GMB Services
GMB Leidingtechnieken
GMB BioEnergie
GMB Waterkwaliteit & installaties
GMB Waterveiligheid & constructies
GMB Haven & industrie

Actueel

« Terug naar overzicht

Aanpassing gaslijn RWZI Drachten. Hoe samenwerking binnen GMB leidt tot innovatie

31-05-2022

Binnen GMB Services hebben we zeven disciplines die elkaar aanvullen en versterken. Zo ook op RWZI Drachten. Voor het aanpassen van de gaslijn vormt GMB Gastechnieken een team met de discipline Elektrotechniek van GMB Services en zusterbedrijf GMB Waterkwaliteit & installaties (GMB WK&I). De samenwerking leidde tot een innovatie die we ook voor andere waterschappen kunnen gaan inzetten. Het lijkt een zeppelin, maar het is een mobiele gashouder van 100 m3.

RWZI Drachten is een van de zuiveringen van Wetterskip Fryslân. Projectleider Curt van Oss vertelt dat hier werk aan de winkel was, want veel componenten waren verouderd, de gasleiding moest bovengronds komen in plaats van ondergronds en de fakkel moest worden vergroot en verplaatst. Allemaal gebruikelijke werkzaamheden voor GMB Gastechnieken, alleen: het project bestaat vanwege funderingswerk en terreinveranderingen voor maar liefst een derde uit betonwerk. Curt: ‘Om een goede start te maken betrokken we ook GMB WK&I voor de beton- en infrawerkzaamheden en onze specialisten van de discipline Elektrotechniek bij dit project.’ 

Gasvrij terrein

In de aanloop naar het project kwamen we specifieke uitdagingen tegen. Mark Maatman van GMB WK&I: ‘Het terrein waar we werken is een zogenaamd ATEX-terrein. Hier gelden in verband met het mogelijke risico op vrijkomend biogas strenge veiligheidseisen. Werkzaamheden, zoals beton- en sloopwerkzaamheden kunnen bijvoorbeeld niet veilig in de ATEX-zone worden uitgevoerd. De enige manier om het project uit te voeren, was door het terrein helemaal gasvrij te maken. Daar had het Wetterskip in het UAV-contract geen rekening mee gehouden. De gashouder zou worden geamoveerd maar tegelijkertijd wilde het waterschap een nieuwe gasleiding laten aanleggen voor de tijdelijke situatie, waardoor er gas in een leiding op het terrein zou zitten.’

Gasvrij op een duurzame manier

Voor de veilige uitvoering van het werk had Wetterskip voorgesteld om de gaslijn in verschillende etappes aan te passen. Enkele etappes zouden gasvrij zijn en tijdens enkele etappes zou er wel gas aanwezig zijn. Ontwerpleider Guido Krol van GMB Gastechnieken: ‘Natuurlijk was dit mogelijk, maar qua efficiëntie was het niet optimaal. Om tot een oplossing te komen, staken GMB Gastechnieken, GMB WK&I en de discipline Elektrotechniek de koppen bij elkaar en dienden bij ons uitvoeringsontwerp een compleet verbetervoorstel in. We stelden onder andere voor om een nieuwe mobiele gashouder te ontwikkelen, zodat we het werkterrein tijdelijk gasvrij konden maken. Een mooie duurzame oplossing, waarvoor we iets moesten ontwikkelen dat nog niet bestond. Gelukkig bijten we ons graag vast in dit soort uitdagingen! Nu hebben we een volwaardige gashouder met een dubbel membraan. Dankzij onze ‘zeppelin’ kunnen we de gaslijn in één keer veilig aanpassen, in plaats van in meerdere etappes.’

Gestroomlijnd aan de slag

De aangepaste gaslijn is voor het eind van dit jaar gereed. Curt: ‘Om ons uitvoeringsontwerp met verbetervoorstellen te maken hadden we al kosteloos een 3D-scan met een drone uitgevoerd. Door de hele plant in te scannen en de hoogteverschillen van het terrein in kaart te brengen, kwamen we tot een gedegen multidisciplinair ontwerp. In mei ontmantelen we de bestaande gaslijn en we maken hem gasvrij. We zorgen dan ook voor de tijdelijke situatie met de mobiele gashouder. Zo kan GMB WK&I in juni de nieuwe funderingen aanleggen, voor onder andere de gasfakkel en de terreinverhardingen. De laatste stap is dat onze collega’s van de discipline Elektrotechniek alles inregelen voor de nieuwe situatie.’

Gezamenlijke groei

Engineer Jesse Owusu van de discipline Elektrotechniek, ziet dat de samenwerking van de verschillende disciplines binnen GMB Services een vliegwieleffect heeft. ‘Het gebeurt niet dagelijks dat we elektrotechnisch werk uitvoeren binnen de ATEX-markt, maar we groeien hier momenteel snel in. Zo kunnen we ook in complexe Atex-projecten zorgen voor het ontwerp, de aanleg, het elektrotechnische inregelen van installaties.’

Voor alle waterschappen

De mannen zijn trots op de samenwerking. Curt: ‘Doordat wij alle kennis en kunde voor dit project zelf in huis hebben, konden we een beter ontwerpvoorstel maken voor het Wetterskip. We pakken het project nu efficiënter en duurzamer aan. De ervaring die we daarbij opdoen nemen we, net als de mobiele gashouder, graag weer mee naar andere waterschappen.’

Deel dit nieuwsbericht

Referentie uitgelicht