GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Dijkmoment Lekdijk Vianen

26-08-2020

Op 25 augustus 2020 was het tijd om stil te staan bij het belang van project dijkversterking Lekdijk Vianen en de samenwerking tussen verschillende partijen. Bestuurders, directie en projectteamleden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, provincie Utrecht, gemeente Vijfheerenlanden, GMB Waterveiligheid & constructies en Waterschap Rivierenland waren aanwezig bij deze bijeenkomst. Voor Waterschap Rivierenland is dit het eerste project dat in uitvoering gaat onder het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Omgevingsbewust in coronatijd

Een van de speerpunten van dit project is om oog te hebben voor de omgeving. Het contact met de bewoners aan de dijk en in de wijk is belangrijk. In deze coronatijd is dat een uitdaging. Ook in deze omgeving werken meer mensen thuis en dan ervaren mensen sneller geluidshinder van de werkzaamheden. We doen ons best de hinder zoveel mogelijk te beperken. Edwin van der Poel, bedrijfsdirecteur GMB Waterveiligheid en constructies: “Hoe dit project door het waterschap in de markt is gezet, is belangrijk: extra aandacht voor de omgeving en de ontwerpopgaven. Wij onderscheiden ons door onze specialistische kennis en ervaring op dit terrein. Bijzonder was om de verschillende technieken vooraf te kunnen testen op locatie.”

Werk met werk maken

Het project bestaat uit twee delen. Eerst wordt het hele stuk Lekdijk van de A27 tot de oprit van de rioolwaterzuivering (RWZI) versterkt. Daarna wordt het deel van de oprit van de RWZI tot de sluis versterkt, dus het deel langs het Merwedekanaal. Door dit project ontstaat voor gemeente Vijfheerenlanden de mogelijkheid om de woningbouwontwikkeling aan het Hazelaarplein te kunnen realiseren achter een veilige dijk. Wethouder Huib Zevenhuizen benadrukte dit zeer op prijs te stellen.Het eerste deel is naar verwachting eind dit jaar afgerond en het tweede deel rond april 2021.

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht