Drinkwaterservice
Betontechniek
Elektrotechniek
Werktuigbouwkunde
Milieutechniek
Civiele techniek
Gastechnieken

GMB Services

Spoelwaterverwerking Vitens Culemborg

Waterbedrijf Vitens heeft vier waterbronnen in de wijk EVA-Lanxmeer waar grondwater wordt opgepompt voor de productie van drinkwater voor de stad Culemborg. Het productieproces van drinkwater bestaat uit het filteren en beluchten van grondwater. Om de filters open te houden moeten ze regelmatig worden gespoeld. Het spoelwater dat daarbij vrijkomt g...

Lees meer »
Bouw en onderhoud afvalwaterinstallatie Danone

Danone heeft in Haps een nieuwe fabriek voor de productie van babyvoeding en gespecialiseerde babyvoeding gebouwd. Omdat hygiëne prioriteit nummer één is, worden alle installaties regelmatig gereinigd. GMB Services bouwde voor Danone een installatie die het afvalwater opvangt en gedoseerd afvoert. Ook hebben we een meerjarig onde...

Lees meer »
Oplossing lekkage drinkwaterkelder PWN

Drinkwaterkelder 6 in Hoorn vertoonde mankementen. Niemand wist wat precies het probleem was. Omdat de scope van het probleem niet helder was, wilden we zoveel mogelijk relevante partijen betrekken bij het project. Daarom hebben we het project uitgevoerd in een bouwteam. Het probleem zat in de verbindingsbewapening tussen de wand het dak. Doordat d...

Lees meer »
Raamcontracten Hollandse Delta

GMB Services heeft twee raamcontracten uitgevoerd voor Waterschap Hollandse Delta. Het raamcontract 'industriële reiniging van rioolgemalen en rwzi's' en het raamcontract 'betonrenovaties'. Drie disciplines van services kwamen samen in deze raamcontracten: reinigingswerk, betontechniek en het werktuigbouwkundig deel. Het wa...

Lees meer »
Renovatie reinwaterkelder Vitens

GMB Services/Sika hebben een reinwaterkelder in Lelystad gerenoveerd voor Vitens. De wanden waren aangetast, waardoor cement en kalk vrijkwam en bacteriën in het drinkwater terecht konden komen. GMB heeft de draagkracht van de wand bepaald en versterkt met een nieuwe mortellaag en een drinkwatercoating aangebracht. Het werk is uitgevoerd confo...

Lees meer »
Renovatie gemaal De Hutten

GMB Services heeft gemaal De Hutten gerenoveerd voor Waterschap Aa en Maas. Het te verpompen debiet was de afgelopen decennia dusdanig gestegen dat de persleiding dit niet meer aankon. Om dit te verhelpen werd onder meer 5 kilometer persleiding van het gemaal vervangen. De betonschade in de kelder is gerepareerd. GMB Services heeft de nieuwe pompen...

Lees meer »
Renovatie drinkwaterpompstation Biddinghuizen

Drinkwaterpompstation Bremerberg in Biddinghuizen doet al dienst sinds 1964. Het station produceert zo’n 800 kuub leidingwater per uur. In de filterkamers ligt een fijnkorrelig grindpakket. Bij een inspectiebeurt kwam aan het licht dat de filtervloeren het hadden begeven onder de druk van het grindpakket. Een eerste filterkamervloer renoveerd...

Lees meer »

Referentie uitgelicht