GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

‘Digitalisering concreet maken op onze projecten’

06-07-2021

Digitalisering wordt steeds belangrijker in de bouw en de civiele techniek en het is voor GMB dan ook een van de speerpunten in het strategisch beleid. Collega Lars Hesselink is afgestudeerd op de toepassing van VR (Virtual Reality) in een persstation. Hij vertelt over zijn onderzoek en hoe hij bij GMB van zijn passie zijn beroep kan maken.

Samen gekeken waar ik tot mijn recht kom

Lars begon, met een bachelor Civiele Techniek op zak, bij GMB als EMVI-planschrijver. Lars: “Dat was een leerzame tijd, maar ik merkte dat daar niet mijn passie lag. Samen met GMB hebben we toen gekeken waar ik beter tot mijn recht zou komen, en toen kon ik al snel aan de slag als junior werkvoorbereider bij GMB Waterkwaliteit & installaties. Dat is vooral voor starters een geweldig leuke functie, omdat je met bijna alle aspecten van het vak in aanraking komt.”

Sensordata toevoegen aan BIM-model

Naast zijn werkzaamheden ging Lars aan de slag met zijn afstudeeronderzoek aan de Universiteit Twente, voor een master met de specialisatie ‘Digital Technologies in Construction’. Voor het bepalen van het onderzoeksonderwerp kreeg hij alle ruimte en vertrouwen. “Ik mocht zelf aangeven wat ik leuk vond om te onderzoeken. Als het praktisch nut zou hebben was dat meegenomen, was zo’n beetje de boodschap,” lacht Lars. “Omdat ik een passie heb voor ICT, voor bouwen én voor water zocht ik iets waarin die onderwerpen samen kwamen. Daarom heb ik mijn afstudeeronderzoek gedaan bij de renovatie van een persstation in Roosendaal, daar onderzocht ik hoe sensordata toegevoegd kunnen worden aan een BIM-model, om te komen tot een live Digital Twin.”

 

Nieuwe toepassing in Civiele Techniek

“Met behulp van sensoren kun je meten of er bijvoorbeeld preventief onderhoud nodig is aan een pomp. Maar de verzamelde ‘platte’ sensordata, uit bijvoorbeeld druk-, flow- of temperatuurmeters, is soms lastig te interpreten. In mijn onderzoek heb ik daarom de ruwe data, feitelijk een spreadsheet met honderdduizenden regels, ingeladen in een VR-programma en vervolgens gevisualiseerd.”  

De door Lars ontwikkelde toepassing is nieuw in de civiele techniek, en bleek een duidelijke meerwaarde te hebben. Lars denkt zelf alweer een stap verder. “Door het toevoegen van Augmented Reality, zou je door een persstation kunnen lopen, terwijl je met bijvoorbeeld een Hololens alle relevante data ziet. Dat viel buiten de scope van mijn onderzoek, maar dat zou een mooie vervolgstap kunnen zijn.”

 

Nieuwe technieken over 5 jaar standaard toepassen

Lars concentreert zich na zijn afstuderen op zijn loopbaan bij GMB. “We zijn nu aan het kijken in welke rol ik de meeste waarde heb voor GMB”, vertelt Lars. Dat innoveren en ICT daarbij belangrijke onderwerpen worden is wel duidelijk. Lars lacht: “Dat zijn inderdaad de zaken waar je mij voor wakker mag maken. In mijn nieuwe rol ga ik bijvoorbeeld onderzoeken welke stappen we moeten zetten om nieuwe technieken over 5 tot 10 jaar standaard toe te kunnen passen in ons werk.”   

 

Virtueel de bewegingsruimte ervaren voor een heimachine

Op dit moment onderzoekt Lars onder andere de praktische toepassing van VR (Virtual Reality) bij GMB. “Ik kijk vooral hoe we het concreet kunnen maken op onze projecten. Zo hebben we een project waar een nieuw gebouw neergezet wordt tussen de bestaande bebouwing. Dat gebouw moet onderheid worden, terwijl er slechts beperkte ruimte is voor een heimachine. Daarom heb ik nu een heimachine toegevoegd aan het 3D-model, zodat onze uitvoerder straks virtueel door die omgeving kan lopen. Daardoor kan hij de bewegingsruimte van de heimachine echt ervaren, en niet alleen aan de hand van een tekening of een model inschatten waar er voldoende ruimte is.”

Lars ziet fantastische toepassingen voor ICT-toepassingen, maar besteedt ook veel aandacht aan het meenemen van opdrachtgevers en collega’s in deze ontwikkelingen. “De bouw is toch een conservatieve sector en verandering is soms best eng. Het mooie aan VR is dan dat mensen de mogelijkheden en de voordelen zelf kunnen ervaren. Door op die manier steeds nieuwe toepassingen te gebruiken, kunnen we stapje voor stapje toch heel ver komen.”

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht