties van partners, alvorens samen het glas te heffen. De uitbreiding van de ontwatering betekent een capaciteitstoename van 250.000 ton per jaar naar 400.000 ton per jaar.

“Trots zijn we op waar we nu staan”, sprak Gerrit Jan van de Pol, directeur van GMB BioEnergie. “In 2008 begonnen we hier met ontwateren van slib vanuit een containeropstelling. Vandaag openen we een compleet nieuwe hal, met daarin onder meer ontwateringsmachines, een bulkopslag voor polymeer en een flotatie-unit. Een grote verandering is dat we nu niet meer één maar twee decanters hebben die het water uit het slib ‘centrifugeren’”

Lees meer »
Feestelijke oplevering OPAH
13-06-2018

Op 8 juni 2018 vond de feestelijke oplevering van OPAH (Optimalisering Persleiding Afvalwatersysteem Haarlemmermeer) plaats. Dit project omvatte het afkoppelen van twee zuiveringen Aalsmeer en Rijsenhout en het middels gemalen en persleidingen doorvoeren van het afvalwater naar de zuivering Zwaanshoek.

Lees meer »
Timelapse vervanging duiker N18 Lichtenvoorde
01-06-2018

Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost Gelre werken samen aan het verbeteren van het watersysteem rond Lichtenvoorde. Er zijn retentiegebieden en nieuwe watergangen aangelegd. Daarvoor is het nodig om bestaande duikers te vervangen en nieuwe duikers aan te leggen.

Lees meer »
Dijkversterking Krimpen in Ondernemend Nederland
30-05-2018

Afgelopen zondag was GMB te zien in het programma Ondernemend Nederland. In opdracht van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft GMB de dijk tussen Krimpen a/d Lek en Krimpen a/d IJssel op zes locaties versterkt. In totaal 1,7 kilometer verdeeld over 5 kilometer dijk.

Lees meer »
Kom naar de Dag van de Bouw!
24-05-2018

Op 2 juni doet de rioolwaterzuivering Utrecht mee aan de Dag van de Bouw. Er is een route uitgezet over het terrein van de nieuwe installatie. De route start bij de ingang aan het Zandpad en loopt langs alle processtappen van de nieuwe rioolwaterzuivering naar de uitgang bij de Brailledreef.

Lees meer »
Renovatie boezemgemaal Spaarndam afgerond
23-03-2018

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de renovatie van het boezemgemaal in Spaarndam afgerond. Hoogheemraad Sjaak Langeslag en directeur Cees Veerman van aannemingsbedrijf GMB uit Heerjansdam namen het boezemgemaal op Wereld Waterdag (22 maart 2018) officieel in gebruik.

Lees meer »

Referentie uitgelicht