GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

De duurzame brandstofketen - De partners aan het woord

09-03-2021

In het project ‘de Duurzame Brandstofketen’ werken zes organisaties in Gelderland samen om in een pilot het gebruik van biogas op (wisselende) bouwlocaties te testen. Algemeen directeur Gerrit-Jan van de Pol vertelt over het belang van dit project voor GMB.

Waarom neemt GMB deel?

“Bij GMB zetten we ons in voor een schonere wereld en een doelmatige omgang met grondstoffen en energie. We willen onze rol pakken in de energietransitie. Geheel GMB eigen willen we het niet alleen doen. Juist met anderen, met partners in de keten. Dit project ‘de duurzame brandstofketen’ is heel bijzonder voor GMB omdat het onze opdrachtgevers verbindt met de keten in de brandstofvoorziening op onze projecten. Het gaat in dit project om het toepassen van biogas, opgewekt in een waterzuivering, voor de energievoorziening op projecten. In het geval van GMB veelal projecten in de waterketen. Dan wordt de cirkel wel heel mooi rond.”

Wat is de bijdrage van GMB?

“GMB is op verschillende manieren betrokken bij waterschappen. Wij bouwen waterzuiveringen, vergisters en sinds de overname van Gastechnieken ook de gaslijn op waterzuiveringen. We exploiteren ook vergisters en verwerken zuiveringsslib. We voelen ons dus sterk betrokken bij de herkomst van het biogas in dit project. Onze rol beperkt zich echter tot de toepassing van het geproduceerde biogas op onze projecten. Wij realiseren in dit project ons eerste aggregaat op gas. Dit aggregaat maakt deel uit van ons porfolio van duurzame aggregaten. Eerder realiseerden we al het eerste aggregaat dat zon, accu en BTL brandstof combineert. Vorig jaar hebben we de CirculAIR in gebruik genomen. Een mobiele windmolen toegevoegd aan de energievoorziening in deze set.”

Hoe past dit project binnen GMB’s visie en beleid? 

“Wij willen naar een emissieloze bouwplaats. Dit gasaggregaat is op alle plaatsen in te zetten waar normaal een traditioneel dieselaggregaat gebruikt wordt. Daar moet deze oplossing mee vergeleken worden. De kosten zijn naar verwachting gelijk aan de inzet van een traditioneel dieselaggregaat. We bereiken hiermee wel een reductie van 90% op stikstofemissie én we gebruiken een groene, klimaatneutrale, brandstof. Dit is een hele grote stap in de transitie naar een emissieloze bouwplaats. Nederland zet vol in op zon, wind en groen gas. Met het realisme dat veel elektriciteit ook nog niet duurzaam opgewekt wordt. Energie uit accu’s is dus ook niet emissieloos. Op het gros van de bouwplaatsen zal het groen gasaggregaat het maximaal haalbare zijn. Gecombineerd met zon en wind in ons duurzaam-aggregaat-concept is dit de ultieme oplossing.”

Wat verwachten jullie van dit project?

“Wij willen dat aangetoond wordt dat het aggregaat stabiel en betrouwbaar draait. Dat de businesscase klopt, zowel wat betreft de investering als de gebruikskosten. We willen ook onderzoeken hoe toepassing van gasbundels past in de logistiek op de bouwplaats en hoe onze medewerkers en opdrachtgevers hierop reageren. Draagvlak bij alle stakeholders is van belang.”

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht