GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Samenwerking zorgt voor optimalisatie van sliblijn rwzi Utrecht

03-03-2022

Op de rwzi Utrecht realiseerden RHDHV, GMB en Qsenz, na anderhalf jaar samenwerken en experimenteren, een doorbraak in de sliblijn: een betrouwbare droge stof sensor in het centraatwater. De sensor heeft zich inmiddels bewezen op de rwzi. “Dat dit gelukt is, is ontzettend gaaf”, zegt Melchior Schenk, business development director Aquasuite bij Royal HaskoningDHV (RHDHV). 

Op de rioolwaterzuivering Utrecht verzorgt consortium De Stichtse Kraan (Heijmans & GMB) in samenwerking met HDSR al jarenlang het beheer. GMB voert hier diverse experimenten uit om het slibverwerkingsproces te optimaliseren. Met als einddoel een volledig autonoom en optimaal draaiende installatie. De droge stof sensoren van het centraat van de centrifuge vormden echter een bottleneck in de sliblijn. Zo raakten de sensoren vervuild, mede door het gebruik van polymeren en was er veel onderhoud nodig. Ook zorgden luchtbellen, die ontstonden bij het centrifugeren van het slib, voor onnauwkeurige meetresultaten.

 

Gezamenlijk ontwikkelen

Door deze factoren bleek het lastig om het centraat schoner te krijgen en de eindontwatering te optimaliseren. Daarop besloot GMB om samen met RHDHV de markt te benaderen. Beide partijen werken al langer vruchtbaar samen, onder andere bij de implementatie van Aquasuite software van Royal HaskoningDHV, een virtuele operator die de rwzi Utrecht verder automatiseerde. Bert Post, adviseur integrale projecten bij GMB: “Samen zochten we een partij die ons kon helpen bij het leveren, of het gezamenlijk ontwikkelen van betrouwbare centraat-metingen.” Bij de zoektocht lag de focus op stabiliteit, meetsnelheid en minimaal onderhoud. Uiteindelijk bleek Qsenz de meest geschikte partner.

Sample conditioning

Qsenz werkte als leverancier van analyse-apparatuur al aan de ontwikkeling van zo’n sensor. Wilco Keijzer, eigenaar van Qsenz: “Om betrouwbaar te kunnen meten moesten we de luchtbelletjes en de vervuiling onder controle krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt met de SOLISENZ.” De SOLISENZ bestaat uit een robuuste slangenpomp voor een continue doorstroming, een automatisch reinigingssysteem dat vuil verwijdert en een sample conditioning die zorgt voor luchtloos centraat. Hierdoor meet de optische droge stof sensor stabiel binnen 30 tot 90 seconden vanaf de aanvoer.

 

Samenwerking als basis voor succes

Waar RHDHV de software-kennis in huis heeft en GMB vooral aan de realisatie- en operationele kant van de sliblijn actief is, is Qsenz gespecialiseerd in waterkwaliteitsmetingen. Uit de synergie van de drie specialisten ontstond uiteindelijk de innovatieve SOLISENZ. Volgens Keijzer was deze innovatie ook alleen mogelijk doordat de drie partijen intensief samenwerkten: “Iedereen heeft z'n eigen specialisme, maar ook verstand van elkaars vakgebied. Juist door vanuit de verschillende invalshoeken te kijken, kwamen we samen tot deze innovatie. Op dezelfde manier onderzoeken we nu samen andere mogelijkheden om het rendement in de sliblijn te vergroten. Dat is de kracht van onze samenwerking.”

 

Post benadrukt het belang van de open houding in de gezamenlijke ontwikkeling: “De SOLISENZ is echt een gezamenlijk succes geworden. We zeiden bijvoorbeeld niet tegen Qsenz: dit is de uitdaging en ontwikkel maar een sensor. Of tegen RHDHV: we willen een optimaal softwaresysteem, succes ermee. Nee, we bundelden alle kennis en kunde. Wat weet ik en wat weet de ander? Op deze manier ontwikkelden we de SOLISENZ.”

Positieve impact op duurzame huishouding

Voor waterschappen heeft iedere optimalisatie in de sliblijn grote positieve impact op de duurzame huishouding, vertelt Schenk: “We proberen samen met het waterschap de gehele slibketen te optimaliseren middels intelligente automatiseringsoplossingen. Daarbij kijken we naar de sliblogistiek, het slibtransport op de zuivering en uiteraard de slibontwatering zelf. Hoe beter je deze gehele keten op orde hebt, hoe kleiner de CO2-footprint van het waterschap is. Bijvoorbeeld door het verminderen van logistieke bewegingen, zowel aan- als afvoer, maar ook door een sterke reductie van polymeerverbruik en de verbetering van het ontwateringsrendement.”

 

Kostenbesparing tot jaarlijks 250.000 euro

Het optimaliseren van de slibketen, op een doorsnee slibverwerking, kan leiden tot flinke kostenbesparingen, en dus een positieve business case. Post rekent voor: “Als je in het eindresultaat één procent droge stof verbetering realiseert, kan dat tien tot vijftien euro per ton droge stof aan slibkoek schelen. Als je dat doorrekent betekent dit op een grote slibverwerking, waar jaarlijks ongeveer 10.000 tot 20.000 tds wordt verwerkt, een potentiële kostenbesparing van 100.000 tot 250.000 euro per jaar.” Bovendien kunnen waterschappen met de combinatie van Aquasuite en SOLISENZ tot wel 25% besparen op het PE-gebruik. “Voor een waterschap is het dus heel interessant om een centrifuge optimaal te laten draaien”, stelt Post.

 

Alle grote slibontwateringsinstallaties voorzien van een totaaloplossing

Voor de rwzi Utrecht zijn inmiddels al vier SOLISENZ-systemen besteld. Een bemoedigende start voor de grote ambities van de samenwerkende bedrijven. Schenk: “Het betrouwbaar online kunnen meten van de centraatkwaliteit en daar autonoom op kunnen sturen is ingewikkeld. Die uitdaging speelt bij veel waterschappen, en er is al veel belangstelling voor deze aanpak. Onze ambitie is om alle grote slibontwateringsinstallaties te voorzien van een totaaloplossing, waarbij Aquasuite en de SOLISENZ, beide geïnstalleerd door GMB, bijdragen aan de doelstellingen van de waterschappen. De komende jaren ligt onze focus op de Nederlandse waterschappen, maar we zien zeker kansen in andere marktsegmenten. Uiteindelijk willen we ook doorgroeien naar het buitenland.”

 

Presentatie

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wilt u de vier SOLISENZ-systemen in combinatie met Aquasuite live aan het werk zien? Op 15, 16 en 17 maart presenteren GMB (stand F.126), Qsenz (stand E.102) en RHDHV (stand D.204) de SOLISENZ op de AquaNL vakbeurs in Gorinchem. Op de beurs is het mogelijk om een ‘Golden Ticket’ te bemachtigen voor een bezoek aan de rwzi Utrecht.

 

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht