GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

GMB neemt Insituform® Nederland over
14-10-2019

Met ingang van 11 oktober 2019 neemt GMB alle medewerkers, materieel en activiteiten met betrekking tot het installeren van liners over van Insituform® Nederland. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf is onderdeel van de Amerikaanse multinational Aegion Corporation. Insituform® Nederland is gespecialiseerd in leidingrenovatie.

Lees meer »
Rioolwaterzuivering Utrecht officieel geopend
08-10-2019

De nieuwe rioolwaterzuivering in Utrecht is officieel geopend! Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur & Waterstaat, verrichtte maandag 7 oktober de openingshandeling. Hiervoor doopte zij met een fles effluent (gezuiverd afvalwater) één van de zes pas gebouwde zuiveringstanks. Aanstaande zaterdag 12 oktober is de feestelijke open dag voor alle inwoners van Utrecht en andere geïnteresseerden.

Lees meer »
Starthandeling rwzi Kralingseveer
27-06-2019

Op woensdag 26 juni 2019 was op rwzi Kralingseveer de officiële start van de realisatie van de eerste Themista installatie! Met deze innovatieve en duurzame technologie wordt nog meer energie uit het zuiveringsslib van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gehaald.

Lees meer »
De dijkversterking ervaren in Wolferen Sprok
14-05-2019

Van de dijkversterking tussen Wolferen en Sprok is buiten nog niets te zien, maar aan de ontwerptafel wordt al hard gewerkt. Toch stonden er afgelopen weekend al machines op de dijk bij de Dijk Xperience!

Lees meer »
Alle contracten gereed voor bouw Windpark Zeewolde
30-04-2019

Windpark Zeewolde heeft alle contracten gesloten die nodig zijn om het windpark in het buitengebied van Zeewolde te realiseren. Het gaat om alle grote inkoopcontracten met een totale waarde van ongeveer 400 miljoen euro. Ook is een contract voor 15-jaar stroomverkoop gesloten. Het is uniek dat 220 boeren, moleneigenaren en bewoners in het gebied dit zelf weten klaar te spelen. En het is ook uniek dat zij grote investeringen doen nog voordat de financiering met de banken rond is. De start van bouw staat gepland voor de herfst 2019.

Lees meer »
Pentair levert rioolwaterpompen voor grootschalige renovatie AWP
17-04-2019

Pentair heeft opdracht gekregen voor het leveren van tien Pentair Fairbanks Nijhuis rioolwaterpompen voor de renovatie en vernieuwing van de afvalwaterpersleiding (AWP) van waterschap Brabantse Delta. In opdracht van GMB Waterkwaliteit & Installaties gaat de Winterswijkse vestiging van Pentair de pompen van diverse rioolgemalen en een effluentgemaal vervangen en uitbreiden. Aanvullend is ook een meerjarig onderhoudscontract afgesloten met het waterschap.

Lees meer »
WDODelta contracteert vier aannemers voor opknappen zestig stuwen en gemalen
14-03-2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) laat zestig gemalen en stuwen renoveren of zelfs vervangen. Dat gaat vier jaar duren. Het waterschap gaat in zee met aannemers Dubbink, GMB Civiel, Van Heteren Weg- en waterbouw en Dura Vermeer Infra Regionale Werken. Het is niet alleen groot onderhoud en renovatie, maar hier en daar ook vervanging. De gemalen en stuwen zitten in het hele werkgebied van het waterschap. Dat strekt zich uit van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen.

Lees meer »
Contract Dijkversterking Wolferen-Sprok getekend
14-03-2019

Voor de Dijkversterking Wolferen-Sprok heeft Waterschap Rivierenland op 12 maart 2019 ontwerpteamovereenkomsten gesloten met de aannemerscombinatie van Ploegam B.V., GMB Civiel B.V. en Dura Vermeer Infra Landelijke projecten B.V. en met ingenieursbureau Witteveen+Bos Raadgevend ingenieursbureau B.V.. Deze partijen vormen samen het ontwerpteam De Betuwse Waard. Met deze nieuwe samenwerkingsvorm worden uitvoeringskennis, innovatieve oplossingen en expertise in de planfase beter benut. Dit moet resulteren in een slim, efficiënt en veilig uitvoerbaar ontwerp voor de dijkversterking.

Lees meer »
Vernieuwend partnerschap in slibverwerking
04-12-2018

Slib nóg efficiënter en duurzamer verwerken. Dat is de doelstelling van waterschap Rijn en IJssel en GMB BioEnergie Zutphen. Het nieuwe contract dat partijen in augustus sloten omtrent het transport en de verwerking van zuiveringsslib, gaat straks verder dan alleen het operationele deel. Partnerschap, meer openheid en meer afstemming leidt tot een betere verwerkingsketen, meer duurzaamheid en lagere kosten voor beide partijen.

 

Lees meer »
Renoveren afvalwaterpersleiding kan starten
30-10-2018

Waterschap Brabantse Delta verniewt en renoveert de afvalwaterpersleiding (AWP). Hiermee wordt een onmisbare stap gezet in het toekomstbestendig maken van het afvalwatertransport in West-Brabant. 

Lees meer »
KOMO-procescertificaat voor afdeling Betontechniek - GMB Services
26-09-2018

Onlangs heeft de afdeling Betontechniek van GMB Services een nieuw KOMO-procescertificaat behaald. Het betreft de certificatie voor de werkzaamheden vallend onder CUR 118 en 119, beoordeeld volgens BRL 3201, voor het ‘Constructief repareren en versterken van beton’, de uitvoeringsklasse RS.

Lees meer »
Timelapse bouw rioolwaterzuivering Utrecht
04-09-2018

In mei 2017 is het consortium De Stichtse Kraan (Heijmans en GMB) begonnen met de nieuwbouw van de rioolwaterzuivering te Utrecht. De Stichtse Kraan is verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en de opstart voor de exploitatie voor tien jaar. De biologische zuiveringstechnologie is schoner, efficiënter en energiezuiniger dan een standaard zuiveringsmethode. Daarnaast is het een compact systeem dat gebouwd kan worden op het kleine terrein naast de bestaande zuivering. De nieuwe zuivering moet op 1 januari 2019 schoon water leveren. In onderstaande timelapse wordt de bouw van begin tot eind weergegeven.

Lees meer »
GMB BioEnergie gaat over op zonne-energie
04-09-2018

Bij GMB BioEnergie verbruiken we veel energie omdat onze installaties dag en nacht draaien. Jaarlijks verbruiken we zo’n 9 miljoen kilowatt (vergelijkbaar met 2600 huishoudens). Aangezien fossiele brandstoffen ooit een keer opraken en er bij de verbranding van kolen ook nog eens schadelijke stoffen vrijkomen gaan wij zoveel mogelijk over op zonne-energie.

Lees meer »
GMB investeert in groene aggregaten
22-08-2018

Sinds februari van dit jaar werkt GMB uit Opheusden met een groene en stille aggregaat. De primaire energiebron wordt gevormd door een grote lithiumbatterij, die wordt opgeladen middels zonne-energie. Is de batterij leeg, dan slaat het aggregaat alsnog aan. De machine draait dan echter niet op diesel, maar op BTL, ofwel Biogas to Liquid.

Lees meer »
GMB BioEnergie opent nieuw ontwateringsggebouw
20-06-2018

Op dinsdag 19 juni werd bij GMB BioEnergie in Zutphen het nieuwe ontwateringsgebouw voor zuiveringsslib officieel geopend. Ruim honderd mensen waren aanwezig bij korte presentaties van partners, alvorens samen het glas te heffen. De uitbreiding van de ontwatering betekent een capaciteitstoename van 250.000 ton per jaar naar 400.000 ton per jaar.

“Trots zijn we op waar we nu staan”, sprak Gerrit Jan van de Pol, directeur van GMB BioEnergie. “In 2008 begonnen we hier met ontwateren van slib vanuit een containeropstelling. Vandaag openen we een compleet nieuwe hal, met daarin onder meer ontwateringsmachines, een bulkopslag voor polymeer en een flotatie-unit. Een grote verandering is dat we nu niet meer één maar twee decanters hebben die het water uit het slib ‘centrifugeren’”

Lees meer »
Feestelijke oplevering OPAH
13-06-2018

Op 8 juni 2018 vond de feestelijke oplevering van OPAH (Optimalisering Persleiding Afvalwatersysteem Haarlemmermeer) plaats. Dit project omvatte het afkoppelen van twee zuiveringen Aalsmeer en Rijsenhout en het middels gemalen en persleidingen doorvoeren van het afvalwater naar de zuivering Zwaanshoek.

Lees meer »
Timelapse vervanging duiker N18 Lichtenvoorde
01-06-2018

Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Oost Gelre werken samen aan het verbeteren van het watersysteem rond Lichtenvoorde. Er zijn retentiegebieden en nieuwe watergangen aangelegd. Daarvoor is het nodig om bestaande duikers te vervangen en nieuwe duikers aan te leggen.

Lees meer »
Dijkversterking Krimpen in Ondernemend Nederland
30-05-2018

Afgelopen zondag was GMB te zien in het programma Ondernemend Nederland. In opdracht van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft GMB de dijk tussen Krimpen a/d Lek en Krimpen a/d IJssel op zes locaties versterkt. In totaal 1,7 kilometer verdeeld over 5 kilometer dijk.

Lees meer »
Kom naar de Dag van de Bouw!
24-05-2018

Op 2 juni doet de rioolwaterzuivering Utrecht mee aan de Dag van de Bouw. Er is een route uitgezet over het terrein van de nieuwe installatie. De route start bij de ingang aan het Zandpad en loopt langs alle processtappen van de nieuwe rioolwaterzuivering naar de uitgang bij de Brailledreef.

Lees meer »
Renovatie boezemgemaal Spaarndam afgerond
23-03-2018

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de renovatie van het boezemgemaal in Spaarndam afgerond. Hoogheemraad Sjaak Langeslag en directeur Cees Veerman van aannemingsbedrijf GMB uit Heerjansdam namen het boezemgemaal op Wereld Waterdag (22 maart 2018) officieel in gebruik.

Lees meer »
Betuwe on Stage | Doe dag bij GMB
23-03-2018

Eind februari heeft GMB samen met Infravak deelgenomen aan het Beroepenfeest van Betuwe On Stage. Circa 850 2e- en 3e-jaars leerlingen van regionale vmbo-scholen en circa 250 beroepsbeoefenaars zochten elkaar op in de Cinemec in Nijmegen. De opdracht van de leerlingen was: maak twee matches met beroepen die jou leuk lijken. Best lastig, want wat wil je worden als je 14 of 15 jaar oud bent?! Uiteindelijk hebben we zes leerlingen enthousiast gemaakt voor ons vak en hun uitnodigd voor de Doe Dag op onze vestiging in Opheusden.

Lees meer »
Brandweer Den Haag oefent noodsituatie in riool
15-03-2018

Diverse ploegen van de brandweer Den Haag hebben afgelopen weken een bezoek gebracht aan ons project rioolrenovatie Houtrustweg Den Haag. 

Lees meer »
Kolossale slibsilo’s op speciaal transport door Utrechtse straten
07-03-2018

Donderdagavond 8 maart 2018 arriveren twee slibsilo’s voor de nieuwe rioolwaterzuivering  aan de Brailledreef. Eén silo is ruim 12 meter hoog, heeft een diameter van 7 meter en weegt bijna 40 ton. De twee slibsilo’s worden zo ver mogelijk over het Amsterdam-Rijnkanaal aangevoerd. In de nachtelijke uren zullen de twee gevaarten met speciaal transport het laatste stukje afleggen. Om dit transport mogelijk te maken worden voorafgaand aan het transport verkeerslichten, lantaarnpalen en verkeersdrempels tijdelijk verwijderd.

Lees meer »
Ontmoet ons op de Aqua Nederland Vakbeurs!
26-02-2018

Ook dit jaar heten wij u weer welkom in onze stand. Maak kennis met GMB Services en GMB Waterkwaliteit & installaties. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kom langs voor een goed gesprek en een heerlijke kop koffie!

Lees meer »
Feestelijke opening Sint Jansbeek
28-11-2017

Hoornstra-GMB heeft het afgelopen jaar in Arnhem de Sint Jansbeek opnieuw aangelegd. Afgelopen vrijdag hebben we het werk opgeleverd en sindsdien stroomt de Jansbeek weer door het centrum van Arnhem!

Lees meer »
Afsluiting dijkverbeteringsproject Hagestein - Opheusden
17-11-2017

De dijk tussen Hagestein en Opheusden is verbeterd. De veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de dijk zijn hiermee versterkt. In 2009 is Waterschap Rivierenland gestart met een uitgebreide planfase en in 2014 is de aannemerscombinatie Dijkverbetering HOP (een samenwerkingsverband tussen GMB en Van Oord) begonnen met de uitvoeringsperiode. Op 31 oktober 2017 was de overdracht en oplevering van de combinatie aan Waterschap Rivierenland. Donderdag 16 november werd de dijk bestuurlijk overgedragen aan de eindbeheerders.  

Lees meer »
De geur van succes: RWZI Utrecht
13-11-2017

Nullen en enen kun je niet ruiken. Alhoewel? Dankzij digitalisering geurt de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Utrecht naar succes. Een kennismaking met het Bouw Informatie Model (BIM) en virtual reality.

Lees meer »
GMB ondertekent alliantieovereenkomst dijkversterking Gorinchem-Waardenburg
04-10-2017

De alliantie tussen Waterschap Rivierenland en de combinatie Waalensemble (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel, ondersteund door Royal HaskoningDHV) is een feit. Onder de naam Graaf Reinaldalliantie werken deze partijen nu samen aan het project Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Op 3 oktober 2017 is de alliantieovereenkomst ondertekend.

Lees meer »
Feest op RWZI Leiden Zuidwest
03-10-2017

Op vrijdag 29 september 2017 was het feest op RWZI Leiden Zuidwest. Na drie jaar werd de vernieuwde zuivering weer door Hoogheemraadschap van Rijnland in gebruik genomen. Eind 2014 heeft GMB deze opdracht gegund gekregen.

Lees meer »
GMB Rioleringstechnieken investeert in de toekomst
29-09-2017

Vanaf vandaag neemt GMB Rioleringstechnieken de eerste Orpheus High Definition (HD) Inspectiebus van Nederland in gebruik. Dankzij de HD-camera die voorzien is van ledverlichting met een lichtopbrengst van 5244 lumen is het mogelijk om de kleinste details waar te nemen. De HD-camera geeft zowel in een diameter ø 150 als in een diameter ø 2000 uitstekend beeld. Zo kunnen we opdrachtgevers ongeacht het formaat van de buis nog beter inzicht geven in de huidige staat van het riool.

Lees meer »
Open dag Windpark Bouwdokken groot succes
26-09-2017

Op 23 september heeft Windpark Bouwdokken haar bouwterrein opengesteld voor omwonenden en geïnteresseerden. Zo’n 900 bezoekers hebben alle facetten van de bouw bekeken. GMB was als aannemer van E-Connection aanwezig om uitleg te gegeven over de aanleg van de 8 fundaties waarop de 900 ton zware windmolens zo’n 30 jaar duurzame stroom moeten kunnen opwekken. 

Lees meer »
GMB BioEnergie blijft het ontwaterd slib van Waterschap Vallei en Veluwe verwerken
14-09-2017

Waterschap Vallei en Veluwe heeft eind vorig jaar een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de verwerking van haar slib. GMB kwam als winnaar uit de bus en verwierf hiermee de opdracht. Douwe Jan Tilkema (Directeur Waterschap Vallei en Veluwe) en Gerrit Jan van de Pol (Bedrijfsdirecteur GMB BioEnergie) ondertekenden recent de samenwerkingsovereenkomst in het waterschapskantoor te Apeldoorn.

Lees meer »
Veiligheidsoorkonde Windpark Krammer voor twee GMB’ers
01-09-2017

Afgelopen week heeft de directie van Windpark Krammer de eerste veiligheidsoorkondes uitgereikt aan twee medewerkers van GMB. Teus van Elzelingen en Jan Struijk sprongen er in juli en augustus bovenuit wat betreft veilig werken. 

 

Lees meer »
Vervolgopdracht Sif Tweede Maasvlakte
01-09-2017

Op 3 augustus 2017 heeft GMB een vervolgopdracht ontvangen voor de aanleg van circa elf hectare extra opslagterrein voor opdrachtgever Sif. Sif is een van de grootste fabrikanten van stalen buizen voor fundaties ten behoeve van windparken en olie- en gasplatforms op zee. Het extra terrein is bedoeld voor de opslag van XL-monopiles (de funderingen voor windturbines op zee) en transition pieces (de verbindingsstukken tussen de monopiles en de masten van de windturbines).

Lees meer »
Start boring sifon onder Havenkanaal Middelharnis
01-09-2017

Na jaren van voorbereiding en uitvoering is er een belangrijke mijlpaal te vieren bij het project Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Deze week is GMB gestart met de boring van de eerste sifon onder het Havenkanaal van Middelharnis.

Lees meer »
GMB Rioleringstechnieken breidt uit met duurzame derde uv-unit
21-08-2017

GMB Rioleringstechnieken B.V. heeft afgelopen week haar derde uv-unit in gebruik genomen. Deze unit is ontworpen op basis van de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen van de werkvloer. Met deze nieuwe uv-unit kan GMB nóg grotere diameters (t/m ø 1.600 m) en langere lengtes aan één stuk renoveren (270 m).

Lees meer »
Unieke samenwerking om dijk te versterken
20-07-2017

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg~ is door Waterschap Rivierenland definitief gegund aan de combinatie ‘Waalensemble’ (Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel) met Royal HaskoningDHV als adviserende partij. Waterschap Rivierenland heeft gekozen voor een nieuwe samenwerkingsvorm, een alliantie waarin de verkenning, planuitwerking en de realisatie van de dijkversterking samengaan.

Lees meer »
Vooruitstrevend in veiligheid met de Traintainer
19-07-2017

Veel medewerkers van GMB werken dagelijks in een besloten ruimte. Dat brengt gevaren met zich mee en hulpverlening is in deze situatie vaak lastig. Daarom heeft GMB een mobiele trainingscontainer ontwikkeld: de Traintainer. De Traintainer is uniek in Nederland, vanwege de nagebootste putschacht met twee formaten leidingen. Hierdoor is de Traintainer ideaal voor het oefenen van praktijksituaties onder in de put. De Traintainer wordt momenteel intern ingezet voor praktijktrainingen en is beschikbaar voor verhuur aan externen.

Lees meer »
Burgemeester slaat eerste paal rioolwaterzuivering Utrecht
18-05-2017

Op 15 mei heeft burgemeester Van Zanen van gemeente Utrecht de eerste paal geslagen van de nieuwe rioolwaterzuivering voor de stad. Hiermee is de start van de bouw van de nieuwe ultramoderne rioolwaterzuivering van De Stichtse Rijnlanden officieel een feit. “Goede zuivering van het rioolwater is heel belangrijk voor een gezond leven in stad en regio. Ik ben dan ook blij met de bouw van deze nieuwe zuiveringsinstallatie, die het water nog schoner maakt en veel minder geluid en geur produceert”, aldus burgemeester Van Zanen.

Lees meer »
GMB Directieverslag en jaarverslag BioEnergie over 2016
24-04-2017

Hoe ging het in 2016 met alle clusters van GMB en wat zijn onze ambities voor dit jaar? Lees & bekijk het GMB Directieverslag 'Samen van meerwaarde'

Lees meer »
Ruim 1 miljoen voor betere kansen op arbeidsmarkt
13-04-2017

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Utrecht en de bouwcombinatie Heijmans/GMB trekken samen op om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Lees meer »
Bouw van visvriendelijk gemaal Emilia is gestart
08-03-2017

Maandagmiddag 6 maart hebben Kees de Jong, bestuurslid van waterschap Brabantse Delta, Cees Veerman  en Martijn Quak, bedrijfsleider bij aannemingsmaatschappij VOBI de officiële eerste plank getrild van het nieuwe gemaal Emila.

Lees meer »
Contractverlenging met Waterschap Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta
28-12-2016

GMB blijft voor de waterschappen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta (slib van Zwolle en Deventer uit het Waterschap Groot Salland-contract) de verwerking van hun ontwaterde zuiveringsslib verzorgen tot 1 april 2022. Daarnaast heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta de eind 2017 aflopende overeenkomst voor het slib van Echten (uit het Waterschap Reest en Wieden-contract) ook verlengd tot en met 31 december 2020.

Lees meer »
Innovatie in dijkversterking: Van Oord – GMB installeren dijkdeuvels
19-10-2016

Van Oord en GMB passen voor het eerst de innovatieve dijkdeuvels toe op een dijkvak tussen Hagestein en Opheusden. Deze dijkversterkingsmaatregel heeft als groot voordeel dat het kan worden toegepast op plaatsen met beperkte werkruimte. Opdrachtgever Waterschap Rivierenland omarmt deze nieuwe methode voor het Dijkverbeteringsproject Hagestein – Opheusden (HOP).

Lees meer »
Aftrap Ambitie Nutriënten 2018 door staatssecretaris Dijksma
10-10-2016

Op woensdag 5 oktober heeft het Nutrient Platform de aftrap gegeven van haar actieplan Ambitie Nutriënten 2018 bij restaurant Instock in Den Haag. In dit actieplan formuleert het Platform een aantal doelen die bijdragen aan een positief klimaat om de markt voor gerecyclede nutriënten zo snel mogelijk op te schalen.

Lees meer »
GMB geeft de voorkeur aan Beton Bewust keurmerkhouders
13-07-2016

GMB heeft zich aangesloten bij het ketenconvenant Beton Bewust en toegezegd om bij voorkeur beton toe te passen met het keurmerk Beton Bewust en keurmerkhouders in een vroeg stadium bij de projecten te betrekken. GMB is de zevende ketenpartner die kiest voor het keurmerk Beton Bewust.

Lees meer »
DMT Environmental Technology neemt de activiteiten van Sustec Consulting & Contracting over van GMB
22-06-2016

DMT Environmental Technology (DMT-ET) te Joure doet een strategisch belangrijke overname en breidt haar activiteiten op het gebied van waterbehandeling verder uit. DMT-ET, een wereldwijde speler op het gebied van biogas opwaardering en ontzwaveling producten, verwerft Sustec te Wageningen van GMB en voegt de innovatieve TurboTec® en NutriTec® technologieën toe aan haar reeds uitgebreide portfolio van duurzame oplossingen.

Lees meer »
Waterzuivering Aarle-Rixtel maakt hergebruik toiletpapier mogelijk
22-06-2016

Waterschap Aa en Maas breidt haar rioolwaterzuivering (RWZI) in Aarle-Rixtel uit met een fijnzeefinstallatie. GMB Waterkwaliteit & installaties bouwt de installatie. Doel: vergroting van zuiveringscapaciteit en hergebruik van hoogwaardige cellulosevezels uit toiletpapier.

Lees meer »
Nieuwbouw waterlijn RWZI Utrecht gegund aan Heijmans en GMB
20-04-2016

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de combinatie van Heijmans en GMB de opdracht gegund voor nieuwbouw van de waterlijn voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Utrecht. Het project omvat het ontwerpen, realiseren en 10 jaar onderhouden van de nieuwe rwzi. Bij het ontwerp en de realisatie van de waterlijn wordt gebruikgemaakt van bewezen Nereda® technologie.

Lees meer »
GMB BioEnergie: inzet van innovatieve technologie stikstofterugwinning
16-12-2015

GMB BioEnergie in Zutphen vergroot de biologische productie van ammoniumsulfaat uit zuiveringsslib naar 18.000 ton per jaar. Dit betekent dat het bedrijf meer van het waardevolle nutriënt stikstof kan terugwinnen. Een uitbreiding van de installaties dit najaar maakt de schaalvergroting mogelijk. De uitbreiding sluit aan bij een doelstelling van de waterschappen: meer nutriënten terugwinnen uit zuiveringsslib.

Lees meer »

Referentie uitgelicht