GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Duurzame brandstofketen laat daadwerkelijk milieuwinst zien

21-07-2021

Uit de eerste metingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) blijkt dat er veel minder stikstofuitstoot is op de bouwplaats van de pilot ‘De Duurzame Brandstofketen’. In deze pilot wordt  overtollig biogas gebruikt als schone brandstof voor lokale bouwplaatsen.

Hoe werkt een lokale duurzame brandstofketen

Op de rioolwaterzuivering Renkum van Waterschap Vallei en Veluwe wordt het rioolwater van de gemeenten Rhenen, Renkum en Wageningen gezuiverd. Bij het zuiveringsproces wordt riool- en zuiveringsslib gevormd. Dit slib wordt vergist en hieruit ontstaat biogas. Met dit biogas wordt elektriciteit en warmte geproduceerd voor bijvoorbeeld de processen op de rioolwaterzuivering. Alleen de huidige biogasproductie is meer dan de zuivering zelf nodig heeft. Gashouders kwam met het idee om het overtollige biogas op te vangen en om te zetten naar een zero impact brandstof. In samenwerking met zes partners is dit idee verder uitgewerkt en gerealiseerd.

Het overtollige biogas wordt niet langer afgefakkeld, maar opgevangen in een vulstation van Gashouders. Het biogas wordt hierin omgezet naar een zero impact brandstof en geleverd aan regionale projecten van aannemersbedrijf GMB. Buse Gas B.V. draagt zorg voor de ontwikkeling van containers ten behoeve van biogasopslag en Koninklijke van Twist levert de motor voor een hybride aggregaat, op lokaal geproduceerd biogas. De HAN doet onderzoek naar de positieve milieu-impact van de keten.

Meten is weten

De pilot loopt tot 1 november 2022 en laat nu al zien dat het een kansrijke optie is voor het verduurzamen van energie-intensieve toepassingen en het emissiearm laden van elektrisch materieel is. De gemeten uitstoot van stikstof bleek slechts maar enkele procenten van de toegestane wettelijke hoeveelheid te zijn en de uitstoot van fijnstof was nihil.  Daarnaast bieden de metingen potentie voor nog meer verbetering. Zo wil Koninklijke van Twist de motorregeling nog verder optimaliseren. Komend jaar blijft de HAN(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) onderzoek doen naar de milieu-impact en meerdere metingen uitvoeren.

Deze pilot is mede mogelijk door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht