GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

‘Als enige actief in de gehele waardeketen'

19-04-2021

GMB heeft haar specialismen ondergebracht in zes clusters. Tussen de clusters wordt nauw samengewerkt om opdrachtgevers optimaal van dienst te kunnen zijn. De clusters Services en Waterkwaliteit & installaties (WK&i) gaan een stap verder. Directeuren Niels de Kleijn (Services) en Wiljan Beekman (WK&i) vertellen over hun ambitie om opdrachtgevers volledig te ontzorgen: “De klant kan bij ons terecht met vraagstukken in alle fasen en op alle gebieden.”

Wat was de aanleiding? 

Niels: “Tot enkele jaren geleden hadden beide clusters een duidelijk afgebakend werkveld. Simpel gezegd deed WK&i de grotere complexe werken, en wij bij Services kleinere klussen en meer onderhoud.”

Wiljan: “De laatste jaren groeiden we in de omvang van onze projecten meer naar elkaar toe. Tegelijkertijd gingen klanten in hun uitvraag steeds meer over op raamcontracten. Toen realiseerden we ons dat daar een kans ligt om samen op te trekken, als een allround aanbieder. Want dan kunnen we zowel de grote als de kleinere klussen multidisciplinair en multitechnisch oppakken. We hebben immers dezelfde markgroepen en klanten.”

Waar zit de meerwaarde van de samenwerking?

Wiljan: “Door deze samenwerking hebben wij een unieke positie in de markt. Wij zijn namelijk als enige partij in de volledige waardeketen actief. Zo kunnen we bijvoorbeeld bij een waterzuivering het gehele proces oppakken, van ontwerp tot in bedrijf nemen en 3D opleveren. Vervolgens pakken we het beheer en onderhoud op, en bij latere aanpassingen adviseren we over optimalisaties of verbeteringen. De werkzaamheden van onze clusters vullen elkaar dus perfect aan, zodat wij de klant volledig kunnen ontzorgen. Een Waterschap of drinkwaterbedrijf kan bij ons terecht met vraagstukken in alle fasen en op alle gebieden.”

Niels: “Bovendien zijn we onderscheidend omdat we multitechnisch zijn. Want met procestechnologie, elektrotechniek, werktuigbouw, civiel, constructies en milieu hebben we vrijwel alles wat er op een zuiveringsinstallatie gebeurt in eigen huis. Sinds vorig jaar hebben we bovendien GMB Gastechnieken toegevoegd. Daarmee ontwerpen, leveren en onderhouden we complete biogasinstallaties en onderdelen daarvan voor de industrie, drinkwaterbedrijven en Waterschappen. Ook op dat vakgebied zijn we een integrale servicepartner.”

Wat is de meerwaarde voor de klanten?

Niels: “Ik vat het vaak als volgt samen: Als GMB weten wij hoe we iets moeten maken, wij kunnen het maken en kunnen het ook onderhouden. Maar zeker zo belangrijk wij weten waarom iets gemaakt moet worden, wij snappen de klantvraag. Wij zitten dus veel dieper in de keten van een object, dan een aannemer die op aanvraag een opdracht uitvoert. Behalve voor Waterschappen denk ik dat we ook bedrijven in de industrie, met een (afval)waterparagraaf, met deze aanpak goed van dienst kunnen zijn.”

Niels: “Klanten hebben bij GMB maar een aanspreekpunt, waarbij wij heel efficiënt werken. Vaak blijkt ook dat wij een mooie brug kunnen slaan tussen de beheerders en projectmensen omdat wij ook over het beheer kennis en ervaring in huis hebben. Plus dat wij continu verbeteren en innoveren, bijvoorbeeld met digitalisering, waardoor het beheren van een zuivering efficiënter en goedkoper wordt.”

Wanneer gaan jullie hiermee de markt op?

Wiljan: “Voor verschillende Waterschappen werken we al op deze manier samen. De kennis en inzichten die we daarbij opdoen gebruiken we weer als input voor het nieuw businessmodel dat we uitwerken. Daarbij zoeken we ook actief naar nieuwe producten of diensten die we voor de klant kunnen ontwikkelen. Waar nodig werken we ook nauw samen met gespecialiseerde partners, zoals Royal HaskoningDHV op het gebied van digitalisering en digital twins. Waarbij het uitgangspunt steeds is om maximale meerwaarde te creëren voor onze klanten.”

Niels (links) en Wiljan

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht