Drinkwaterservice
Betontechniek
Elektrotechniek
Werktuigbouwkunde
Milieutechniek
Civiele techniek

GMB Services

Raamcontracten Hollandse Delta

GMB Services heeft twee raamcontracten uitgevoerd voor Waterschap Hollandse Delta. Het raamcontract 'industriële reiniging van rioolgemalen en rwzi's' en het raamcontract 'betonrenovaties'. Drie disciplines van services kwamen samen in deze raamcontracten: reinigingswerk, betontechniek en het werktuigbouwkundig deel. Het wa...

Lees meer »
Renovatie reinwaterkelder Vitens

GMB Services/Sika hebben een reinwaterkelder in Lelystad gerenoveerd voor Vitens. De wanden waren aangetast, waardoor cement en kalk vrijkwam en bacteriën in het drinkwater terecht konden komen. GMB heeft de draagkracht van de wand bepaald en versterkt met een nieuwe mortellaag en een drinkwatercoating aangebracht. Het werk is uitgevoerd confo...

Lees meer »
Renovatie gemaal De Hutten

GMB Services heeft gemaal De Hutten gerenoveerd voor Waterschap Aa en Maas. Het te verpompen debiet was de afgelopen decennia dusdanig gestegen dat de persleiding dit niet meer aankon. Om dit te verhelpen werd onder meer 5 kilometer persleiding van het gemaal vervangen. De betonschade in de kelder is gerepareerd. GMB Services heeft de nieuwe pompen...

Lees meer »
Renovatie rioolgemalen Erp en Heeswijk

De rioolgemalen in Erp en Heeswijk zijn grondig gerenoveerd. Alleen de buitenmuren bleven staan. Het gemaal in Erp onderging de meest ingrijpende verandering. Daar werd de ontvangstkelder aangepast, kreeg de droge kelder nieuwe pompfunderingen en kwam er een extra debietmeterput buiten het gemaal bij. We verwijderden de oude asbestcement leidingen....

Lees meer »
Renovatie en onderhoud zandfilters en reinwaterkelders

Een deel van de grondwaterwinning in Zwolle werd verplaatst. Het nieuwe puttenveld levert een andere kwaliteit grondwater op. Dat heeft consequenties voor pompstation Engelse Werk. Het pompstation moest worden uitgebreid en de zandfilters gerenoveerd. Wij legden het nieuwe puttenveld aan, inclusief het leidingwerk. Ook verzorgden we de bouw van de ...

Lees meer »
Aanbrengen betoncoatings in reinwaterkelders

De reinwaterkelders bij pompstation La Cabine hebben we voorzien van een drinkwatercoating. Dat deden we in twee fasen. De betonnen ondergrond werd daarbij eerst gereinigd. Daarna voerden we eventuele reparaties uit aan de betonnen ondergrond. We zorgden voor drie hechtingsproeven om de hechtingssterkte van de ondergrond te bepalen. Met behulp van ...

Lees meer »
Renovatie drinkwaterpompstation Biddinghuizen

Drinkwaterpompstation Bremerberg in Biddinghuizen doet al dienst sinds 1964. Het station produceert zo’n 800 kuub leidingwater per uur. In de filterkamers ligt een fijnkorrelig grindpakket. Bij een inspectiebeurt kwam aan het licht dat de filtervloeren het hadden begeven onder de druk van het grindpakket. Een eerste filterkamervloer renoveerd...

Lees meer »
Asbestsanering Goor en Harderwijk

In de omgeving van Goor en Harderwijk zijn in totaal 200 asbesthoudende locaties die gesaneerd moesten worden. Het gaat om toegangswegen, kavelpaden en erfverhardingen die in het verleden zijn verhard met asbestafval. Het afval was afkomstig van asbestfabrieken in deze omgevingen. Het onbedekte asbest vormt een risico voor de volksgezondheid. Wij v...

Lees meer »

Referentie uitgelicht