GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

Waterschap en gemeente kiezen voor GMB voor renovatie Gemaal Brabant
18-11-2021

Met de ondertekening van het bouwteamcontract bevestigden Roland Vissers (directeur Waterschap Hollandse Delta), Remko Tanis (namens gemeente Nissewaard) en Wiljan Beekman (directeur GMB) de samenwerking voor de renovatie van Rioolgemaal Brabant.
 

Lees meer »
Unieke aanpak gashouders op AWZI Harnaschpolder
18-11-2021

Delfluent Services verzorgt voor Hoogheemraadschap Delfland het onderhoud en beheer van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder (AWZI). Voor het aanpassen en modificeren van de gashouders werd GMB Gastechnieken ingeschakeld. Met Ron van der Voort (Projectleider Delfluent) en Curt van Oss (projectleider GMB) kijken we terug op een intensief en uitdagend ontwerp-/voortraject.  

Lees meer »
Unieke pilot in de Waddenzee: grootschalige proef voor onderwaternatuur
10-11-2021

Op maandag 8 november startte een unieke proef in de Waddenzee, op de Groningse Lauwersmeerdijk, waar GMB en Heijmans, in de aannemerscombinatie Waddenkwartier, de dijk gaat versterken. De komende drie jaar wordt hier getest hoe de onderwaternatuur bij de voet van de dijk het best verrijkt kan worden. Daarvoor worden er tien verschillende rif-elementen en getijdepoelen geplaatst. Het is voor het eerst dat er zo’n grootschalige proef wordt gedaan op een dijk in de Waddenzee. Deze grootschalige proef voor onderwaternatuur geeft nieuwe inzichten om de waterkwaliteit en natuur in de Waddenzee te kunnen verbeteren. Zodat het ecosysteem zich kan herstellen en veerkrachtiger wordt om effecten van klimaatverandering op te vangen.

 

Lees meer »
Renovatie rioolwaterzuivering Beemster gegund aan GMB
27-09-2021

Op woensdag 8 september is de samenwerking bekrachtigd tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en GMB, voor de renovatie van Rioolwaterzuivering (rwzi) Beemster.

Lees meer »
Dijkversterking Wolferen Sprok: start van de werkzaamheden
23-09-2021

Op 22 september 2021 is het startsein gegeven voor de versterking van de noordelijke Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen). In opdracht van Waterschap Rivierenland versterkt bouwcombinatie De Betuwse Waard – bestaande uit Ploegam, GMB en Dura Vermeer – komende jaren het 15 kilometer lange traject.

Lees meer »
Duurzaam en circulair verwerken van zuiveringsslib
02-09-2021

Na de ondertekening op woensdag 1 september 2021, gaan Waterschap Vallei en Veluwe, GMB BioEnergie Zutphen en Royal HaskoningDHV samenwerken aan oplossingen om zuiveringsslib duurzamer te verwerken. Tot nu toe wordt het restproduct uit de rioolwaterzuiveringen, het slib, nog verbrand waarbij CO2 vrijkomt. Om invulling te geven aan de ambitieuze doelstellingen die er liggen op het vlak van klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie gaan de drie partijen onderzoek doen naar de inzet van nieuwe en duurzamere technieken. Zo wordt onderzocht hoe het slib duurzamer kan worden verwerkt en hoe waardevolle grondstoffen uit het slib kunnen worden teruggewonnen.

Lees meer »
Duurzame brandstofketen laat daadwerkelijk milieuwinst zien
21-07-2021

Uit de eerste metingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) blijkt dat er veel minder stikstofuitstoot is op de bouwplaats van de pilot ‘De Duurzame Brandstofketen’. In deze pilot wordt  overtollig biogas gebruikt als schone brandstof voor lokale bouwplaatsen.

Lees meer »
Laatste betonstort windmolens Zeewolde
20-07-2021

Maandag 19 juli vond de laatste betonstort van in totaal 91 windmolenfundaties voor Windpark Zeewolde, Eneco en Pure Energie in Zeewolde plaats. Dat is drie maanden eerder dan gepland, een mooie prestatie!

Lees meer »
Duurzame oplossing voor eindverwerking slib
19-07-2021

Een kerntaak van de Nederlandse waterschappen is het zuiveren van water. Daarbij blijft zuiveringsslib over als restproduct. Voor het transport en de eindverwerking van dit slib organiseerden de noordelijke waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta in 2019 een gezamenlijke aanbesteding. Met deze aanbesteding werd een oplossing gezocht voor het gebrek aan verwerkingscapaciteit, waardoor er enkele jaren zelfs slib gestort moest worden.

Lees meer »
Bouwteamervaringen: Teamsamenstelling en communicatie als succesfactoren
12-07-2021

Voor Waterbedrijf Groningen heeft GMB op drinkwaterproductielocatie De Groeve een bestaand filtergebouw gerenoveerd en voorzien van nieuwe installaties. Door diverse omstandigheden was dit een omvangrijk en uitdagend project, waarin zowel de voordelen van een bouwteam, als de potentiële valkuilen aan het licht kwamen. Twee direct betrokkenen vertellen.

Lees meer »
‘Digitalisering concreet maken op onze projecten’
06-07-2021

Digitalisering wordt steeds belangrijker in de bouw en de civiele techniek en het is voor GMB dan ook een van de speerpunten in het strategisch beleid. Collega Lars Hesselink is afgestudeerd op de toepassing van VR (Virtual Reality) in een persstation. Hij vertelt over zijn onderzoek en hoe hij bij GMB van zijn passie zijn beroep kan maken.

Lees meer »
Bijzondere Hyundai HX260AL
25-05-2021

Vorig jaar stond het leven van onze rupskraanmachinist Hans op zijn kop. Door een motorongeluk moet Hans zijn been missen. Wennend aan zijn prothese vreesde hij dat hij behalve zijn been ook zijn baan kwijt zou zijn. Maar zo zitten we bij GMB niet in elkaar.

Lees meer »
Eerste Duurzame Brandstofketen gerealiseerd
18-05-2021

Minder CO₂, stikstof en fijnstof door lokaal gebruik biogas op bouwplaats

In de pilot ‘De Duurzame Brandstofketen,’ zorgen zes organisaties vanuit de eigen specifieke rol en deskundigheid samen voor directe levering  van gecomprimeerd biogas (bio-CNG) voor tijdelijk energiegebruik in bouwprojecten. De eerste lokale brandstofketen is gerealiseerd vanaf de rioolwaterzuivering Renkum naar een bouwplaats in de omgeving. Hierdoor wordt zowel op de rioolwaterzuivering als op de bouwplaats de uitstoot van CO₂, stikstofoxiden en fijnstof gereduceerd.

Lees meer »
Windcombinatie Dura Vermeer-GMB viert successen op windpark Zeewolde
11-05-2021

In opdracht van Windpark Zeewolde BV, Eneco en Pure Energie bouwen wij mee aan het grootste Nederlandse windpark op land.

Lees meer »
Subsidie voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg
26-04-2021

De Graaf Reinaldalliantie heeft 350 miljoen euro ontvangen om de dijkversterking tussen Gorinchem en Waardenburg de komende 5 jaar te kunnen uitvoeren. Waterschap Rivierenland, de opdrachtgever en partner in deze alliantie, kreeg hier subsidie voor via het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het gaat om een omvangrijke en ingrijpende operatie in het gebied.

De Graaf Reinaldalliantie is een samenwerkingsverband van Waterschap Rivierenland met de aannemers Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel en met Royal HaskoningDHV als adviserende partij.

Lees meer »
‘Als enige actief in de gehele waardeketen'
19-04-2021

GMB heeft haar specialismen ondergebracht in zes clusters. Tussen de clusters wordt nauw samengewerkt om opdrachtgevers optimaal van dienst te kunnen zijn. De clusters Services en Waterkwaliteit & installaties (WK&i) gaan een stap verder. Directeuren Niels de Kleijn (Services) en Wiljan Beekman (WK&i) vertellen over hun ambitie om opdrachtgevers volledig te ontzorgen: “De klant kan bij ons terecht met vraagstukken in alle fasen en op alle gebieden.”

Lees meer »
Royal HaskoningDHV en GMB Services tekenen samenwerking voor digitalisering watersector
14-04-2021

Royal HaskoningDHV en GMB Services slaan de handen ineen om waterschappen te helpen hun processen en bedrijfsvoering te optimaliseren. Daartoe ondertekenden Royal HaskoningDHV directeur Aquasuite Sander Zweers en GMB Services directeur Niels de Kleijn de formele samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst beschrijft een gezamenlijk pakket aan diensten, om waterschappen te helpen om diverse processen binnen de waterketen te optimaliseren. Hiermee is het startsein gegeven voor een meerjarige samenwerking.

Lees meer »
Eerste lijnstuk Windpark Zeewolde opgeleverd
07-04-2021

Op 12 maart heeft Windcombinatie Dura Vermeer – GMB het eerste lijnstuk opgeleverd. Dit eerste lijnstuk bestaat uit een parkweg met twee kraanopstelplaatsen en twee turbinefundaties.

Lees meer »
Baanbrekende samenwerking bij aanpak riool in Veldhoven
23-03-2021

In Veldhoven moest in de zomer van 2020 met spoed onderhoud worden uitgevoerd aan een rioolsysteem. Vanwege de locatie waren zowel de gemeente Veldhoven als het Waterschap De Dommel hierbij betrokken. Samen met GMB Rioleringstechnieken is in korte tijd intensief samengewerkt om het probleem op te lossen. Met succes, volgens de betrokkenen.

Lees meer »
Eerste biogasproject onder de vlag van GMB
22-03-2021

In september 2020 nam GMB alle medewerkers en activiteiten van Van der Wiel Biogas over. De activiteiten werden ondergebracht bij GMB Services als discipline gastechnieken. Afgelopen november ging het eerste biogasproject onder de vlag van GMB in uitvoering. We spraken met GMB-collega Guido Krol, ontwerpleider op het project fakkelinstallatie rwzi Roermond.

Lees meer »
De duurzame brandstofketen - De partners aan het woord
09-03-2021

In het project ‘de Duurzame Brandstofketen’ werken zes organisaties in Gelderland samen om in een pilot het gebruik van biogas op (wisselende) bouwlocaties te testen. Algemeen directeur Gerrit-Jan van de Pol vertelt over het belang van dit project voor GMB.

Lees meer »
Inploegen kabels Windpark Zeewolde gereed
24-02-2021

Dinsdag 23 februari 2021 is de volgende mijlpaal op Windpark Zeewolde bereikt; het inploegen van de kabels in de landbouwpercelen is gereed. Het winterweer zorgde voor ietwat vertraging, maar dit mocht de pret niet drukken. Dezelfde dinsdag is dit op gepaste wijze (en natuurlijk coronaproof) gevierd met een lokale variatie van een Brabantse specialiteit (Osse bol) van aannemingsbedrijf Van den Heuvel, die het inploegen van de kabels voor zijn rekening nam.

Lees meer »
De GMB-Damwandstamper; praktische vernieuwing op de bouwplaats
23-02-2021

In Vianen voert GMB een dijkversterking uit in opdracht van Waterschap Rivierenland. Over een lengte van ca. 1.200 meter wordt een verankerde damwand aangebracht. De damwand en de verankering wordt door de firma Sterk uitgevoerd. Het grondwerk en alle bijkomende werkzaamheden worden door GMB uitgevoerd.

Lees meer »
Praktisch samenwerken voor Waterbedrijf WMD bij bouw drinkwaterkelder in Zuidwolde
16-12-2020

Het Drentse Waterbedrijf WMD heeft 35 reinwaterkelders verspreid over twaalf locaties. Om het Waterbedrijf goed toe te rusten voor de toekomst bouwen GMB Services en GMB WK&I er op twee locaties een tweede reinwaterkelder bij. Op locatie Zuidwolde is WMD-projectleider Joop Suelman blij met de praktische manier van samenwerken.

Lees meer »
Eerste fundatiestort Windpark Zeewolde
15-12-2020

Maandag 7 december was de eerste betonstort van de windmolenfundaties van Windpark Zeewolde, een grote mijlpaal voor het project! Ondanks het regenachtige weer verliep de stort naar verwachting.

Lees meer »
‘In deze samenwerking wordt de kennis en ervaring van marktpartijen veel beter benut’
07-12-2020

GMB werkt in een bouwteamconstructie samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Hierbij komen de multidisciplinaire aanpak en de ontwerpervaring van GMB goed van pas. Arend-Jan van de Pol (werkvoorbereider GMB) en Jeroen Ensink op Reimer (Civiel Technisch Specialist bij WDOD) vertellen over de ervaringen. 

Lees meer »
“We hebben samen in korte tijd een heel mooi resultaat neergezet”
26-11-2020

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) en GMB werken al lang samen. Bij de werkzaamheden aan de RWZI in Dordrecht kwam de integrale aanpak van GMB goed van pas. Technisch Manager Joost Jongeneel vertelt hoe beide partijen samen de uitdagingen in het project hebben opgepakt.

Lees meer »
Europese subsidie voor biogas als brandstof voor de bouw
09-11-2020

GMB wil in 2030 Circulair werken. Een van de initiatieven waarbij GMB betrokken is, is ‘De duurzame Brandstofketen’: een pilot om het gebruik van biogas op (wisselende) bouwlocaties te testen. Hierdoor wordt zowel op de rioolwaterzuivering als op de bouwplaats de uitstoot van kooldioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof gereduceerd. Deze pilot is mede mogelijk door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. De bijdrage is deze week toegekend.

Lees meer »
Mobiele windmolen CirculAIR
28-10-2020

Fossielvrije bouwplaatsen zijn een belangrijke doelstelling binnen ons Circulair 2030 beleid. Met onze zelf ontwikkelde mobiele windmolen – de eerste van zijn soort in Nederland - kunnen wij onze bouwplaatsen voortaan snel en flexibel voorzien van een emissieloze stroomvoorziening. Van oudsheer worden bouwplaatsen bij civiele infraprojecten van stroom voorzien door middel van een vervuilend dieselaggregaat. Met de CirculAIR creëren we een volledig emissievrije energievoorziening, met een vermogen van 10kWatt. Het systeem is tevens ontworpen om gecombineerd te worden met onze hybride aggregaten.

Lees meer »
Trede 3 NEN Veiligheidsladder wederom behaald!
29-09-2020

Met trots kunnen wij melden dat GMB wederom met overtuiging is gecertificeerd voor trede 3 van de NEN Veiligheidsladder. 

Lees meer »
GMB Services neemt Van der Wiel Biogas over van moederbedrijf Van der Wiel Holding
23-09-2020

Met ingang van 18 september 2020 neemt GMB alle medewerkers, activa en activiteiten van Van der Wiel Biogas over van moederbedrijf Van der Wiel Holding te Drachten. Van der Wiel Biogas is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van biogasinstallaties.

Bij GMB Services worden de activiteiten van Van der Wiel Biogas ondergebracht onder de naam GMB Gastechnieken. De medewerkers van Van der Wiel Biogas werken daarbij vanuit het GMB-kantoor in IJhorst. 

Lees meer »
GMB BioEnergie start met bouw nieuwe schoorsteen, luchtreiniging en composteringstunnels
21-09-2020

In Zutphen is GMB BioEnergie gestart met de bouw van de nieuwe schoorsteen en de drie nieuwe composteringstunnels. Projectleider Frank te Brake is blij dat de werkzaamheden zijn gestart: “Met deze uitbreiding zetten we weer een mooie stap met BioEnergie.”

Lees meer »
Pilot duurzame brandstofketen zorgt voor emissiereductie op de bouwplaats
31-08-2020

De komende drie jaar is GMB deelnemer in een pilot waarbij we samen met onder andere Waterschap Vallei en Veluwe en de startup Gashouders een nieuwe op lokaal biogas ingerichte brandstofketen ontwikkelen en testen. GMB test daarbij als eindgebruiker het lokale biogas als duurzame brandstof voor energievoorzieningen op de bouwplaats.

Lees meer »
Dijkmoment Lekdijk Vianen
26-08-2020

Op 25 augustus 2020 was het tijd om stil te staan bij het belang van project dijkversterking Lekdijk Vianen en de samenwerking tussen verschillende partijen. Bestuurders, directie en projectteamleden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, provincie Utrecht, gemeente Vijfheerenlanden, GMB Waterveiligheid & constructies en Waterschap Rivierenland waren aanwezig bij deze bijeenkomst. Voor Waterschap Rivierenland is dit het eerste project dat in uitvoering gaat onder het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Lees meer »
Aanbestedingen kunnen prima doorgaan, ondanks de beperkende coronamaatregelen
24-08-2020

Begin dit jaar leek het soms of Corona Nederland op slot had gezet. Maar belangrijke werkzaamheden zoals rioleringsonderhoud kunnen eigenlijk niet wachten. Zo bracht de gemeente Langedijk een nieuwe project op de markt. Wij vroegen Serge Broek hoe de gemeente Langedijk dit organiseerde.

Lees meer »
Samen werken aan veiligheid met Zó Veilig app
20-08-2020

Veilig werken heeft bij GMB topprioriteit. Daarom introduceerden we onlangs een vernieuwde en complete Zó Veilig app! Eerder was het alleen mogelijk om meldingen te doen van (on)veilige situaties en incidenten. Nu is een volwaardig communicatieplatform live gegaan. Naast de app is alle informatie ook beschikbaar op GMBzonderongevallen.eu.

Lees meer »
Gemeenten krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering
15-07-2020

Door Corona leek het of Nederland op veel plekken stilstond. Maar belangrijke werkzaamheden zoals rioleringsonderhoud konden in veel gemeenten gelukkig gewoon doorgaan. Zo bracht de gemeente West Betuwe een nieuwe opdracht voor rioleringsonderhoud op de markt. Wij spraken met Dian Versteeg, Projectleider Riolering en Water, over de uitdagingen voor de gemeente West Betuwe.  

Lees meer »
GMB Services opent nieuwe vestiging in Heemskerk
22-06-2020

Op 1 augustus opent multitechnisch dienstverlener GMB Services een nieuwe kantoorlocatie in Heemskerk.

Lees meer »
Eerste zeven kilometer kabels in de grond bij Windpark Zeewolde
08-05-2020

Windcombinatie Dura Vermeer-GMB heeft samen met haar partner Van den Heuvel met behulp van machinaal ploegen de eerste zeven kilometer kabeltracé aangelegd. Belangrijke voorbereidingen om de uiteindelijk 83 windturbines straks aan te kunnen sluiten, zodat zo’n 280.000 huishoudens van groene stroom worden voorzien.

Lees meer »
GMB Services B.V. en Acquaint B.V. bundelen krachten
07-05-2020

Vandaag hebben GMB Services B.V. en Acquaint B.V. een partnerovereenkomst ondertekend. Een samenwerking die zorg draagt voor meer capaciteit in de markt voor het uitvoeren van specialistisch buisleidinginspectie-onderzoek. Deze partnerovereenkomst is het vervolg op jarenlange intensieve samenwerking tussen de bedrijven.

Lees meer »
GMB investeert in volledig elektrische graafmachine
01-05-2020

Medio april heeft GMB een nieuwe volledig elektrisch aangedreven kraan in gebruik genomen. Machinist Roy Stapelbroek voerde onlangs de eerste werkzaamheden met deze machine uit in Tiel. Deze machine brengt ons weer een stap dichterbij emissieloos materieel. Een aanschaf die past bij de ambitie van GMB om in 2030 volledig circulair te zijn.

Lees meer »
Renovatie persstation Roosendaal
28-04-2020

GMB Waterkwaliteit & installaties renoveert op dit moment het persstation Roosendaal. De werkzaamheden zijn onderdeel van de opdracht van Waterschap Brabantse Delta om de bestaande afvalwaterpersleiding (AWP 2.0) tussen Moerdijk en Bath te renoveren en te vernieuwen.

Lees meer »
Marktinitiatief voor emissieloze infra
20-04-2020

Emissieloos materieel in 2026

Drie marktpartijen, GMB, Heijmans en de Vries & van de Wiel hebben het Emissieloos Netwerk Infra opgericht om de energietransitie in de infrasector met vier jaar te versnellen. In de Green Deal ‘het nieuwe draaien’ spreken Rijkswaterstaat en de Waterschappen de ambitie uit om in 2030 klimaatneutraal en circulair te zijn. Doel van het ENI is om bouwen met emissieloos materieel al in 2026 mogelijk te maken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat het aanbod is aan emissieloos materieel, maar ook naar hoe de vraag ernaar versneld ontwikkeld kan worden. Dit door de vraag te bundelen, een netwerk met leveranciers te ontwikkelen, en de R&D vraagstukken die hier uit volgen sneller te laten verlopen.

Foto: Directeuren Jaap van der Weele, Gerrit-Jan van de Pol en Bart Müller van de drie initiatiefnemers achter het ENI. 

Lees meer »
Veel medewerkers werken thuis, kantoren blijven telefonisch bereikbaar
18-03-2020

Uiteraard volgen wij in verband met de uitbraak van het coronavirus ook bij GMB de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Dat betekent dat veel medewerkers vanuit huis werken. Zowel telefonisch als per e-mail blijven wij bereikbaar. Gelukkig kunnen diverse afspraken via videogesprekken doorgaan.  

Lees meer »
Heijmans & GMB en Arcadis aan de slag met dijkverbetering Lauwersmeerdijk
18-02-2020

Waterschap Noorderzijlvest gunt dijkverbetering Lauwersmeerdijk - Vierhuizergat aan aannemerscombinatie Waddenkwartier. Dit heeft het waterschap besloten na zorgvuldige beoordeling van de inschrijvingen van drie aannemerscombinaties. Waddenkwartier bestaat uit een combinatie van de bedrijven Heijmans en GMB. Het gaat om een samenwerking voor de planuitwerking van de dijkverbetering tot en met 2022. Naast Waddenkwartier heeft het waterschap advies- en ingenieursorganisatie Arcadis gecontracteerd voor ondersteuning en advisering bij de planuitwerking.

Lees meer »
Veiligheidsladder trede 3 behaald!
05-02-2020

GMB heeft op 24 januari het Veilig bewust certificaat ontvangen. Een resultaat waar we trots op zijn. Eind 2019 heeft KIWA onze organisatie geaudit. Op verschillende onderdelen scoren we ruim boven de norm.

Lees meer »
Waterschappen gaan samenwerking aan met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V. (combinatie GMB/EEW)
31-01-2020

Waterschappen Noorderzijlvest (WNZ), Hunze en Aa’s (WHA) en Drents Overijsselse Delta(WDOD) hebben voor de eindverwerking van hun zuiveringsslib per 2021 een overeenkomst gesloten met Slibverwerking Noord Oost Nederland b.v. voor een periode van twintig jaar. Het zoeken van een nieuwe partner werd noodzakelijk door aflopende contracten. De waterschappen hebben gekozen voor een zo duurzaam mogelijke oplossing door onder andere terugwinning van energie, hergebruik van grondstoffen en milieueisen ten aanzien van transport.

Lees meer »
GMB krijgt opdracht voor BoP Civiel WP Suyderlandt
30-01-2020

Windpark Suyderlandt BV ontwikkelt een windpark met drie turbines op het eiland Goeree-Overflakkee, nabij Oude-Tonge. GMB Haven & industrie heeft opdracht gekregen voor de bouw van de windturbinefundaties, de aanleg van wegen en kraanopstelplaatsen en de aanleg van de parkbekabeling.

Lees meer »
Eerste palen in de grond voor Windpark Zeewolde
14-01-2020

Op maandag 13 januari heeft Windcombinatie Dura Vermeer-GMB de eerste palen van de in totaal 83 windturbinefunderingen van Windpark Zeewolde in de grond geslagen. Hiermee is de start van de bouw van de eerste fundatie een feit. Windpark Zeewolde wordt één van de grootste windmolenparken op land in Nederland.  Het windpark wordt gebouwd in het buitengebied van de gemeente Zeewolde en heeft een oppervlakte van meer dan 300 vierkante kilometer.

Lees meer »
Rioolrenovatie Nijmegen: bouwteam biedt vliegende start
02-12-2019

Op 18 november brachten we met zo’n twintig medewerkers van de gemeente Nijmegen een bezoek aan ons rioolrenovatieproject in hartje Nijmegen. Dit project had een bijzondere aanloop. Het is ons namelijk gegund nadat we als bouwteam tot het uitvoeringsontwerp waren gekomen. Het is de eerste keer in Nederland dat een rioolrenovatieproject officieel volgens deze contractvorm is aanbesteed. Het grote voordeel? We vervangen de gebruikelijke discussie in de uitvoering door een dialoog aan de voorkant. Dat loont voor iedereen.

Lees meer »

Referentie uitgelicht