Drinkwaterservice
Betontechniek
Elektrotechniek
Werktuigbouwkunde
Milieutechniek
Civiele techniek
Gastechnieken

GMB Services

Spoelwaterverwerking Vitens Culemborg

Waterbedrijf Vitens heeft vier waterbronnen in de wijk EVA-Lanxmeer waar grondwater wordt opgepompt voor de productie van drinkwater voor de stad Culemborg. Het productieproces van drinkwater bestaat uit het filteren en beluchten van grondwater. Om de filters open te houden moeten ze regelmatig worden gespoeld. Het spoelwater dat daarbij vrijkomt g...

Lees meer »
Bouw en onderhoud afvalwaterinstallatie Danone

Danone heeft in Haps een nieuwe fabriek voor de productie van babyvoeding en gespecialiseerde babyvoeding gebouwd. Omdat hygiëne prioriteit nummer één is, worden alle installaties regelmatig gereinigd. GMB Services bouwde voor Danone een installatie die het afvalwater opvangt en gedoseerd afvoert. Ook hebben we een meerjarig onde...

Lees meer »
Oplossing lekkage drinkwaterkelder PWN

Drinkwaterkelder 6 in Hoorn vertoonde mankementen. Niemand wist wat precies het probleem was. Omdat de scope van het probleem niet helder was, wilden we zoveel mogelijk relevante partijen betrekken bij het project. Daarom hebben we het project uitgevoerd in een bouwteam. Het probleem zat in de verbindingsbewapening tussen de wand het dak. Doordat d...

Lees meer »
Raamcontracten Hollandse Delta

GMB Services heeft twee raamcontracten uitgevoerd voor Waterschap Hollandse Delta. Het raamcontract 'industriële reiniging van rioolgemalen en rwzi's' en het raamcontract 'betonrenovaties'. Drie disciplines van services kwamen samen in deze raamcontracten: reinigingswerk, betontechniek en het werktuigbouwkundig deel. Het wa...

Lees meer »
Renovatie reinwaterkelder Vitens

GMB Services/Sika hebben een reinwaterkelder in Lelystad gerenoveerd voor Vitens. De wanden waren aangetast, waardoor cement en kalk vrijkwam en bacteriën in het drinkwater terecht konden komen. GMB heeft de draagkracht van de wand bepaald en versterkt met een nieuwe mortellaag en een drinkwatercoating aangebracht. Het werk is uitgevoerd confo...

Lees meer »
Renovatie gemaal De Hutten

GMB Services heeft gemaal De Hutten gerenoveerd voor Waterschap Aa en Maas. Het te verpompen debiet was de afgelopen decennia dusdanig gestegen dat de persleiding dit niet meer aankon. Om dit te verhelpen werd onder meer 5 kilometer persleiding van het gemaal vervangen. De betonschade in de kelder is gerepareerd. GMB Services heeft de nieuwe pompen...

Lees meer »
Renovatie rioolgemalen Erp en Heeswijk

De rioolgemalen in Erp en Heeswijk zijn grondig gerenoveerd. Alleen de buitenmuren bleven staan. Het gemaal in Erp onderging de meest ingrijpende verandering. Daar werd de ontvangstkelder aangepast, kreeg de droge kelder nieuwe pompfunderingen en kwam er een extra debietmeterput buiten het gemaal bij. We verwijderden de oude asbestcement leidingen....

Lees meer »
Renovatie en onderhoud zandfilters en reinwaterkelders

Een deel van de grondwaterwinning in Zwolle werd verplaatst. Het nieuwe puttenveld levert een andere kwaliteit grondwater op. Dat heeft consequenties voor pompstation Engelse Werk. Het pompstation moest worden uitgebreid en de zandfilters gerenoveerd. Wij legden het nieuwe puttenveld aan, inclusief het leidingwerk. Ook verzorgden we de bouw van de ...

Lees meer »
Aanbrengen betoncoatings in reinwaterkelders

De reinwaterkelders bij pompstation La Cabine hebben we voorzien van een drinkwatercoating. Dat deden we in twee fasen. De betonnen ondergrond werd daarbij eerst gereinigd. Daarna voerden we eventuele reparaties uit aan de betonnen ondergrond. We zorgden voor drie hechtingsproeven om de hechtingssterkte van de ondergrond te bepalen. Met behulp van ...

Lees meer »
Renovatie drinkwaterpompstation Biddinghuizen

Drinkwaterpompstation Bremerberg in Biddinghuizen doet al dienst sinds 1964. Het station produceert zo’n 800 kuub leidingwater per uur. In de filterkamers ligt een fijnkorrelig grindpakket. Bij een inspectiebeurt kwam aan het licht dat de filtervloeren het hadden begeven onder de druk van het grindpakket. Een eerste filterkamervloer renoveerd...

Lees meer »
Asbestsanering Goor en Harderwijk

In de omgeving van Goor en Harderwijk zijn in totaal 200 asbesthoudende locaties die gesaneerd moesten worden. Het gaat om toegangswegen, kavelpaden en erfverhardingen die in het verleden zijn verhard met asbestafval. Het afval was afkomstig van asbestfabrieken in deze omgevingen. Het onbedekte asbest vormt een risico voor de volksgezondheid. Wij v...

Lees meer »

Referentie uitgelicht

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties). Door op 'Ik wil een optimale ervaring' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring.

Privacyverklaring