GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Ons ammoniumsulfaat draagt bij aan goede oogsten

10-07-2019

Tijdens het slibverwerkingsproces winnen we zoveel mogelijk waardevolle stoffen terug. Al meer dan tien jaar winnen we ook ammoniumsulfaat uit onze proceslucht en ook dit jaar vond dit duurzame alternatief voor kunstmest weer gretig aftrek. Sinds drie jaar wordt het ammoniumsulfaat opgeslagen in speciale bagtanks. 

Omdat het voorjaar vroeg inzette, waren we zelfs relatief vroeg door onze voorraad heen. Door circulaire kansen te benutten en nuttige stoffen terug te winnen uit ‘afval’, dragen we in Nederland, maar ook in Duitsland, bij aan – hopelijk – een goede oogst.

Duurzamer dan kunstmest

Het zijn vooral loonbedrijven en meststoffenhandelaren die onze ammoniumsulfaat afnemen. Zij leveren vervolgens aan de boeren. Dat ammoniumsulfaat zo’n populair alternatief is voor kunstmest heeft er volgens commercieel medewerker Tom Reessink slechts deels mee te maken dat ammoniumsulfaat goedkoper is. “Dit is gewoon een heel mooi product”, zegt hij. “Het bevat 8 procent stikstof en bijna 40 procent droge stof, waardoor het nog net vloeibaar is. Met een landbouwspuit is het dus makkelijk aan te brengen en te doseren. Daarnaast wordt het ook met een spaakwielbemester en in een blend met andere meststoffen uitgereden.”

Minder CO2-uitstoot

Een ander steeds belangrijker wordend voordeel van ammoniumsulfaat is dat het een duurzaam product is. “Bij de productie van stikstof kunstmest ligt de uitstoot tussen de 2,3 en 2,9 ton CO2 per ton stikstof”, rekent Tom voor. “Voor de productie van ammoniumsulfaat kom je tot een CO2-reductie van ongeveer 2 ton CO2 per ton stikstof.”

Uit proceslucht

Om ammoniumsulfaat te maken gebruiken we een zogenaamde zure wasser, deze installatie is gekoppeld aan onze composteringstunnels. Tom: “De zure wasser bindt ammoniak uit de proceslucht met zwavelzuur en zo ontstaat het vloeibare ammoniumsulfaat. Jaarlijks produceren we in Zutphen 12.500 ton ammoniumsulfaat en in Tiel nog eens 5.000 ton. Samen is dit voldoende om 30.000 hectare mee te bemesten.”

Samen verduurzamen

Om verdere win-winsituaties te creëren, zijn wij onder andere betrokken bij de Kunstmestvrije Achterhoek. Dat houdt in dat we zo veel mogelijk gebruik maken van herwonnen regionale nutriënten om de bemestingspraktijk duurzamer te maken. Dat houdt in: een meer circulaire praktijk zonder negatieve gevolgen voor milieu en landbouwproductie. De komende jaren doen boeren, mestverwerkers en andere partijen verschillende proeven om meer te leren over de mogelijkheden.  

Lees hier de overige artikelen uit de nieuwsbrief:

Dertig jaar samenwerking met houtzagerij De Witte

Nieuw Biofilter Zutphen

Meer licht in Tiel

Onderzoek schimmel voor betere ontwatering

Spannende revisie bij BIR

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht