GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Verbeteren biogasveiligheid, een intensief karwei

13-01-2022

De rioolwaterzuivering Nieuwegein zet slib om in biogas. Van het biogas wordt voor eigen gebruik groene stroom gemaakt om de installatie te laten draaien. GMB mocht afgelopen jaar de biogasveiligheid verbeteren, zodat de rwzi weer voldoet aan de ATEX-normen. We spraken hierover met Joost Vermeesch, projectleider bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Curt van Oss, projectleider bij GMB Gastechnieken.

Verbeteren biogasveiligheid

Vier jaar geleden is er een nulmeting gedaan, waaruit bleek dat de plant aan een upgrade toe was. Op basis van dit adviesrapport heeft HDSR een UAVgc-uitvraag in de markt gezet om de biogasveiligheid te verbeteren. GMB kwam bij de inschrijving als winnaar uit de bus. Curt: “We hebben de afgelopen periode de volledige gaslijn geoptimaliseerd. Zo hebben we aanpassingen gedaan aan de gasleiding, compressorruimte, condensruimte, slibgistingstank, gashouder en gasfakkel.”

Slechte start met goede finish

Het project was als UAVgc uitgezet, maar er zaten veel RAW-kenmerken in. Hierdoor waren aan het begin veel zaken onduidelijk. Joost: “De geest van het bestek was wel wat er nu gerealiseerd is, maar dat was niet zo exact beschreven in het bestek. Niet een beste start dus. Uiteindelijk hebben we het project als een soort bouwteam aangevlogen, waarbij we in goede synergie alles tot op de komma hebben uitgekauwd.” Curt: “Tijdens de ontwerpfase hebben we het stuurelement Relatics ingezet. Met die digitale tool konden we het bestek lezen en vertalen naar objecten. Vervolgens hebben we in overleg met HDSR per object vastgesteld aan welke eisen het moest voldoen. Het vullen van dit systeem heeft aan de voorkant veel energie gevraagd, maar heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd dat we nu écht hebben gerealiseerd wat HDSR voor ogen had”.

Loslaten stappenplan

Curt: “In de uitvraag had HDSR gevraagd om het project stapsgewijs uit te voeren. In ons Plan van Aanpak hebben we daarom een maatwerk stappenplan voorgesteld. Maar tijdens de uitvoering kregen we te maken met schaarste op de markt, waardoor materialen niet op tijd geleverd konden worden. Hierdoor moesten we het stappenplan loslaten en de planning aanpassen. Dat was dus wel even schakelen. Als we dit niet gedaan hadden, dan had het project waarschijnlijk zo’n vier maanden vertraging opgelopen.”

Tweewekelijkse planning

De installatie moet zo continu mogelijk doordraaien. Joost: “We hebben gevraagd om iedere twee weken aan te geven wat er gedaan moet worden, zodat wij daarmee rekening kunnen houden in de bedrijfsvoering.” Curt: “Omdat we aan diverse objecten aan de gaslijn werken, is een goede afstemming met de operators van de rwzi erg belangrijk. Deze zuivering ontvangt veel primair slib wat veel voeding bevat voor de micro-organismen, waardoor ze ineens veel gas produceren. Dan moet je niet op dat moment aan een essentieel onderdeel in de gaslijn werken. Dankzij een goede afstemming kunnen we het werk veilig uitvoeren met minimale hinder voor de procesvoering.”

Drukverschillen

Toch loopt het project wel iets uit de planning, omdat er ook extra werk bij gekomen is.  Zo bleek in de ontwerpfase dat de rwzi last had van drukverschillen. Curt: “Wij hadden het vermoeden dat de oorzaak condensvorming in het leidingwerk was, omdat alle leidingen ondergronds liepen. Biogas heeft een relatieve vochtigheidsgraad van 100% dus bij iedere graad dat het afkoelt ontstaat er direct condens. En waar condens zit, kan geen gas vloeien.”

Bovengronds leidingwerk

Joost: “GMB adviseerde ons het leidingwerk bovengronds aan te leggen. Dat was een lumineus idee. Waarschijnlijk hadden we anders hetzelfde probleem weer gecreëerd.” Curt: “We hebben alle leidingen bovengronds onder afschot aangelegd, zodat het condens wordt afgevoerd. Het condens vangen we vervolgens op in een nieuw ontworpen condensput. Joost: “Een week nadat het eerste leidingwerk was aangelegd, zagen we direct al mooie constante drukken. Daar wordt iedereen vrolijk van. Een belangrijk hinder in het proces is hiermee opgelost.”

Noodbedrijf

Naast bovengronds leidingwerk is ook een goede stap gemaakt met het beoogd noodbedrijf voor het geval de stroom uitvalt op de rwzi. Joost: “We hadden in het bestek gevraagd om een noodbedrijf te realiseren. In het bestek stond een fakkel met stekker en noodaggregaat beschreven, die uit zichzelf zou gaan branden. Dat bleek echter ingewikkelder dan gedacht.” Curt: “We hebben uiteindelijk een intelligent noodbedrijf gerealiseerd. Normaal opereert een noodfakkel alleen als er te veel gasproductie is. Dat is het startcommando. Nu hebben we speciale activators toegepast om het noodbedrijf te kunnen activeren. Zodra de spanning uitvalt op de rwzi gaan de kleppen automatisch open en zal de fakkel autonoom gaan branden op basis van gasdruk in de installatie gevoed door stroom van het aggregaat.

Klein team en korte lijnen

Bijzonder in dit project was de samenwerking. Er wordt gewerkt in een klein en krachtig projectteam, met korte lijntjes waarin iedereen elkaar goed weet te vinden. Curt: “Na een vergadering blijven onze ontwerper Guido Krol, uitvoerder Frank de Vries en ik altijd op locatie werken zodat iedereen ongedwongen bij ons kan binnenlopen met vragen. Er komen dan onderwerpen op tafel die we kunnen bespreken en indien nodig anders aanpakken. Zo moest er bijvoorbeeld een alarmeringslamp geplaatst worden. We lopen dan samen met iemand van HDSR naar buiten om de juiste plek voor de lamp te bepalen.”

Oplevering

Eind januari 2022 zijn alle updates uit het bestek gerealiseerd. Zodra het project helemaal is afgerond wordt de plant opnieuw geïnspecteerd. Dat moet leiden tot een nieuw ATEX-certificaat, dat vijf jaar geldig is. Toch zijn de werkzaamheden aan de rwzi nog niet klaar. Joost: “De afgelopen vijftien jaar is er nauwelijks iets aan de installatie gedaan, dus er zijn nog steeds zaken die verbeterd kunnen worden. Deze werkzaamheden zijn preventief, maar uiteindelijk wel nodig. Curt: “Wij hebben tijdens de werkzaamheden de mogelijkheid ingebouwd om delen van het proces los van elkaar te kunnen koppelen, waardoor de slibgisting zo lang mogelijk in bedrijf kan blijven. 

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht