GMB Services
GMB Rioleringstechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Restwarmte BIR BV naar zwembad voor halvering energiekosten

05-12-2014

Op woensdag 3 december vertelde Ton van der Giessen als inwoner van de gemeente Oost Gelre over een uniek burgerinitiatief waarvan de hele gemeenschap de vruchten kan plukken. Zwembad Meekenesch wordt in de toekomst verwarmd dankzij restwarmte van de biovergister BIR in Lichtenvoorde.

 

Een jaar geleden heeft Ton van der Giessen uit eigen beweging het initiatief opgepakt om de restwarmte van BIR BV ((Biologische Industriële Reststoffenverwerking) in Lichtenvoorde te gebruiken voor het zwembad Meekenesch. Het initiatief werd vervolgens in de vorm van een burgerinitiatief aangekaart bij het college van burgemeester en wethouders, die het gelijk als heel bijzonder beschouwde dat een individuele inwoner van Oost Gelre in zijn eentje een dergelijk ambitieus project durft op te starten en dat vervolgens ook nog eens naar een situatie weet uit te bouwen, waarin het al heel concreet en zelfs uitvoerbaar is.

 

Eén kilometer pijpleiding
In de kantine van BIR BV vertelt Ton van de Giessen zijn verhaal. "Mede als gevolg van mijn waardering voor de doorgevoerde privatisering van het zwembad Meekensch, kwam ik in gesprek met bestuurslid Frits van Lochem. De belangrijkste insteek voor dat gesprek was de mogelijkheid, die ik hem kon aanbieden om de niet kinderachtige energierekening van het bad te halveren. Vanzelfsprekend gaat de uitvoering van dit initiatief gepaard met de nodige opstartkosten, maar inmiddels is berekend dat het project zich in een periode van vier jaar moet kunnen terugverdienen. Dus ook hier gaan de kosten voor de baten uit. De belangrijkste kosten zijn die van de aan te leggen pijpleiding, hemelsbreed circa 700 meter maar in werkelijkheid circa één kilometer, en de kosten van een pompstation. Maar daar staat tegenover, en dat mag best als uniek worden beschouwd, dat de invulling en uitvoering niet in handen komt van commerciële partijen, maar in handen van een stichtingsbestuur dat haar maatschappelijke betrokkenheid aan de dag legt en dientengevolge op vrijwillige basis te werk gaat."

 

Productie biogas door BIR
BIR BV is een samenwerking van GMB en Waterstromen en zet afval om in duurzame warmte en elektriciteit. Door BIR BV wordt uit het slib van onder andere de eigen waterzuivering biogas geproduceerd. Dat gas wordt vervolgens in een kleine elektriciteitscentrale gebruikt voor de opwekking van groene stroom. De generatoren, die zorgen voor de opwekking van stroom, moeten worden gekoeld. Die koeling veroorzaakt een extra energiestroom in de vorm van proceswater met een temperatuur van 80 graden Celsius. Omdat nu het overgrote deel van deze restwarmte de lucht wordt ingeblazen, kan er nu gewerkt worden aan een win-winsituatie, waarbij het zwembad Meekenesch de restenergie gebruikt en BIR BV die energie niet hoeft te vernietigen. Er is zelfs voldoende restenergie om de gasverwarming van het zwembad in zijn geheel te vervangen.


Dit alles heeft ertoe geleid dat alle partijen (inclusief de gemeente Oost Gelre) zich bij een succesvolle uitvoering van het project niet alleen willen beperken tot het Zwembad Meekenesch. Ook wordt er al gedacht aan de sportaccommodaties van tennisclub De Kei en voetbalvereniging Longa ’30 (met inbegrip van de eveneens door de KBO gebruikte accommodatie De Treffer), alsmede omliggende kantoren met daarbij zelfs het gemeentehuis.

 

Belangeloze medewerking BIR
BIR BV verleent alle gewenste medewerking aan de speciaal opgerichte Stichting EnergieK onder het motto ‘Uit energie een energieke gemeente’. Voor het zwembad is 100.000 kubieke meter biogas op jaarbasis nodig is, wat betekent dat er nog 1.250.000 kubieke meter warmte overblijft voor andere doeleinden. Het initiatief spreekt de mensen van BIR BV erg aan. ‘Dit omdat dit alles voor een nieuwe technologie zorgt op het gebied van stadsverwarming. Wij laten nu eerst de resultaten van dit project op ons afkomen, alvorens wij verdere stappen gaan ondernemen. Want dit initiatief in ogenschouw nemende, wordt er hier nog veel teveel restwarmte voor niets de lucht ingeblazen“, aldus een enthousiaste Richard Haarhuis.

 

Bewondering vanuit gemeente
Het gemeentebestuur onder aanvoering van burgemeester Annette Bronsvoort en portefeuillehouder Marieke Frank heeft grote bewondering voor niet alleen het initiatief, maar zeker voor het reeds gepleegde uitvoeringswerk. Het college heeft dan ook besloten om een bedrag van € 10.000,00 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en een bereidverklaring af te geven voor de voorfinanciering van een investeringsbedrag ad € 200.000,00.

 

Meer informatie over BIR BV? Kijk op www.birbv.nl.

Referentie uitgelicht