Waterzuiveringen
Gemalen
Persleidingen
Drinkwaterpompstations
Energie- en grondstoffenfabrieken

GMB Waterkwaliteit & installaties

AWP 2.0

GMB Waterkwaliteit & installaties renoveert het persstation Roosendaal. De werkzaamheden zijn onderdeel van de opdracht van Waterschap Brabantse Delta om de bestaande afvalwaterpersleiding (AWP) tussen Moerdijk en Bath te renoveren en te vernieuwen. Naast persstation Roosendaal gaan we ook persstation Bergen op Zoom en persstation Bath renovere...

Lees meer »
Grondige aanpak rwzi Utrecht

In Utrecht is een consortium van Heijmans en GMB gestart met de bouw van een nieuwe rioolwaterzuivering. De samenwerking werkt onder de naam De Stichtse Kraan. De Stichtse Kraan is verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en de opstart voor de exploitatie voor tien jaar. De biologische zuiveringstechnologie is schoner, efficiënter en e...

Lees meer »
Bouwteam Gemaal De Broekhuizen

In 2015 werkte GMB Waterkwaliteit & installaties in een bouwteam, samen met Waterschap Groot Salland (tegenwoordig WDOD), aan het ontwerp van Gemaal de Broekhuizen. De architectonische bovenbouw van het gemaal, een ontwerp van architect Sjouke Westhoff, zorgt voor de fraaie landschappelijke inpassing. Met de realisatie van het nieuwe gemaal is ...

Lees meer »
Renovatie awzi Leiden

GMB zorgde voor het renoveren en vernieuwen van de sterk verouderde afvalwaterzuiveringsinstallatie, het bouwen van een nieuwe voorbezinktank, het verzamelen en afvoeren van roostergoed uit de mechanische voorzuivering en het opslaan, aanmaken en doseren van chemicaliën. Ook werkte GMB aan werkplekken voor operators, aan de infrastructuur voor...

Lees meer »
OPAH Haarlemmermeer

De awzi in Zwaanshoek neemt vanaf februari 2018 het werk over van de verouderde zuivering in Aalsmeer en van een kleine zuivering in Rijsenhout. GMB legt 16 kilometer persleiding aan die het afvalwater naar Zwaanshoek leiden. De leidingen lopen straks door een gebied met veel infrastructuur. We gaan onder een begraafplaats door, onder de Ringvaart,...

Lees meer »
Grotere zuiveringscapaciteit voor RWZI Beemster dankzij fijnzeef

Dankzij een fijnzeefinstallatie (BBA) is de zuiveringscapaciteit bij RWZI Beemster aanzienlijk groter. De fullscale fijnzeef zet pulp -dat direct wordt opgevangen aan het begin van de zuivering- om naar bioplastic. Extra bezinkbassins zijn zo niet nodig. GMB zorgde vooral voor het ontwerpen en realiseren van de installaties, een nieuw ontvangwerk e...

Lees meer »
Uitbreiding Garmerwolde met Neredatechnologie

Het effluentwater van RWZI Garmerwolde had niet de vereiste kwaliteit. Wat is de beste oplossing? Waterschap Noorderzijlvest gunde de opdracht op basis van Best Value Procurement. Alleen de randvoorwaarden stonden vast. Daarbinnen hadden we alle ruimte om invulling te geven aan de vraag. Onze oplossing - inclusief uitwerking van risico’s, kan...

Lees meer »
Nieuwbouw AWZI Dongen

Het bedrijf Waterstromen is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van schoenfabriek ECCO in Dongen. De bestaande waterzuivering voldeed niet aan de effluenteisen en gaf stankoverlast. Waterstromen heeft ervaring met zuiveringsinstallaties voor leerlooierijen. Wij kregen opdracht voor het civiel- en ins...

Lees meer »
Vervangen Brandblusleiding

Kemira Water Solutions B.V. maakt stoffen voor het reinigen van water. Een proces dat om goede bluswatervoorzieningen vraagt. Daarom vervingen wij de 30 jaar oude bluswaterleidingen. De eerste 500 meter van in totaal 2 kilometer hebben we aangenomen als engineering & construct-contract. We tekenden dus voor ontwerp en uitvoering. De leidingen lagen...

Lees meer »
Restauratie IR. D.F. Woudagemaal

Het Woudagemaal in Lemmer is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het gemaal dateert uit 1920 en staat inmiddels op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Vier stoommachines drijven acht pompen aan; samen verplaatsen ze eventueel dagelijks zes miljoen kuub water. Wij kregen de opdracht om het onderwaterwerk van dit monumentale gemaal te restaur...

Lees meer »
RWZI Apeldoorn: de eerste energiefabriek van Nederland

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe maakte GMB samen met Imtech van rioolwaterzuiveringsinstallatie in Apeldoorn een echte energiefabriek. De energiefabriekmaakt de maximale hoeveelheid energie (gas) vrij én zewint grondstoffen uit zuiveringsslib. De oplossing houdt in dat het waterschap op haar zuiveringen in de regio Apeldoorn alle...

Lees meer »

Referentie uitgelicht