GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Waterschappen gaan samenwerking aan met Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V. (combinatie GMB/EEW)

31-01-2020

Waterschappen Noorderzijlvest (WNZ), Hunze en Aa’s (WHA) en Drents Overijsselse Delta(WDOD) hebben voor de eindverwerking van hun zuiveringsslib per 2021 een overeenkomst gesloten met Slibverwerking Noord Oost Nederland b.v. voor een periode van twintig jaar. Het zoeken van een nieuwe partner werd noodzakelijk door aflopende contracten. De waterschappen hebben gekozen voor een zo duurzaam mogelijke oplossing door onder andere terugwinning van energie, hergebruik van grondstoffen en milieueisen ten aanzien van transport.

Slibverwerking Noord Oost Nederland B.V.

Zuiveringsslib is een restproduct van het zuiveren van rioolwater in de zuiveringsinstallaties. Na ontwatering van dit slib ontstaat er slibkoek. In totaal zal er door de drie genoemde waterschappen jaarlijks 86.000 ton slibkoek ter verwerking worden aangeboden aan Slibverwerking Noord Oost Nederland b.v. (SNON). SNON is een samenwerking van GMB BioEnergie Zutphen B.V. (GMB) en Energy from Waste Delfzijl B.V.(EEW ). Beide partijen hebben jarenlange ervaring in de eindverwerking van slib/afval.

Duurzame verwerkingsmethode

Voor de verwerking van slibkoek, moet een brandbaar mengsel verkregen worden. Het onwaterde slib van WNZ en WHA wordt eerst thermisch voorgedroogd en bij EEW thermisch verwerkt.  Het ontwaterde slib van WDOD zal bij GMB gecomposteerd worden tot biogranulaat. Het thermisch voorgedroogde deel en het biogranulaat worden vervolgens samengevoegd en in een mono-slibverbrandingsinstallatie in Delfzijl verbrand. Dit betekent uitsluitend verbranding van zuiveringsslib in de verbrandingsketel. Met onder andere de productie van energie (in de vorm van stoom) en de mogelijkheid tot terugwinnen van fosfaat als resultaat. Daarnaast wordt met deze verwerkingsmethode 3,5 miljoen m3 aardgas per jaar uitgespaard.

Verwerkingscapaciteit

Landelijk is er sprake van onvoldoende verwerkingscapaciteit voor de eindverwerking van slib. Daarom hebben de drie waterschappen er voor gekozen de totale hoeveelheid gezamenlijk voor een lange periode op de markt te brengen. Het bedrijfsleven kan zo investeren in nieuwe verwerkingscapaciteit.

 

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht