GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

Feestelijke opening Sint Jansbeek
28-11-2017

Hoornstra-GMB heeft het afgelopen jaar in Arnhem de Sint Jansbeek opnieuw aangelegd. Afgelopen vrijdag hebben we het werk opgeleverd en sindsdien stroomt de Jansbeek weer door het centrum van Arnhem!

Lees meer »
Afsluiting dijkverbeteringsproject Hagestein - Opheusden
17-11-2017

De dijk tussen Hagestein en Opheusden is verbeterd. De veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de dijk zijn hiermee versterkt. In 2009 is Waterschap Rivierenland gestart met een uitgebreide planfase en in 2014 is de aannemerscombinatie Dijkverbetering HOP (een samenwerkingsverband tussen GMB en Van Oord) begonnen met de uitvoeringsperiode. Op 31 oktober 2017 was de overdracht en oplevering van de combinatie aan Waterschap Rivierenland. Donderdag 16 november werd de dijk bestuurlijk overgedragen aan de eindbeheerders.  

Lees meer »
De geur van succes: RWZI Utrecht
13-11-2017

Nullen en enen kun je niet ruiken. Alhoewel? Dankzij digitalisering geurt de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Utrecht naar succes. Een kennismaking met het Bouw Informatie Model (BIM) en virtual reality.

Lees meer »
GMB ondertekent alliantieovereenkomst dijkversterking Gorinchem-Waardenburg
04-10-2017

De alliantie tussen Waterschap Rivierenland en de combinatie Waalensemble (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, ondersteund door Royal HaskoningDHV) is een feit. Onder de naam Graaf Reinaldalliantie werken deze partijen nu samen aan het project Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Op 3 oktober 2017 is de alliantieovereenkomst ondertekend.

Lees meer »
Feest op RWZI Leiden Zuidwest
03-10-2017

Op vrijdag 29 september 2017 was het feest op RWZI Leiden Zuidwest. Na drie jaar werd de vernieuwde zuivering weer door Hoogheemraadschap van Rijnland in gebruik genomen. Eind 2014 heeft GMB deze opdracht gegund gekregen.

Lees meer »
GMB Rioleringstechnieken investeert in de toekomst
29-09-2017

Vanaf vandaag neemt GMB Rioleringstechnieken de eerste Orpheus High Definition (HD) Inspectiebus van Nederland in gebruik. Dankzij de HD-camera die voorzien is van ledverlichting met een lichtopbrengst van 5244 lumen is het mogelijk om de kleinste details waar te nemen. De HD-camera geeft zowel in een diameter ø 150 als in een diameter ø 2000 uitstekend beeld. Zo kunnen we opdrachtgevers ongeacht het formaat van de buis nog beter inzicht geven in de huidige staat van het riool.

Lees meer »
Open dag Windpark Bouwdokken groot succes
26-09-2017

Op 23 september heeft Windpark Bouwdokken haar bouwterrein opengesteld voor omwonenden en geïnteresseerden. Zo’n 900 bezoekers hebben alle facetten van de bouw bekeken. GMB was als aannemer van E-Connection aanwezig om uitleg te gegeven over de aanleg van de 8 fundaties waarop de 900 ton zware windmolens zo’n 30 jaar duurzame stroom moeten kunnen opwekken. 

Lees meer »
GMB BioEnergie blijft het ontwaterd slib van Waterschap Vallei en Veluwe verwerken
14-09-2017

Waterschap Vallei en Veluwe heeft eind vorig jaar een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de verwerking van haar slib. GMB kwam als winnaar uit de bus en verwierf hiermee de opdracht. Douwe Jan Tilkema (Directeur Waterschap Vallei en Veluwe) en Gerrit Jan van de Pol (Bedrijfsdirecteur GMB BioEnergie) ondertekenden recent de samenwerkingsovereenkomst in het waterschapskantoor te Apeldoorn.

Lees meer »
Veiligheidsoorkonde Windpark Krammer voor twee GMB’ers
01-09-2017

Afgelopen week heeft de directie van Windpark Krammer de eerste veiligheidsoorkondes uitgereikt aan twee medewerkers van GMB. Teus van Elzelingen en Jan Struijk sprongen er in juli en augustus bovenuit wat betreft veilig werken. 

 

Lees meer »
Vervolgopdracht Sif Tweede Maasvlakte
01-09-2017

Op 3 augustus 2017 heeft GMB een vervolgopdracht ontvangen voor de aanleg van circa elf hectare extra opslagterrein voor opdrachtgever Sif. Sif is een van de grootste fabrikanten van stalen buizen voor fundaties ten behoeve van windparken en olie- en gasplatforms op zee. Het extra terrein is bedoeld voor de opslag van XL-monopiles (de funderingen voor windturbines op zee) en transition pieces (de verbindingsstukken tussen de monopiles en de masten van de windturbines).

Lees meer »
Start boring sifon onder Havenkanaal Middelharnis
01-09-2017

Na jaren van voorbereiding en uitvoering is er een belangrijke mijlpaal te vieren bij het project Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Deze week is GMB gestart met de boring van de eerste sifon onder het Havenkanaal van Middelharnis.

Lees meer »
GMB Rioleringstechnieken breidt uit met duurzame derde uv-unit
21-08-2017

GMB Rioleringstechnieken B.V. heeft afgelopen week haar derde uv-unit in gebruik genomen. Deze unit is ontworpen op basis van de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen van de werkvloer. Met deze nieuwe uv-unit kan GMB nóg grotere diameters (t/m ø 1.600 m) en langere lengtes aan één stuk renoveren (270 m).

Lees meer »
Unieke samenwerking om dijk te versterken
20-07-2017

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg~ is door Waterschap Rivierenland definitief gegund aan de combinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) met Royal HaskoningDHV als adviserende partij. Waterschap Rivierenland heeft gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan.

Lees meer »
Vooruitstrevend in veiligheid met de Traintainer
19-07-2017

Veel medewerkers van GMB werken dagelijks in een besloten ruimte. Dat brengt gevaren met zich mee en hulpverlening is in deze situatie vaak lastig. Daarom heeft GMB een mobiele trainingscontainer ontwikkeld: de Traintainer. De Traintainer is uniek in Nederland, vanwege de nagebootste putschacht met twee formaten leidingen. Hierdoor is de Traintainer ideaal voor het oefenen van praktijksituaties onder in de put. De Traintainer wordt momenteel intern ingezet voor praktijktrainingen en is beschikbaar voor verhuur aan externen.

Lees meer »
Burgemeester slaat eerste paal rioolwaterzuivering Utrecht
18-05-2017

Op 15 mei heeft burgemeester Van Zanen van gemeente Utrecht de eerste paal geslagen van de nieuwe rioolwaterzuivering voor de stad. Hiermee is de start van de bouw van de nieuwe ultramoderne rioolwaterzuivering van De Stichtse Rijnlanden officieel een feit. “Goede zuivering van het rioolwater is heel belangrijk voor een gezond leven in stad en regio. Ik ben dan ook blij met de bouw van deze nieuwe zuiveringsinstallatie, die het water nog schoner maakt en veel minder geluid en geur produceert”, aldus burgemeester Van Zanen.

Lees meer »
GMB Directieverslag en jaarverslag BioEnergie over 2016
24-04-2017

Hoe ging het in 2016 met alle clusters van GMB en wat zijn onze ambities voor dit jaar? Lees & bekijk het GMB Directieverslag 'Samen van meerwaarde'

Lees meer »
Ruim 1 miljoen voor betere kansen op arbeidsmarkt
13-04-2017

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Utrecht en de bouwcombinatie Heijmans/GMB trekken samen op om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Lees meer »
Bouw van visvriendelijk gemaal Emilia is gestart
08-03-2017

Maandagmiddag 6 maart hebben Kees de Jong, bestuurslid van waterschap Brabantse Delta, Cees Veerman  en Martijn Quak, bedrijfsleider bij aannemingsmaatschappij VOBI de officiële eerste plank getrild van het nieuwe gemaal Emila.

Lees meer »
Contractverlenging met Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta
28-12-2016

GMB blijft voor de waterschappen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta (slib van Zwolle en Deventer uit het Waterschap Groot Salland-contract) de verwerking van hun ontwaterde zuiveringsslib verzorgen tot 1 april 2022. Daarnaast heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta de eind 2017 aflopende overeenkomst voor het slib van Echten (uit het Waterschap Reest en Wieden-contract) ook verlengd tot en met 31 december 2020.

Lees meer »
Innovatie in dijkversterking: Van Oord – GMB installeren dijkdeuvels
19-10-2016

Van Oord en GMB passen voor het eerst de innovatieve dijkdeuvels toe op een dijkvak tussen Hagestein en Opheusden. Deze dijkversterkingsmaatregel heeft als groot voordeel dat het kan worden toegepast op plaatsen met beperkte werkruimte. Opdrachtgever Waterschap Rivierenland omarmt deze nieuwe methode voor het Dijkverbeteringsproject Hagestein – Opheusden (HOP).

Lees meer »
Aftrap Ambitie Nutriënten 2018 door staatssecretaris Dijksma
10-10-2016

Op woensdag 5 oktober heeft het Nutrient Platform de aftrap gegeven van haar actieplan Ambitie Nutriënten 2018 bij restaurant Instock in Den Haag. In dit actieplan formuleert het Platform een aantal doelen die bijdragen aan een positief klimaat om de markt voor gerecyclede nutriënten zo snel mogelijk op te schalen.

Lees meer »
GMB geeft de voorkeur aan Beton Bewust keurmerkhouders
13-07-2016

GMB heeft zich aangesloten bij het ketenconvenant Beton Bewust en toegezegd om bij voorkeur beton toe te passen met het keurmerk Beton Bewust en keurmerkhouders in een vroeg stadium bij de projecten te betrekken. GMB is de zevende ketenpartner die kiest voor het keurmerk Beton Bewust.

Lees meer »
DMT Environmental Technology neemt de activiteiten van Sustec Consulting & Contracting over van GMB
22-06-2016

DMT Environmental Technology (DMT-ET) te Joure doet een strategisch belangrijke overname en breidt haar activiteiten op het gebied van waterbehandeling verder uit. DMT-ET, een wereldwijde speler op het gebied van biogas opwaardering en ontzwaveling producten, verwerft Sustec te Wageningen van GMB en voegt de innovatieve TurboTec® en NutriTec® technologieën toe aan haar reeds uitgebreide portfolio van duurzame oplossingen.

Lees meer »
Waterzuivering Aarle-Rixtel maakt hergebruik toiletpapier mogelijk
22-06-2016

Waterschap Aa en Maas breidt haar rioolwaterzuivering (RWZI) in Aarle-Rixtel uit met een fijnzeefinstallatie. GMB Waterkwaliteit & installaties bouwt de installatie. Doel: vergroting van zuiveringscapaciteit en hergebruik van hoogwaardige cellulosevezels uit toiletpapier.

Lees meer »
Nieuwbouw waterlijn RWZI Utrecht gegund aan Heijmans en GMB
20-04-2016

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de combinatie van Heijmans en GMB de opdracht gegund voor nieuwbouw van de waterlijn voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Utrecht. Het project omvat het ontwerpen, realiseren en 10 jaar onderhouden van de nieuwe rwzi. Bij het ontwerp en de realisatie van de waterlijn wordt gebruikgemaakt van bewezen Nereda® technologie.

Lees meer »
GMB BioEnergie: inzet van innovatieve technologie stikstofterugwinning
16-12-2015

GMB BioEnergie in Zutphen vergroot de biologische productie van ammoniumsulfaat uit zuiveringsslib naar 18.000 ton per jaar. Dit betekent dat het bedrijf meer van het waardevolle nutriënt stikstof kan terugwinnen. Een uitbreiding van de installaties dit najaar maakt de schaalvergroting mogelijk. De uitbreiding sluit aan bij een doelstelling van de waterschappen: meer nutriënten terugwinnen uit zuiveringsslib.

Lees meer »
Duurzame levering restwarmte BIR BV aan zwembad
03-11-2015

Zwembad Meekenesch in Lichtenvoorde wordt binnenkort verwarmd met duurzame warmte van de industriële vergister BIR BV. Hiervoor zal EnergieK een warmtenet aanleggen dat water -van 80 graden Celsius- via een geïsoleerde leiding naar het zwembad pompt. Daar wordt de warmte afgetapt en het afgekoelde water wordt weer naar BIR BV gepompt. Het gaat om restwarmte die nu nog de lucht in wordt geblazen.

