GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Veilig werken

Onze stelregel: we werken veilig of we werken niet. De veiligheid van mensen gaat boven alles; dat is bij GMB het uitgangspunt. Omdat de mens boven alles gaat. Bovendien: waar veilig wordt gewerkt is minder uitval, minder verzuim, minder faalkosten. Kortom: daar wordt beter gepresteerd. 

GMB is VCA** gecertificeerd. Deze waardering op de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist voor Aannemers toont aan dat het VGM-systeem uitgebreid en tot in detail is ingebed in onze organisatie. VCA** betekent dat we regels en procedures naleven die samen een grondig veiligheidssysteem vormen. 

Het is goed dat deze regels en procedures er zijn. Die zijn noodzakelijk. Toch heeft veilig werken vooral te maken met veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Veilig werken kunnen we niet alleen;  daarvoor moeten we samen zorgen. Het heeft niet alleen gevolgen voor onze manier van werken, maar ook voor wat we verwachten van onze opdrachtgevers en partners.

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in organisaties te meten en continu te verbeteren. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn, hoe hoger de score op de ladder. GMB streeft ernaar om op trede 3 van de Veiligheidsladder te staan. 

Ongevallenfrequentie-index   (zonder inhuur)
2017 2016 2015
8,3 3,2 4,4
veiligheid
Stempel veilig werken

Referentie uitgelicht