GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Veilig werken

Bewust iedere dag, iedere medewerker veilig en gezond weer thuis! Ons doel ‘bewust zonder ongevallen’ is vanzelfsprekend als wij samen voor 100 procent onze verantwoordelijkheid nemen. Wij stellen onze eigen veiligheid, die van collega’s en anderen met wie wij werken voorop! Door onze veiligheidswaarden ter harte te nemen en elkaar daarbij te helpen, kunnen we met trots veilig werken.

GMB is VCA** gecertificeerd. Deze waardering op de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist voor Aannemers toont aan dat het VGM-systeem uitgebreid en tot in detail is ingebed in onze organisatie. VCA** betekent dat we regels en procedures naleven die samen een grondig veiligheidssysteem vormen. 

Het is goed dat deze regels en procedures er zijn. Die zijn noodzakelijk. Toch heeft veilig werken vooral te maken met veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Veilig werken kunnen we niet alleen;  daarvoor moeten we samen zorgen. Het heeft niet alleen gevolgen voor onze manier van werken, maar ook voor wat we verwachten van onze opdrachtgevers en partners. We werken daarom volgens de volgende veiligheidswaarden: 

Verantwoordelijk: ik zorg voor mijn eigen veiligheid en die van anderen. Bij twijfel vraag ik om advies.
 
Bewust: ik ken de specifieke risico’s van mijn werkzaamheden en start pas als ik veilig kan werken.  

Consequent: Ik werk volgens de afgesproken werkmethoden en veiligheidsvoorschriften.

Respect: Ik spreek anderen op basis van gelijkwaardigheid aan op onveilig gedrag. Als iemand mij aanspreekt, neem ik dit serieus. 

Eerlijk: Ik durf open te zijn en alles te melden, zodat we hier samen van  kunnen leren.

Melden via de Zó-Veilig app 
Via de Zó-Veilig app kunnen alle medewerkers van GMB incidenten, onveilige situaties, schades én veilige situaties melden. Zo kunnen wij ervan leren en de juiste maatregelen nemen. Wil je weten hoe dit werkt? Bekijk dan deze video. 

Veiligheidsladder
De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in organisaties te meten en continu te verbeteren. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn, hoe hoger de score op de ladder. GMB staat op trede 3 van de Veiligheidsladder.

Governance Code Veiligheid in de Bouw
GMB Civiel is onderschrijver van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). In de GCVB zijn gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd. Centraal staat het verhogen van het veiligheidsniveau in de bouwsector door de veiligheidscultuur en het veiligheidgedrag te verbeteren met uniformering, ketensamenwerking, opleidingen en kennisdeling. Het streven naar een veilige sector wordt niet gezien als een wedloop of een wettelijk verplichting, maar als een gezamenlijke en maatschappelijke belangrijke extra inspanning waarbij we elkaar helpen en zoeken naar continue verbetering. Het gaat hierbij om het totale bouwproces (bouwplaats en omgeving) en het product (veiligheid van het bouwwerk). 

Met het onderschrijven van de GCVB en de daarbij behorende uitgangspunten en kernwaarden behoort GMB Civiel tot degenen die binnen de bouwsector voorop willen lopen om veiligheid naar een hoger plan te tillen door ons te gedragen naar de Code, het goede voorbeeld te geven, de ontwikkelde tools te implementeren en samen te werken aan verbeteracties. 

 

veiligheid
Stempel veilig werken

Referentie uitgelicht