Lees meer »
Grootste uiterwaardenpark van Europa gereed voor hoogwater
21-10-2015

Vrijdag 16 oktober is het project Uiterwaardvergraving Meinerswijk op een feestelijke manier officieel opgeleverd. Het project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Arnhem.

Lees meer »
Nederlands eerste UV-uithardende styreenvrije GVK-rioolrenovatiekous aangebracht op vliegbasis Deelen
18-09-2015

In opdracht van Het Rijksvastgoedbedrijf dat valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is door GMB Rioleringstechnieken B.V. -in nauwe samenwerking met hoofdaannemer Den Ouden Aannemingsbedrijf BV- de eerste UV-uithardende styreenvrije GVK-relining in Nederland aangebracht.

Uniek in deze is dat het hier om een styreenvrije Glasvezel Versterkte Kunststof (GVK) kous gaat die met UV-licht wordt uitgehard. Dit is een primeur voor de Benelux. Eerder is deze liner al in Denemarken en in Duitsland succesvol ingebouwd.

Lees meer »
GMB Rioleringstechnieken neemt Europa’s grootste en modernste UV-rioolrenovatie-unit in gebruik
24-08-2015

GMB Rioleringstechnieken B.V. heeft deze week haar tweede rioolrenovatie-unit in gebruik genomen. Met deze tweede installatie kan GMB Rioleringstechnieken riolen renoveren met een diameter van rond 200 mm tot en met rond 1.600 mm. Door de lange kabel van 300 meter kunnen langere afstanden in één keer worden gerelined.

Lees meer »
Project Grebbeliniedijk geopend
16-04-2015

Vrijdag 27 maart openden Waterschap Vallei en Veluwe, provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort de verbeterde Grebbeliniedijk bij Amersfoort. De dijk is verstevigd met 70.000 m3 klei. In opdracht van de provincie heeft Combinatie GMB-Oldenkamp het historische grebbelinieprofiel aangebracht en zijn dertien kazematten (bunkers) ingepast. Het gebied is nu vrij toegankelijk door een aangelegd fietspad op de dijk.

Lees meer »
Koningin Máxima opent naar haar vernoemde kanaal
05-03-2015

Hare Majesteit Koningin Máxima opende donderdagochtend 5 maart 2015 bij ’s-Hertogenbosch het nieuwe Máximakanaal. Ook minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en bestuurders uit de regio waren bij de opening aanwezig. Onder luid applaus van vele toeschouwers voer Hare Majesteit de Koningin Sluis Empel uit. Bij wijze van opening klonken kanonschoten en lieten honderden schoolkinderen hun ballonnen feestelijk de lucht ingaan.

Lees meer »
Restwarmte BIR BV naar zwembad voor halvering energiekosten
05-12-2014

Op woensdag 3 december vertelde Ton van der Giessen als inwoner van de gemeente Oost Gelre over een uniek burgerinitiatief waarvan de hele gemeenschap de vruchten kan plukken. Zwembad Meekenesch wordt in de toekomst verwarmd dankzij restwarmte van de biovergister BIR in Lichtenvoorde.

 

Lees meer »
Pakhuis Noorderhaven wordt centrum voor innovatie, duurzaamheid en techniek
17-10-2014

Het Pakhuis Noorderhaven in Zutphen is een initiatief voor het ontwikkelen en exploiteren van een centrum voor ontwikkeling, innovatie, delen van kennis, scholing, instructie en voorlichting binnen de doelstelling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Verschillende regionale ondernemers hebben de handen ineen geslagen en een plan ontwikkeld voor het leegstaande pakhuis.

 

Lees meer »
Langste liggers succesvol geplaatst in Zuidhorn
27-05-2014

Op zaterdagavond 24 mei zijn de zeven langste liggers geplaatst over het Van Starkenborghkanaal. Het zijn de langste, voorgespannen prefab liggers ooit geplaatst in Europa en waarschijnlijk ter wereld. De enorme kokerliggers zijn 68 meter lang en wegen 240 ton per stuk. Met de drie grootste telescoopkranen van Nederland zijn de liggers op hun plek gehesen. Deze bijzondere handeling werd door honderden toeschouwers gevolgd. De precisie-klus verliep vlekkeloos en op zondagochtend om 3.30 uur waren de zeven liggers geplaatst.

Lees meer »

Referentie uitgelicht