GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Duurzaam en circulair verwerken van zuiveringsslib

02-09-2021

Na de ondertekening op woensdag 1 september 2021, gaan Waterschap Vallei en Veluwe, GMB BioEnergie Zutphen en Royal HaskoningDHV samenwerken aan oplossingen om zuiveringsslib duurzamer te verwerken. Tot nu toe wordt het restproduct uit de rioolwaterzuiveringen, het slib, nog verbrand waarbij CO2 vrijkomt. Om invulling te geven aan de ambitieuze doelstellingen die er liggen op het vlak van klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie gaan de drie partijen onderzoek doen naar de inzet van nieuwe en duurzamere technieken. Zo wordt onderzocht hoe het slib duurzamer kan worden verwerkt en hoe waardevolle grondstoffen uit het slib kunnen worden teruggewonnen.

Biologisch drogen

De eerste tien jaar wordt het slib door GMB verwerkt bij haar bestaande verwerkingslocatie in Zutphen. GMB gebruikt het principe van biologisch drogen, waarbij door middel van compostering het slib wordt gedroogd tot biogranulaat en ammoniumsulfaat. Het biogranulaat wordt ingezet als biobrandstof voor de opwekking van duurzame energie. Het ammoniumsulfaat is een stikstofrijke meststof die veelal lokaal door boeren wordt gebruikt. Op deze manier blijft 70% minder slib over wat verbrand moet worden. Dit is minder belastend voor het milieu. De voor dit proces benodigde elektriciteit wordt duurzaam opgewekt. Het nieuwe verwerkingscontract tussen Waterschap Vallei en Veluwe en GMB gaat in per november 2022. Met ingang van 1 september 2021 wordt begonnen met het ontwikkeltraject voor een duurzamere slibverwerkingsketen, waarin tevens Royal HaskoningDHV aansluit.

Karl Blokland (Waterschap Vallei en Veluwe) en Gerrit Jan van de Pol (GMB BioEnergie) bekrachtigen de samenwerking 

Grondstoffen winnen uit slib

Voor de langere termijn, over 10 tot maximaal 15 jaar, gaan de partijen een meer circulaire manier van slibverwerking ontwikkelen. Samen met marktpartijen wordt onderzocht op welke manier er uit het slib zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen gehaald kunnen worden, zodat er zo min mogelijk afval overblijft. In een gezamenlijk ontwikkeltraject worden hiervoor verschillende methoden onderzocht. De meest geschikte methode wordt getest in een pilot. Wanneer deze pilot succesvol is, wordt de ontwikkelde techniek dè nieuwe methode voor slibverwerking. De samenwerking tussen de drie partijen wordt dan met nog eens 10 jaar verlengd.

Voorste rij, van links naar rechts: Katrien Bijl (WSVV), Bart Wicherink (GMB BioEnergie), Taco Sikkema (WSVV), Gerrit Jan van de Pol (algemeen directeur GMB)

Achterste rij van links naar rechts: Martin Wilschut (GMB BioEnergie), Gerrit Jan van de Pol (GMB BioEnergie) Karl Blokland (WSVV), Paul Roeleveld (Royal HaskoningDHV)

Partners

Iedere dag werken de drie partijen aan steeds slimmere oplossingen. En dat doen we samen. Door de krachten en expertise te bundelen komen we tot het beste resultaat.

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht