GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Rioolrenovatie hoofdriool Harderwijk

09-03-2022

De Oranjelaan in Harderwijk is een belangrijke ontsluitingsweg voor de stad. In deze oude laan ligt een stamriool met een diameter van 1,5 meter. Dit riool voert het afvalwater van de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk naar de rioolwaterzuivering (RWZI) op het Harderwijkse industrieterrein Lorentz. Het eigendom van deze rioolbuis is verdeeld over de gemeenten Ermelo en Harderwijk en Waterschap Vallei & Veluwe.

Tijdens de periodieke video-inspectie van het stamriool waren geen grote gebreken naar voren gekomen, iets wat rioolbeheerder Johan Dirksen van de gemeente Harderwijk bevreemdde. Zijn onderbuikgevoel werd bevestigd, toen uit onderzoek van het Instituut voor Ondergrondse Infrastructuur (IKT) bleek dat de leiding in zeer slechte staat verkeerde.

Vervanging was geen optie vanwege potentiële overlast en omdat  de oranjelaan recent was heringericht.

 

Bouwteam

GMB Rioleringstechnieken heeft een raamcontract voor rioolrenovatie voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten, maar rioolrenovatie in de Oranjelaan was nog niet voorzien. Na een interne toetsing door de inkoopafdeling koos de gemeente Harderwijk voor een samenwerking in bouwteamvorm. Vervolgens hebben specialisten van de gemeenten Ermelo en Harderwijk, waterschap Vallei & Veluwe, toezichthouder StadLandWater en GMB Rioleringstechnieken intensief samengewerkt aan de voorbereiding van het project.

Vanwege de omvang van het project en de grote impact op de omgeving, is veel tijd geïnvesteerd in het contract-, risico- en omgevingsmanagement. Een complicerende factor waren de coronamaatregelen, waardoor de bouwteamoverleggen en de bewoners-informatieavonden digitaal georganiseerd moesten worden.

 

De werkzaamheden

  • Relinen van 672 meter DN 1.500 met behulp van 5 naaldvilt kousen
  • 11 putrenovaties

 

Verkeersmaatregelen

De gemeente koos ervoor om de Oranjelaan alleen de rijbaan de stad in toegankelijk te laten zijn voor verkeer, op de dagen dat dat nodig was. Met behulp van verkeersregelaars werd het verkeer begeleid, terwijl de bus- en hulpdiensten vrije doorgang hadden. Op de ventweg konden de vrachtwagens worden opgesteld tijdens de installatie van de kous.

Pompinstallatie

Het afvalwater gaat via de Oranjelaan onder een spoorlijn door. Er is geen omleidingsmogelijkheid op dit punt in het tracé. Om de continuïteit van de afvoer van het afvalwater te waarborgen, is een tijdelijke pompinstallatie geplaatst. De maximale gezamenlijke pompcapaciteit van de vuilwaterpompen ligt boven de 6.500 m3/hr. Om het rioolwater op de juiste manier om te leiden is een pompleiding neergelegd van bijna 900 meter lang met een diameter van 80 cm. In het tracé zijn 9 jumpers geplaatst om wegen en inritten toegankelijk te houden. Geluidshinder werd  geminimaliseerd dankzij elektrisch aangedreven pompen en door plaatsing van bouwhekken met geluidsabsorberende matten rondom de pompen. Een tweede omleiding is gerealiseerd voor het stelsel van een aangrenzende woonwijk, die normaliter op het riool in de Oranjelaan loost. Er zijn meerdere veiligheden bij de pompen ingebouwd en er stond een forse back-up installatie.

Toegepaste renovatietechniek

In 1971 werd in Engeland voor het eerst een riool gerenoveerd met CIPP techniek, door Eric Wood, de grondlegger van het latere Insituform. Dat (ei-vormig) riool werd voorzien van een 70 meter lange naaldvilten kous, die een halve eeuw later nog steeds voldoet aan alle eisen.    

Na de overname van Insituform Nederland in 2019, kan GMB naast GVK ook naaldvilt kousen inbouwen met eigen ploegen. Doordat beide technieken mogelijk zijn, kan GMB haar klant altijd de beste oplossing aanbieden. 

In Harderwijk was de nadrukkelijke wens van de gemeente om overlast voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken. Omdat met naaldvilt lange lengtes met bochten mogelijk zijn, werd voor deze techniek gekozen. Een aantal tussenputten mocht komen te vervallen en de rest van de putten moesten gerenoveerd worden.

Pareltje

Halverwege de Oranjelaan ligt een zogenaamde ovatonde. Op deze plek in het stelsel zit een kokerprofiel van 2 meter breed en 1 meter hoog. De putten aan weerszijde zijn in goede staat en mede daarom verviel de optie om een prefab profiel in deze koker te plaatsen. Om dit deel te renoveren is een unieke oplossing bedacht: Na verwijdering van de bodem van de koker zijn twee kousen simultaan naast elkaar aangebracht. Het inversieproces werd via de camera-inspectiebus continu bekeken door de senior uitvoerder. Op de inversietoren werden aan de hand van zijn instructies de kousen langzaam met water gevuld. Het was zaak om beide kousen gelijktijdig te vullen, zodat ze goed op hun plek kwamen te liggen.

Doordat de bodem van de koker is aangepast, is het natte oppervlakte groter geworden dan voorheen. De holle ruimtes rondom worden opgevuld en de kousen worden gelamineerd aan de put tijdens de putrenovatie zodat het een geheel wordt.

Nadat alle putten waren gerenoveerd en de vervallen putten afgevuld, zat de klus er op en is dit deel van het rioolstelsel klaar voor de toekomst. Van begin tot einde nam de totale uitvoeringstijd circa 3 maanden in beslag.  

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht