GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Bouwteamervaringen: Teamsamenstelling en communicatie als succesfactoren

12-07-2021

Voor Waterbedrijf Groningen heeft GMB op drinkwaterproductielocatie De Groeve een bestaand filtergebouw gerenoveerd en voorzien van nieuwe installaties. Door diverse omstandigheden was dit een omvangrijk en uitdagend project, waarin zowel de voordelen van een bouwteam, als de potentiële valkuilen aan het licht kwamen. Twee direct betrokkenen vertellen.

Projectmanager Hindrik Meijer van Waterbedrijf Groningen over dit multidisciplinaire project: “​We leveren al sinds 1964 vanaf De Groeve jaarlijks circa 10 miljoen kuub drinkwater aan onze klanten. Het grondwater wordt via twee filtergebouwen belucht en gezuiverd tot drinkwater. Om ervoor te zorgen dat de drinkwaterproductie op De Groeve ook in de toekomst goed kan blijven functioneren hebben we onder andere één van de twee filtergebouwen aangepast en vernieuwd. Zowel het gebouw als de installaties. Daarbij speelt ook mee: de drinkwaterlevering moet doorgaan en dus is timing in het jaar een factor van belang plus het betreft hier een provinciaal monument. Al met al voor ons een behoorlijk ingrijpende nieuwbouw- c.q. renovatieklus.”

Projectmanager Hindrik Meijer 

Voordelen bouwteam

Hindrik: “We hebben het project aanbesteed als bouwteam, om zo de de kennis en kunde van de aannemer ten volle te kunnen benutten. In een bouwteam denkt de uitvoerende partij immers aan de voorkant al actief mee en is betrokken bij de onderzoeken, de voorfases en de puzzels die nog gelegd moeten worden. Kortom maximaal kennis delen en de krachten bundelen met als doel om verrassingen te voorkomen.”

Uitstel realisatiefase

Gerrit Boonzaaijer, teamleider bij GMB Services, was nauw bij het project betrokken: “We waren trots toen we de aanbesteding wonnen. Alleen bleek dat we vrijwel op hetzelfde moment een ander, groot project gegund kregen, waardoor we moesten schuiven in de samenstelling van het bouwteam. We hebben toen weliswaar goede stappen kunnen zetten rondom de algemeen technische uitwerkingen en het inzicht verkrijgen in kosten, planning en budget. Maar we misten de gewenste senioriteit. De expertise, kennis en ervaring met dit specifieke ontwerp ontbrak,  waardoor de uitwerkfase langer duurde dan gewenst.  Dat hebben we daarna rechtgetrokken door andere collega’s in te vliegen. Maar omdat het bouwteamproces  meer tijd vroeg, liepen we vertraging op.”

Gerrit Boonzaaijer, teamleider bij GMB Services

Hindrik: “De opgelopen vertraging had impact op de uitvoering. Met het oog op onze drinkwaterlevering stond de realisatiefase immers gepland in de winterperiode, maar met de nieuwe planning was dit niet meer haalbaar waardoor we genoodzaakt waren om de realisatiefase een jaar uit te stellen. Dat was weliswaar de enige juiste beslissing, maar we moesten toen wel even slikken. Maar dat was ook voor GMB vast niet prettig, omdat er dan een post begrootte omzet verschuift.”

Gerrit beaamt dit: “Bij ons heeft uitstel inderdaad gevolgen in onze werkvoorraad, dekking en inzet van mensen. Maar door dit besluit afgewogen te nemen hebben we nu alsnog samen de ingrijpende renovatieklus weten te realiseren, zonder nadelige gevolgen voor de waterlevering. Met een gebouw dat functioneert door de toegepaste, hedendaagse techniek en fit for purpose is.”

Stoer besluit

Gerrit: “Ik vind het best stoer, dat we niet met oogkleppen op, koste wat het kost, wilden vasthouden aan de oorspronkelijke startdatum en meebewogen in het besluit van het waterbedrijf. In een bouwteam gaat het er ook om dat je doet wat het ‘best for project’ is. En dat betekent dat niet alleen de eigen belangen meetellen, en je soms meer tijd neemt.” Hindrik: “Dit is inderdaad een van de successen in dit project. Het project zou vanuit onze zijde hoe dan ook doorschuiven en dan doe je dit liever samen om de gezamenlijke voorbereidingen en opgedane kennis en dergelijke te behouden. Wat je samen start wil je toch ook graag samen afmaken.”

Resultaatgerichtheid kan ten koste gaan van de onderlinge communicatie

Hindrik: “Waar we met zijn allen ook scherper op hadden kunnen zijn is de besluitvorming.” Gerrit herkent dit: “Dat zat vooral in de geplande dakopbouw. Tijdens de realisatiefase bleek dat de betonwapening niet meer intact was, waardoor de draagconstructie niet langer voldeed. Het herstellen van dit alles had de nodige impact, op zowel tijd als budget. Bovendien levert een renovatie eigenlijk altijd wel verassingen op en kwamen er best grote onvoorziene wijzigingen op ons pad. Omdat vertraging doorwerkt in tijd, geld en resultaat, focusten wij misschien te veel op voortgang en dus snelle besluitvorming door Waterbedrijf Groningen. Maar een opdrachtgever wil, terecht betrokken worden bij de keuzes en voldoende tijd om de juiste afwegingen te kunnen maken. In dat spanningsveld dreigden we elkaar in de communicatie af en toe kwijt te raken.”

Gevulde-koeken-sessie

Hindrik: “Het typische is dat dit achteraf heel snel is opgelost, maar in het proces raakten we elkaar toch nog bijna kwijt.” Gerrit lacht: “We waren allemaal zo sterk gefocust op het oplossen van het probleem, dat we bijna vergaten om elkaar mee te nemen in de overwegingen en oplossingen. De resultaatgerichtheid ging dus ten koste van de onderlinge communicatie. Hindrik vult aan: “Klopt. Toen we dat constateerden hebben we ons met een stapel gevulde koeken opgesloten in een hok. Daar hebben we alles uitgesproken en kwamen we weer op een lijn.”  

Mensen maken het succes

Gerrit: “De belangrijkste les is voor mij dat het succes van een bouwteam staat of valt met de samenstelling van het team. Want dit soort multidisciplinaire opdrachten is GMB op het lijf geschreven, maar het team bepaalt het succes. Daarbij gaat het niet alleen over de competenties, of de kennis en kunde, maar ook om het type mens. En hoe die past bij de opdrachtgever, het werk en de andere teamleden.”

Hindrik: “Daar sluit ik me bij aan. De juiste teamsamenstelling, mede op basis van competenties en expertise, is van grote waarde aan beide zijdes. En als dit ontbreekt bij ofwel opdrachtgever of opdrachtnemer dan is het zaak om alsnog die expertise in te vliegen. Daarnaast is een goede onderlinge communicatie eveneens essentieel om als bouwteam succesvol te zijn. Deze ervaringen nemen wij zeker mee naar een volgend project, en uiteindelijk is het voor beiden toch mooi om het project ook daadwerkelijk samen goed te kunnen afronden!”

 

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht