GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Baanbrekende samenwerking bij aanpak riool in Veldhoven

23-03-2021

In Veldhoven moest in de zomer van 2020 met spoed onderhoud worden uitgevoerd aan een rioolsysteem. Vanwege de locatie waren zowel de gemeente Veldhoven als het Waterschap De Dommel hierbij betrokken. Samen met GMB Rioleringstechnieken is in korte tijd intensief samengewerkt om het probleem op te lossen. Met succes, volgens de betrokkenen.

Voor GMB waren de belangrijkste aanspreekpunten bij de opdrachtgevers Lydia van Liefland, rioolbeheerder bij de gemeente Veldhoven, en Krista van Noppen, Projectleider van het cluster Afwater Transportstelsel bij Waterschap De Dommel. Dennis Beulink begeleidde de voorbereidingen van het project namens GMB Rioleringstechnieken. Wij spraken hen over de samenwerking.    

Integraal en intensief samenwerken

Lydia: “Uit inspecties kwam naar voren dat er buizen waren aangetast. Dit speelde op een overnamepunt van gemeente Veldhoven naar Waterschap de Dommel, de ontvangende partij van al het afvalwater. Hier was sprake van een calamiteit waar een snelle actie dringend gewenst was. Daarom hebben we vanuit de gemeente dit project samen met het Waterschap opgepakt. Krista trad daarbij op als projectleider.”

Krista: “We werken natuurlijk vaker samen, bijvoorbeeld bij overnamepunten, waar het eigendom van de gemeente overgaat naar het Waterschap. Maar vanwege de locatie en de benodigde werkzaamheden hebben we voor dit project integraal, en intensief, samengewerkt wat  op deze schaal wel relatief zeldzaam is.” Dennis vult aan: “Het was in alle opzichten dus een baanbrekende samenwerking. Zeker omdat de aangebrachte kous van 1 lengte 2 eigenaren kent.”

Geen standaardproject

Krista: “We hebben in het begin zitten puzzelen over de mogelijkheden voor vernieuwing van de leidingen en putten die in minder goede staat waren. Kijkend naar de gevolgen, kosten en doorlooptijd van de verschillende opties leek het starten met een gezamenlijke relining de meest efficiënte weg. Om hier een nog beter beeld van te kunnen krijgen wilden we een renovatiebedrijf uitnodigen. Zowel voor advies als om onze eigen ervaringen en voorkeuren te toetsen. Zowel het waterschap als de gemeente hebben goede ervaringen opgedaan met GMB in het verleden. Daarom hebben we contact gezocht met Dennis.”

Dennis: “Lydia, die ik kende van eerdere samenwerkingen, belde mij om langs te komen. Toen hebben we eerst het vraagstuk goed bekeken en alle informatie verzameld. We zijn vervolgens een projectteam gestart, waarbij mijn collega’s van GMB Services zijn aangehaakt en een externe pompleverancier. Al snel bleek dat dit in niets een standaardproject zou worden. Niet alleen qua probleemstelling of locatie, maar ook door de gezamenlijke aanpak met twee opdrachtgevers.”

Optimale oplossing voor alle betrokkenen

Lydia: “Het mooie is dat we door de integrale aanpak, met gemeente, Waterschap en aannemer, hebben gekozen voor de optimale oplossing die in het hele systeem voor iedereen het beste resultaat oplevert. We hebben elkaar daarmee enorm geholpen.”

Snel schakelen

Dennis: “Voor ons als aannemer is het ook fijn om onze kennis vroeg in het project in te brengen, om vervolgens samen de beste maatwerk oplossing te ontwikkelen. Bovendien konden we in het team, met de gemeente en het Waterschap, snel schakelen zodat het probleem ook in korte tijd is opgelost. Terwijl er, buiten ons relatief kleine projectteam, veel mensen bij betrokken waren.”

Lydia: “Mijn collega’s van de afdeling communicatie moesten bijvoorbeeld heel snel schakelen toen we deadlines naar voren haalden, waardoor vervolgens de communicatie naar de omwonenden versneld moesten worden georganiseerd. Maar gelukkig hebben alle betrokken partijen steeds heel snel geschakeld. Dat vond ik ook mooi om te zien: als iedereen positief is en wil samenwerken, dan kun je in korte tijd met je interne - én externe partners heel veel bereiken!”

 

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht